• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zgierz  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Prusy Południowe (niem. Südpreußen) – prowincja Królestwa Prus istniejąca w latach 1793–1807 na części ziem uzyskanych w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej.Karol Artur Serini (ur. 21 marca 1875 w Tomaszowie Rawskim (Mazowieckim); zm. 21 października 1931 w Warszawie) – duchowny kościoła ewangelicko-ausburskiego, profesor na wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i wolnomularz. Autor prac "Masoneria" oraz "Symbol w wolnomularstwie".
  Demografia[]

  Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2007:

 • Piramida wieku mieszkańców Zgierza w 2014 roku .

 • Piramida wieku Zgierz.png

  Historia[]

  Nazwa miasta[]

  Nie wiadomo, skąd pochodzi nazwa miasta. Przypuszcza się, że nazwa Zgierz pochodzi od miejsca zgorzałego, miejsca wypalania ogni ofiarnych lub od miejsca po wypalonym lesie. W starych dokumentach miasto nazywane jest Zguyr, Sguir, Segey i Shegrz.

  Kalendarium[]

  Okolice Zgierza na tzw. mapie Kwatermistrzostwa WP z lat 1822-1843
 • 1231: pierwsze pisane wzmianki o Zgierzu.
 • przed 1288 prawa miejskie.
 • 1420: potwierdzenie przez króla Władysława Jagiełłę praw miejskich.
 • 1504: nadanie praw cotygodniowych targów w poniedziałki i jarmarków w dzień św. Katarzyny, Zielone Świątki oraz Niedzielę Palmową.
 • XVII w.: utworzenie starostwa zgierskiego.
 • 1643: zostaje wzniesiony przez księdza Wawrzyńca Kowalika kościółek drewniany pod wezwaniem św. Wawrzyńca, pierwotnie usytuowany między obecnymi ulicami Aleksandrowską i 3 Maja. Odbudowany po pożarze w 1780 r., niewiele później przeniesiony na cmentarz katolicki.
 • 1659: król Jan Kazimierz obdarzył rotmistrza pancernego Stanisława Wężyka dzierżawą zgierską zwaną także starostwem niegrodowym, w skład którego wchodziły: miasto Zgierz, miasteczko Dąbie i wsie: Zegrzany, Kargolec (Krogulec), Szczawiny (Szczawin) i Szeligi oraz później część Dąbrówek.
 • 1792: przeniesienie do Zgierza sejmików poselskich powiatu brzezińsko-inowłodzkiego.
 • 1793: po II rozbiorze miasto znalazło się pod zaborem pruskim, w prowincji nazwanej Prusy Południowe.
 • 1807: przyłączenie Zgierza do Księstwa Warszawskiego utworzonego z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego.
 • 1815: przyłączenie Zgierza do Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim.
 • 30 marca 1821: zawarcie tzw. „umowy zgierskiej” – stanowiącej prawa i obowiązki osiedlenia się na terenie miasta 300 zagranicznych sukienników (zachęcała do osiedlania się i dawała liczne przywileje imigrantom).
 • 1822: Jan Fryderyk Zachert zakłada pierwszą manufakturę tkacką w Zgierzu.
 • 1829: Zgierz otrzymał prawa i przywileje przysługujące miastom wojewódzkim, odtąd urząd municypalny składał się z prezydenta i radnych, którzy przejęli obowiązki burmistrza i ławników.
 • I połowa XIX w.: powstanie przemysłu włókienniczego – rozwój miasta.
 • 1830: w czasie powstania powstaje Straż Bezpieczeństwa w liczbie 903 obywateli, na jej czele stanął były kapitan Antoni Dąbrowski.
 • 1831: Zgierz staje się głównym ośrodkiem produkcji sukienniczej w kraju.
 • Zgierz w 1889 roku
  Widok na miasto z fabryki Kürzela
  Kościół katolicki
  Kościół ewangelicki
  Ratusz
  Fabryka Meyerhoffa
  Fabryka Meyerhoffa
  Fabryka Borsta
  Fabryka Kürzela
 • 19 stycznia 1901: uruchomienie połączenia tramwajowego z Łodzią.
 • 15 listopada 1902: uruchomienie połączenia kolejowego w ramach Kolei Warszawsko-Kaliskiej.
 • 9 kwietnia 1922: uruchomienie komunikacji z trakcją parową na trasie Zgierz-Ozorków (późniejsza linia tramwajowa).
 • 1926: uruchomienie połączeń kolejowych do Kutna.
 • 1926: komunikacja tramwajowa z Ozorkowem (zelektryfikowanie trakcji parowej).
 • 1931: otwarcie linii kolejowej do stacji Łódź Widzew.
 • 1933: Zgierz został wydzielony z powiatu łódzkiego i utworzył samodzielny powiat grodzki.
 • 3-5 września 1939: naloty bombowe niemieckiej Luftwaffe (m.in. doszczętnie zbombardowany został kościół ewangelicki).
 • 6 września 1939: ewakuacja polskich władz: policja, straż pożarna i urzędnicy magistratu w pośpiechu opuścili miasto.
 • 7 września 1939: wkroczenie wojsk niemieckich do miasta.
 • 10 września 1939: podpalenie synagogi przez Niemców.
 • 26 grudnia 1939: rozpoczęcie likwidacji społeczności żydowskiej Zgierza – wysiedlenie do Łodzi.
 • 1940: miasto zostało włączone do Kraju Warty.
 • 20 marca 1942: publiczna egzekucja 100 Polaków.
 • 1943: władze niemieckie zmieniły nazwę miasta na Görnau.
 • 17 stycznia 1945: zajęcie miasta przez Armię Czerwoną, koniec okupacji niemieckiej.
 • 15 marca 1965: otwarcie szpitala wojewódzkiego, jednego z największych w województwie łódzkim.
 • 1 czerwca 1975: w wyniku reformy administracyjnej miasto straciło status powiatu miejskiego.
 • 1988: przyłączono okoliczne wsie (Piaskowice, Aniołów, Krogulec, Kontrewers, Lućmierz i Proboszczewice) zwiększając znacznie powierzchnię miasta.
 • 1 stycznia 1999: kolejna reforma administracyjna – Zgierz staje się siedzibą powiatu zgierskiego.
 • Historyczne wzmianki związane ze Zgierzem[]

