Zgorzel gazowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgorzel gazowa – zakażenie wywołane przez bakterie beztlenowe głównie z rodzaju Clostridium (w szczególności Clostridium perfringens oraz Clostridium septicum). Zgorzel gazowa wywołana przez inne bakterie cechuje się wyższą śmiertelnością.

Anaerob (gr. an – przedrostek oznaczający przeczenie; aer – powietrze; bio – żyję), beztlenowiec, anaerobiont, anoksybiont – organizm rozwijający się w warunkach beztlenowych.Uraz (łac. trauma) - uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru ciała przez działanie czynnika mechanicznego, termicznego, chemicznego, elektrycznego, itp.

Szczególnie podatne na zakażenie są tkanki o ubogim ukrwieniu. Do zakażenia dochodzi najczęściej po urazie (często występowała podczas wojen), choć opisywano także przypadki jatrogenne, stanowiące powikłanie ropnia okołowierzchołkowego oraz występujące u płodu. Rzadko infekcja ma miejsce w wątrobie.

Toksemia (jadzica) – krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych. U ludzi stanowi główną przyczynę zgonów okołoporodowych matek i noworodków.Nudności (stgr. ναυτεία, łac. nausea, vomitus, ang. nausea) – nieprzyjemne, niebolesne, subiektywne odczucie silnej potrzeby zwymiotowania. Mogą mu towarzyszyć: ślinotok, tachykardia, zblednięcie skóry i potliwość. Nudności zazwyczaj poprzedzają wymioty i odruchy wymiotne, chociaż mogą występować niezależnie.

Początkowo występują jedynie ograniczone zmiany. Na tym etapie występuje obrzęk i silny ból. Następnie proces chorobowy szerzy się na okoliczne tkanki głębokie oraz rozpoczyna się martwica mięśni. Pod raną, z której wypływa wydzielina, palpacyjnie można wyczuć gaz. Dochodzi do wyraźnego ochłodzenia, napięcia i zblednięcia okolicznej skóry. Choroba postępuje szybko, a obszar zakażenia powiększa się nieustannie. Następnie zaczynają występować objawy toksemii oraz gorączka, tachykardia, nudności i wymioty, mimo tego pacjent zachowuje świadomość. Tuż przed zgonem występuje śpiączka.

PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Obrzęk - (łac. oedema) stwierdzane w badaniu fizykalnym gromadzenie się płynu w przestrzeni pozakomórkowej i w jamach ciała. Powstaje na skutek zaburzenia równowagi między czynnikami dążącymi do zatrzymania płynu w naczyniach oraz czynników prowadzących do przedostawania się płynu poza ich światło. Obrzęk może być spowodowany zgromadzeniem przesięku lub wysięku.

