• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zettabajt

  Przeczytaj także...
  Eksabajt (skrót EB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca (zgodnie z zaleceniami IEC) trylion = 1 000 000 000 000 000 000 bajtów.Zetta – przedrostek jednostek miary o symbolu Z oznaczający mnożnik 1 000 000 000 000 000 000 000 = 10 (tryliard).
  ZFS – system plików oryginalnie zaprojektowany przez Sun Microsystems dla systemu operacyjnego Solaris. Nazwa pierwotnie była akronimem od Zettabyte File System, obecnie, ponieważ obsługuje woluminy znacznie większe niż zettabajt, straciła pierwotne znaczenie.

  Zettabajt (skrót ZB), zebibajt (skrót ZiB) – jednostki używane w informatyce oznaczające odpowiednio tryliard (10) bajtów i 2, czyli 1024 bajtów..

  Zgodnie ze standardem IEC 60027-2 w systemie przedrostków dwójkowych (binarnych) obowiązują zależności:

  1 ZiB = 1024 EiB = 1024 · 1024 PiB = 1024 · 1024 · 1024 TiB = 1024 · 1024 · 1024 · 1024 GiB = 1024 MiB = 1024 kiB = 1024 B
  

  natomiast w systemie przedrostków dziesiętnych SI:

  Petabajt (skrót PB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca (zgodnie z zaleceniami IEC) biliard = 1 125 899 906 842 624 bajtów.Gigabajt (10, skrót GB) lub Gibibajt (2, skrót GiB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca miliard (a w praktyce częściej 1.073.741.824 ~ 1.000.000.000 = 10) bajtów.
  1 ZB = 1000 EB = 1000 · 1000 PB = 1000 · 1000 · 1000 TB = 1000 · 1000 · 1000 · 1000 GB = 1000 MB = 1000 kB = 1000 B
  

  Przykłady użycia[ | edytuj kod]

 • GUID Partition Table (GPT) pozwala na zdefiniowanie dysku i partycji o maksymalnym rozmiarze 7,02 zettabajta lub 5,946 zebibajta, gdy używane są 512-bajtowe sektory.
 • ZFS pozwala zarządzać pamięcią masową o maksymalnym rozmiarze około 256 biliardów zettabajtów.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • jednostka informacji
 • przedrostek dwójkowy
 • zetta
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Of kibis and mebis (ang.).
  2. FAQ: Drive Partition Limits, UEFI Forum, 9 czerwca 2010 [dostęp 2019-01-31] [zarchiwizowane z adresu 2013-03-22] (ang.).
  3. Oracle Solaris ZFS Administration Guide (ang.). Oracle Corporation. [dostęp 2019-01-31].
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Terabajt (skrót TB), Tebibajt (skrót TiB) – jednostki używane w informatyce między innymi do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych. Przedrostek tera pochodzi od greckiego słowa téras (potwór); przedrostek tebi został utworzony sztucznie (zob. przedrostek dwójkowy).




  Warto wiedzieć że... beta

  Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.
  Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.
  Tryliard – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 000 = 10, czyli jedynka i 21 zer w zapisie dziesiętnym. Termin tryliard jest stosowany w nazewnictwie liczebników w skali długiej i nie ma swojego odpowiednika w skali krótkiej.
  Jednostki informacji – najmniejszą jednostką informacji jest bit. Skróconym symbolem bitu jest b. Wyższe jednostki to:
  Tablica partycji GUID – sposób zapisu informacji o partycjach na dysku twardym. W strukturze logicznej przypomina rozszerzone (extended) partycje MBR, czyli starszego typu.
  Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.