 • W 1255 Kazimierz Kondratowic, książę łęczycki i kujawski wydaje we wsi Męka (sieradzkie) dokument lokacyjny dla Warty, w którym pośród świadków jest wymieniony Aleksy kapelan ze Zgierza,
 • 8 lipca 1295 w dokumencie Władysława Łokietka księcia kujawskiego, łęczyckiego i sieradzkiego jest wymieniony pośród świadków „Jaschon” pisarz i pleban kościoła w Zgierzu,
 • 24 czerwca 1345 Władysław, książę dobrzyński nadaje wójtostwo w Zgierzu komesowi Samborowi, skarbnikowi łęczyckiemu,
 • w 1430 studiuje na Akademii Krakowskiej dwóch studentów pochodzących ze Zgierza – Mikołaj syn Świętosława i Stanisław syn Macieja,
 • 8 sierpnia 1447 Kazimierz Jagiellończyk odnawia na prośbę wójta Helmana przywilej z 1345 r. na wójtostwo w Zgierzu
 • między 1817-1820 przybywa do Zgierza 23 majstrów sukienniczych, wśród nich najzamożniejszymi byli Jan Fryderyk Zachert, Karol August Meisner, Karol Gottlieb Saenger, Jan Henryk Teske i Jan Georg Yiertes,
 • w latach 1863–1864 stu siedmiu zgierzan bierze udział w powstaniu styczniowym, głównie walcząc z bronią w ręku w partiach powstańczych Oksińskiego i Sawickiego-Dworzaczka,
 • Zgierz w „Encyklopedii PowszechnejOrgelbranda (Warszawa 1884)
 • Zgierz – miasto nad rzeką Bzurą w Guberni Piotrkowskiej, w powiecie łódzkim. Osadnictwo od czasów przedhistorycznych, prawa miejskie według Karty Magdeburskiej od roku 1420. Całkowicie zniszczone podczas pierwszej wojny szwedzkiej, następnie odbudowane. Szczególny wzrost miasta od momentu założenia pierwszych fabryk. Obecna populacja wynosi 11 tys. osób.
 • 28 stycznia 1886 został stracony na stokach Cytadeli w Warszawie Jan Pietrusiński, tkacz ze Zgierza, członek partii Proletariat.
 • Zmiany nazw ulic w Zgierzu[]

  Uchwałą Nr VII/49/90 Rady Miejskiej w Zgierzu z dnia 13 grudnia 1990 roku zmieniono nazwy następujących ulic:

  Zgierz Jaracza – przystanek kolejowy w Zgierzu w województwie łódzkim, między stacją Zgierz i przystankiem Zgierz Północ, przy ulicy Jaracza w pobliżu wiaduktu nad ulicą Szczawińską. Budowa przystanku związana jest z projektem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i zakończona została w 2013 roku.Droga krajowa nr 71 – droga krajowa o długości ok. 53 km, leżąca na obszarze województwa łódzkiego. Trasa jest północną, zachodnią oraz południową obwodnicą Łodzi.