W leczeniu stosuje się antybiotykoterapię oraz opracowanie chirurgiczne. Zastosowanie ma również hiperbaria tlenowa, chociaż badania kliniczne nie wykazały istotnego wpływu takiego rodzaju terapii na rezultaty.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zgorzel Fourniera
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. I. Fejes, R. Dégi, M. Végh, Clostridium septicum gas gangrene in the orbit: a case report, „Infection”, 41 (1), 2013, s. 267–270, DOI10.1007/s15010-012-0366-y, ISSN 1439-0973, PMID23203898 [dostęp 2018-04-26].
  2. Carolina Pinzon-Guzman i inni, Clostridium septicum gas gangrene in a previously healthy 8-year-old female with survival, „Journal of Pediatric Surgery”, 48 (4), 2013, e5–8, DOI10.1016/j.jpedsurg.2013.01.033, ISSN 1531-5037, PMID23583163 [dostęp 2018-04-26].
  3. Sherif Ali Eltawansy i inni, Multi-Organ Failure Secondary to a Clostridium Perfringens Gaseous Liver Abscess following a Self-Limited Episode of Acute Gastroenteritis, „The American Journal of Case Reports”, 16, 2015, s. 182–186, DOI10.12659/AJCR.893046, ISSN 1941-5923, PMID25807198, PMCIDPMC4376230 [dostęp 2018-04-26].
  4. Maryellen P. Brucato, Krupa Patel, Obinna Mgbako, Diagnosis of gas gangrene: does a discrepancy exist between the published data and practice, „The Journal of Foot and Ankle Surgery: Official Publication of the American College of Foot and Ankle Surgeons”, 53 (2), 2014, s. 137–140, DOI10.1053/j.jfas.2013.10.009, ISSN 1542-2224, PMID24345706 [dostęp 2018-04-26].
  5. A. Boisdenghien, D. Zorman, Gas gangrene in traumatic hand injuries. Report of three cases, „Annales De Chirurgie De La Main: Organe Officiel Des Societes De Chirurgie De La Main”, 3 (3), 1984, s. 245–251, ISSN 0753-9053, PMID6529302 [dostęp 2018-04-26].
  6. Jayanth Sh, Girish Chandra Yp, Ramkumar J, Iatrogenic non-clostridial gas gangrene - a case report, „The Medico-Legal Journal”, 84 (1), 2016, s. 49–51, DOI10.1177/0025817215621690, ISSN 2042-1834, PMID26672772 [dostęp 2018-04-26].
  7. Dziubek i Duszczyk 2017 ↓, s. 130.
  8. Natalie Kiel, Vincent Ho, Andrew Pascoe, A case of gas gangrene in an immunosuppressed Crohn’s patient, „World Journal of Gastroenterology : WJG”, 17 (33), 2011, s. 3856–3858, DOI10.3748/wjg.v17.i33.3856, ISSN 1007-9327, PMID21987630, PMCIDPMC3181449 [dostęp 2018-04-26].
  9. Subramanian Senthilkumaran i inni, Non-mechanical traumatic gas gangrene: forgotten but not gone, „Tropical Doctor”, 42 (2), 2012, s. 104–105, DOI10.1258/td.2011.110356, ISSN 1758-1133, PMID22337732 [dostęp 2018-04-26].
  10. Krzysztof Buczyński i inni, [A rare case of gaseous gangrenous mediastinitis], „Pneumonologia I Alergologia Polska”, 71 (1-2), 2003, s. 95–98, ISSN 0867-7077, PMID12959029 [dostęp 2018-04-26].
  11. Kanako Abe i inni, Radiological diagnosis of gas gangrene in a fetus at term, „Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology”, 55 (4), 2016, s. 582–584, DOI10.1016/j.tjog.2016.06.006, ISSN 1875-6263, PMID27590386 [dostęp 2018-04-26].
  12. Enqiang Chen i inni, Management of gas gangrene in Wenchuan earthquake victims, „Journal of Huazhong University of Science and Technology. Medical Sciences = Hua Zhong Ke Ji Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ying De Wen Ban = Huazhong Keji Daxue Xuebao. Yixue Yingdewen Ban”, 31 (1), 2011, s. 83–87, DOI10.1007/s11596-011-0155-3, ISSN 1672-0733, PMID21336729 [dostęp 2018-04-26].
  13. David Jérémie Birnbaum i inni, Salvage liver transplantation for hepatic gas gangrene, „Journal of Gastrointestinal Surgery: Official Journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract”, 16 (9), 2012, s. 1802–1804, DOI10.1007/s11605-012-1917-3, ISSN 1873-4626, PMID22669442 [dostęp 2018-04-26].
  14. Dziubek i Duszczyk 2017 ↓, s. 131.
  15. Hart GB, Strauss MB. Gas Gangrene - Clostridial Myonecrosis: A Review. „J. Hyperbaric Med”. 5 (2), s. 125–144, 1990. [dostęp 2008-05-16]. 
  16. Zamboni WA, Riseman JA, Kucan JO. Management of Fournier's Gangrene and the role of Hyperbaric Oxygen. „J. Hyperbaric Med”. 5 (3), s. 177–186, 1990. [dostęp 2008-05-16]. 
  17. DR. Brown, NL. Davis, M. Lepawsky, J. Cunningham i inni. A multicenter review of the treatment of major truncal necrotizing infections with and without hyperbaric oxygen therapy.. „Am J Surg”. 167 (5), s. 485-9, May 1994. PMID: 8185032. 
  18. ME. George, NM. Rueth, DE. Skarda, JG. Chipman i inni. Hyperbaric oxygen does not improve outcome in patients with necrotizing soft tissue infection.. „Surg Infect (Larchmt)”. 10 (1), s. 21-8, Feb 2009. DOI: 10.1089/sur.2007.085. PMID: 18991520. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zdzisław Dziubek, Ewa Duszczyk: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. IV. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017, s. 130–131. ISBN 978-83-200-4534-5.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Jatrogenia ("pochodzący od lekarza") – zachowania personelu medycznego: lekarza bądź lekarza weterynarii, ratowników medycznych, pielęgniarek, opiekunów medycznych czy salowych, które wywierają szkodliwy wpływ na stan psychiczny (jatropsychogenia) lub fizyczny (jatrosomatopatia) pacjenta. Zachowania takie wywołują u pacjenta zaburzenia lękowe, depresyjne itp. i powodują dodatkowe schorzenia czy dolegliwości wywołane przez sugestię lub nieprawidłowe leczenie. Większość błędów jatrogennych jest związana z niedostarczeniem niezbędnych informacji, niewłaściwym ich przekazaniem, z nieprawidłową postawą wobec chorego, brakiem wiedzy, empatii lub umiejętności psychologicznych w kontakcie z chorym. Wynikiem błędów jatrogennych jest prawie zawsze lęk i poczucie zagrożenia.Tachykardia inaczej częstoskurcz (łac. tachycardia) – przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę. Tachykardia nie zawsze jest objawem choroby. Najczęściej akcja serca przyspiesza wskutek zdenerwowania lub wysiłku fizycznego (tachykardia zatokowa).
  Warto wiedzieć że... beta

  Zgorzel Fourniera (ang. Fournier gangrene) – rodzaj martwiczego zakażenia (zgorzel), które najczęściej obejmuje skórę i tkankę podskórną moszny. Jeden z rodzajów martwiczego zapalenia powięzi.
  Martwica, nekroza (stgr. Νεκρός martwy, łac. necrosis) – ciąg zmian morfologicznych zachodzących po śmierci komórki w żywym organizmie.
  PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.
  Ropień okołowierzchołkowy (łac. abscessus periapicalis) – proces zapalny toczący się w tkankach okołowierzchołkowych zęba. Jest to pierwsza faza ostrego ropnego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych. W odpowiedzi na infekcję bakteryjną do ozębnej migrują granulocyty obojętnochłonne. Masowo ginące w procesach fagocytozy patogennych mikrobów neutrofile są jednym z podstawowych składników gromadzącej się ropy. Powoduje to resorpcję blaszki kostnej zębodołu z jednej strony, a cementu korzeniowego z drugiej.
  Ból (łac. dolor; gr. algos, odyne) – według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory.
  Śpiączka, koma (z gr. κῶμα koma, znaczy głęboki sen, łac. coma) – ilościowe zaburzenie świadomości. Często jest wynikiem uszkodzenia tworu siatkowatego. Może to być uszkodzenie pierwotne lub wtórne, powstałe w sposób pośredni wskutek np. procesu ekspansywnego lub uszkodzenia pochodzenia naczyniowego.
  Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy zakażeniu towarzyszą objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej taki stan nazywa się sepsą.

  Reklama