• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zgromadzenie Narodowe - Liban  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Kada Baszarri (arab. قضاء بشري) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do muhafazy Dystrykt Północny, położona na północ od Bejrutu. Dystrykt zamieszkiwany jest przede wszystkim przez maronitów. Na jego obszarze znajdują się dwa obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO: Wadi Kadisza oraz Las Bożych Cedrów.Kada Babda (arab. قضاء بعبدا) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do Muhafazie Dżabal Lubnan, położona na południe od Bejrutu. Popularnie nazywany jest także Południowym Al-Matin. Dystrykt zamieszkiwany jest głównie przez maronitów, szyitów i druzów.

  Zgromadzenie Narodowe (fr.: Assemblée nationale) lub Izba Deputowanych (arab.: مجلس النواب, Madżlis an-Nuwwab) – jednoizbowy parlament Libanu. Składa się ze 128 członków wybieranych w głosowaniu powszechnym w oparciu o proporcjonalny system wyznaniowy na czteroletnią kadencję.

  Uprawnienia[ | edytuj kod]

  Legislacyjne[ | edytuj kod]

  Inicjatywa ustawodawcza należy do parlamentu i rady ministrów. Wszelkie akty prawne muszą najpierw zostać uchwalone przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie kontrasygnowane przez premiera i właściwego ministra oraz podpisane przez prezydenta przed ich publikacją. Prezydent może przekazać ustawę z powrotem do Zgromadzenia Narodowego do ponownego rozpatrzenia. Parlament musi wówczas przegłosować ustawę bezwzględną większością głosów. Kworum dwóch trzecich głosów wymagane jest przy głosowaniach nad kwestiami konstytucyjnymi lub dotyczącymi parlamentarnych sekretarzy lub gdy prezydent jest oskarżony o zdradę lub pogwałcenia konstytucji (wówczas odbywa się tajne głosowanie i dla przyjęcia wniosku wymagana jest bezwzględna większość dwóch trzecich głosów).

  Kada Bint Dżubajl (arab. قضاء بنت جبيل) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do Muhafazy An-Nabatijja. Dystrykt zamieszkiwany jest głównie przez szyitów.Kada Al-Matin (arab. قضاء المتن, ang. Matn/Metn District) – jednostka administracyjna w środkowym Libanie, należąca do Muhafazy Dżabal Lubnan. Stosuje się też dla niego nazwę Północny Al-Matin, gdyż obejmuje tylko część historycznego regionu, pozostały fragment wchodzi w skład dystryktów Kada Babda i Kada Alajh. Dystrykt zamieszkiwany jest przede wszystkim przez ludność chrześcijańską, w tym przez mniejszość ormiańską.

  Kreacyjne[ | edytuj kod]

  Zgromadzenie Narodowe wybiera prezydenta bezwzględną większością dwóch trzecich głosów oraz uczestniczy w wyborze członków Rady Konstytucyjnej, Wysokiej Rady Audiowizualnej oraz Sądu Najwyższego. Udziela także wotum zaufania premierowi i radzie ministrów.

  Kontrolne[ | edytuj kod]

  Każdy deputowany ma prawo do podniesienia kwestii wotum nieufności wobec rządu podczas sesji zwyczajnej lub nadzwyczajnej. Dyskusja i głosowanie w sprawie takiego wniosku nie może odbywać się przez co najmniej pięć dni po złożeniu go do sekretariatu izby i jej przedstawieniu zainteresowanym ministrom. Poza tym deputowani mogą składać zapytania.

  Kada Kasarwan (arab. قضاء كسروان; ang. Keserwan District; fr. District de Kesrouan) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do Muhafazy Dżabal Lubnan, położona na północ od Bejrutu. Dystrykt zamieszkiwany jest głównie przez ludność chrześcijańską.Kada Asz-Szuf (Chouf lub Shouf; arab. جبل الشوف, Dżabal asz-Szuf) – dystrykt w Muhafazie Dżabal Lubnan, w środkowej części Libanu.

  Organy[ | edytuj kod]

  Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego[ | edytuj kod]

  Przewodniczący parlamentu jest zwyczajowo wybierany spośród szyitów na okres 4 lat (pierwotnie 2). Jest, obok prezydenta i premiera, jedną z trzech najważniejszych osób w systemie politycznym Libanu. Przewodniczy obradom Zgromadzenia Narodowego oraz odgrywa dużą rolę przy wyborze głowy państwa i rządu.

