• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zgierz - gmina wiejska

  Przeczytaj także...
  Droga krajowa nr 71 – droga krajowa o długości ok. 53 km, leżąca na obszarze województwa łódzkiego. Trasa jest północną, zachodnią oraz południową obwodnicą Łodzi.Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Podział gminy na sołectwa

  Zgierzgmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim.

  Siedziba gminy znajduje się w Zgierzu.

  W listopadzie 2010 roku w gminie Zgierz został uruchomiony pilotażowy etap Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej.

  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi.Gmina Głowno (do 1953 gmina Lubianków; 1953-54 gmina Antoniew) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, znajdująca się na zachód i na północ od Głowna.

  Geografia[]

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2007 gmina Zgierz ma obszar 199,05 km², w tym:

 • użytki rolne: 59%
 • użytki leśne: 29%
 • Gmina stanowi 23,28% powierzchni powiatu.

  Autostrada — droga o ograniczonej dostępności, zaprojektowana i zbudowana w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego, płynnego ruchu pojazdów.Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą – florystyczny, krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody w gminie Zgierz, w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim, leżący na terenie Nadleśnictwa Grotniki. Zajmuje powierzchnię ok. 56 ha. Jego główną atrakcją jest kompleks źródeł i wysięków wody. Rezerwat obejmuje fragment rzeki Linda oraz jej prawobrzeżnego dopływu.

  Rezerwaty przyrody[]

  Na terenie gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

 • rezerwat przyrody Ciosny - chroni naturalne skupisko okazałych jałowców pospolitych rosnących na wydmach śródlądowych,
 • rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka - chroni zespół dąbrowy świetlistej oraz wiele stanowisk roślin ciepłolubnych,
 • rezerwat przyrody Grądy nad Lindą - chroni meandrującą rzekę Linda z dopływem, kompleksem źródeł oraz grądy i łęgi jesionowo - olszowe,
 • rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą - chroni różnorodność zbiorowisk leśnych z przewagą grądów i bogatą florą wczesnowiosenną rozwijającą się w harmonii z warunkami geomorfologicznymi.
 • Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2007:

  Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.E30 – trasa europejska, wiodąca z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji. Często uznawana jest za najważniejszy europejski szlak komunikacyjny na osi wschód - zachód; główna trasa dla dużych samochodów ciężarowych, wiozących zaopatrzenie z Europy Zachodniej do Rosji i Białorusi. Polski odcinek E30 stanowi (A2) ze Świecka do Kukuryków.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Zgierz w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Zgierz.png

  Zabytki[]

 • drewniany kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białej
 • drewniany kościół w Giecznie
 • budynek starej kuźni z początku XIX wieku w Kęblinach
 • Komunikacja[]

  Drogi[]

  Przez gminę przebiegają:

 • autostrada
 • A2E30 Nowy TomyślStryków
 • drogi krajowe:
 • 71 StrykówRzgów
 • 91 GdańskŁódź
 • drogi wojewódzkie:
 • 702 KutnoZgierz
 • 708 OzorkówBrzeziny
 • Na terenie gminy zlokalizowane są dwa węzły komunikacyjne na autostradzie A2:

  Dąbrowa – obszar leśny (zespół leśny), dokładnie typ lasu liściastego, z drzewostanem dębowym (różne gatunki z rodzaju Quercus).Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, nie związanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.
 • AB-AS.svg Emilia z drogą 91
 • AB-AS.svg Piątek z drogą 702
 • Komunikacja gminna[]

  Obsługuje ją GZK w Dąbrówce Wielkiej, autobusy kursują w dni robocze na liniach:

 • Zgierz – Biała – Kwilno – Gieczno – Brachowice
 • Zgierz – /Łagiewniki-cztery kursy/ – Smardzew – Szczawin
 • Edukacja[]

  Gmina utrzymuje:

  Miasta i rejony partnerskie[]

  Samorząd gminy zawarł umowy partnerskie dotyczące:

  Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą – rezerwat florystyczny, krajobrazowy i leśny, położony w północnej części uroczyska Szczawin na terenie leśnictwa Szczawin w gminie Zgierz w powiecie zgierskim (województwo łódzkie). Został utworzony 13 czerwca 1994 r. w celu zachowania zespołów grądowych (czyli wielogatunkowych lasów liściastych), roślin chronionych lub gatunków ważnych dla flory regionalnej (m.in. jaworu, dębu szypułkowego, jodły, widłaka goździstego i widłaka spłaszczonego).Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa miejskiego łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1318 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.
 • rozwijania wspólnej działalności poprzez wymianę doświadczeń w dziedzinie: kulturalno-oświatowej, sportowej, zarządzania usługami komunalnymi, rozwijania i wzbogacania samorządności lokalnej,
 • zachęcania do pomnażania związków pomiędzy organizacjami i instytucjami regionów w dziedzinie kształcenia oraz w dziedzinie gospodarczej,
 • organizowania spotkań przedstawicieli regionów, w celu oceny bieżącej działalności oraz podejmowania decyzji, dotyczących nowych płaszczyzn współpracy
 • pomiędzy Gminą Zgierz a:

  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.Stryków – miasto w woj. łódzkim, w powiecie zgierskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stryków. Był miastem szlacheckim.

  Szlaki turystyczne[]

  Sąsiednie gminy[]

 • Aleksandrów Łódzki
 • Głowno
 • Łódź
 • Ozorków
 • Parzęczew
 • Piątek
 • Stryków
 • Zgierz (miasto)
 • Przypisy

  Droga krajowa nr 91 – droga krajowa łącząca Gdańsk z Toruniem, Kowal z Łodzią oraz Głuchów z Częstochową. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Przed wybudowaniem autostrady A1 oznaczona numerem 1 i stąd przez kierowców bywa nazywana starą jedynką.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nowy Tomyśl (niem. Neutomischel) – miasto w woj. wielkopolskim, nad Szarką (dopływ Obry), w powiecie nowotomyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowy Tomyśl. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.
  Ozorków – miasto i gmina nad rzeką Bzurą, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Miasto znajduje się 20 km na północ od Łodzi.
  Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka - florystyczny i leśny rezerwat przyrody w miejscowości Zimna Woda w gminie Zgierz, w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Gmina Ozorków (dawn. gmina Leśmierz + gmina Tkaczew) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łódzkim.
  Rzgów – miasto w Polsce, położone w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Rzgów, nad rzeką Ner, wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej. Był miastem duchownym.
  Kębliny – wieś i sołectwo (wraz z wsią Moszczenica), położone w gminie Zgierz (województwo łódzkie, także w latach 1975-1998) w powiecie zgierskim. Nazwa pochodzi od staropolskiego słowa kębło – gniazdo, leże, legowisko (zwłaszcza zajęcy). Niektórzy wiążą pochodzenie nazwy z nazwiskiem Kembel lub Kombel, pojawiającym się w dokumentach z końca XIV w.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.