  Pod koniec XX wieku nastąpiły także zmiany nazw innych ulic i placów w wyniku uchwał Rady Miasta:

  Zabytki[]

  Domy tkaczy
  Łaźnia miejska z 1926 roku
  Budynek Kolegium Nauczycielskiego

  Na liście zabytków są:

 • unikatowy układ urbanistyczny dzielnicy Nowe Miasto z XIX w.,
 • drewniane domy tkaczy z XIX w.,
 • fabryka sukna Adolfa Gustawa Borsta przy ul. 3 Maja 6
 • fabryka bawełniana Lorentz & Krusche przy ul. Dąbrowskiego 19
 • fabryka włókiennicza Meyera przy ul. Barlickiego 1
 • neogotycki kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
 • neogotycki kościół Chrystusa Króla przy ul. Słowackiego 10, dawna świątynia mariawicka
 • dworzec kolejowy,
 • budynek Kolegium Nauczycielskiego przy ul. 3 Maja 46,
 • budynek dawnej szkoły ewangelickiej przy ul. Długiej 33 (wzniesiony w latach 1820–1830, piętrowy, o dachu naczółkowym, dwutraktowy z sienią na osi, wnęki okien udekorowano stylizowanymi rzeźbami głów kobiecych),
 • budynek dawnej remizy ochotniczej straży pożarnej (d. Rekwizytornia straży ogniowej ochotniczej – z II poł. XIX w.) przy ul. 1 Maja 19,
 • budynek miejskiego muzeum przy ul. Dąbrowskiego 21 z 1828 r. – klasycystyczny murowany, otynkowany budynek, parterowy z ryzalitem na osi. Ryzalit zwieńczony jest attyką ozdobioną sztukateriami i postaciami kamiennych lwów. Jego właścicielami od lat 40. XIX w. aż do stycznia 1945 była rodzina Cyplów (Zippel),
 • Łaźnia Miejska przy ul. Łęczyckiej 24 – budynek zaprojektowany w 1926 przez W. Horodeckiego i F. Michalskiego; oddany do użytku 5 lutego 1929 był obiektem na wskroś nowoczesnym i wielofunkcyjnym. Posiadał pływalnie krytą, druga z kolei w Polsce, o rozmiarach 10x17 m, która do dzisiaj jest czynna. Znajdowało się tu również 16 wanien, łaźnia parowa – rosyjska, łaźnia sucha – rzymska, gabinety do masażu, 11 kabin natryskowych, sala natryskowa dla dzieci szkolnych, urządzenia do kąpieli słonecznych oraz pralnia mechaniczna,
 • Plac Stu Straconychpomnik ku czci ofiar zbiorowej egzekucji z 1942 roku,
 • historyczne cmentarze: rzymskokatolicki, protestanckie, mariawicki i żydowski,
 • wojenne cmentarze: w Lesie Krogulec i przy ul. Parzęczewskiej.
 • Dokument lokacyjny – dokument nadania praw lokacji miasta lub wsi. Wyrażał wyodrębnienie lokowanej miejscowości z terytorium państwa i wyodrębnienie lokowanej ludności (dołączającej do określonego stanu) z ogółu ludności państwa.Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Lućmierz-Las – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz. Wraz z sąsiednią wsią Lućmierz tworzy sołectwo Lućmierz.
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
  Posłowie na Sejm RP VI kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 października 2007.
  Cmentarz baptystów w Zgierzu – został założony prawdopodobnie w końcu XIX wieku i zajmuje powierzchnię 1500 m². Przylega od strony wschodniej do cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ulicy Spacerowej. Nekropolia jest administrowana przez zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Obecnie są na nim grzebani także katolicy i Świadkowie Jehowy.
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Maciej Kozłowski właśc. Marian Kozłowski (ur. 8 września 1957 w Kargowej, zm. 11 maja 2010 w Warszawie) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.067 sek.