  Kada An-Nabatijja (arab. قضاء النبطية) – jednostka administracyjna w Libanie, jeden z czterech dystryktów muhafazy An-Nabatijja. Zamieszkiwany jest głównie przez szyitów, mniejszość stanowią katolicy.Liban (arab. لبنان Lubnān; الجمهوريّة اللبنانيّة al-Jumhūrīya al-Lubnānīya, Republika Libańska) – państwo w zachodniej Azji, na obszarze Bliskiego Wschodu, nad Morzem Śródziemnym graniczące z Syrią i Izraelem.

  Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (Liban)

  Prezydium (Biuro Rady Parlamentarnej)[ | edytuj kod]

  Skład:

 • Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (szyita);
 • Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego (prawosławny chrześcijanin);
 • 2 Sekretarzy Generalnych (druz i maronita);
 • 3 Delegatów Biura (sunnita, grekokatolik i Ormianin).
 • Uprawnienia:

  Biuro Rady Parlamentarnej przygotowuje i publikuje porządek obrad każdej sesji, kieruje obradami i głosowaniami, ogłasza wyniki głosowań, przygotowuje roczny budżet parlamentu, sprawuje kontrolę jego wykonania, zatwierdza mianowaniu pracowników oraz bada skargi i petycje.

  Kada Alajh (arab. قضاء عاليه, ang. Aley District) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do Muhafazy Dżabal Lubnan, położona na południowy-wschód od Bejrutu. Dystrykt zamieszkiwany jest głównie przez druzów, a w dalszej kolejności: maronitów, prawosławnych i grekokatolików, sunnici i szyici są nieliczni.Kada Al-Bika al-Gharbi (arab. قضاء البقاع الغربي) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do muhafazy Al-Bika.

  Komitety parlamentarne[ | edytuj kod]

  Deputowani zasiadają w kilkunastu komitetach stałych, liczących od 9 do 17 członków, wliczając w to przewodniczącego oraz sprawozdawcę. Deputowani nie mogą zajmować miejsc w więcej niż dwóch komitetach, chyba że trzecim z nich jest komitet praw obywatelskich, kobiet i dzieci lub technologii informacyjnych. Członkowie komitetów są corocznie wybierani w głosowaniu tajnym na początku sesji jesiennej.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Kada Dżazzin (arab. قضاء جزين) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do muhafazy Dystryktu Południowego. Dystrykt zamieszkiwany jest głównie przez chrześcijan (maronitów – ok. 60% i grekokatolików – ok. 15%) oraz szyitów – ok. 20%.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kada Zagharta (arab. قضاء زغرتا) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do Dystryktu Północnego. Jest położona na północ od Bejrutu. Kada Zagharta zamieszkiwana jest głównie przez maronitów, w dalszej kolejności przez sunnitów i pozostałych chrześcijan. W życiu społecznym i politycznym regionu dużą rolę odgrywa wciąż pięć maronickich rodów: Bulos (Makari), Farandżijja, Douaihy, Karam i Moawad.
  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.
  Kada Tyr (arab. قضاء صور, Kada Sur) − jednostka administracyjna w Dystrykcie Południowym w Libanie, zamieszkiwana przede wszystkim przez szyitów (ponad 90%).
  Kada Trypolis (arab. قضاء طرابلس) – jednostka administracyjna w Libanie, obejmująca miasto Trypolis wraz z okolicą. Dystrykt zamieszkiwany jest przede wszystkim przez sunnitów (około 80%), mniejszość stanowią chrześcijanie i alawici.
  Dystrykt (od łac. districtus) to nazwa jednostki administracyjnej, a także okręgu sądowego, wyborczego lub innego, stosowana współcześnie lub dawniej w wielu państwach. Dystrykty mogą być zarówno jednostkami administracyjnymi najwyższego rzędu (np. w Izraelu, Luksemburgu, czy na Cyprze), jak i niższych rzędów (np. w RPA, czy Indii).
  Kada Al-Kura (arab. قضاء الكورة) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do muhafazy Dystrykt Północny, położona na północ od Bejrutu. Dystrykt zamieszkiwany jest przede wszystkim przez prawosławnych chrześcijan.
  Kada Zahla (arab. قضاء زحلة) – jednostka administracyjna w Libanie, należąca do Muhafazy Bekaa. Dystrykt jest zróżnicowany religijnie, większość mieszkańców stanowią chrześcijanie różnych wyznań, ale liczna pozostaje ludność muzułmańska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.