• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – polska ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, regulująca kwestie prawne związane z ochroną przyrody w Polsce.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Ochrona przyrody w Polsce – system prawny, formy ochrony oraz działania z zakresu ochrony przyrody realizowane na terenie Polski.
  Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Wydmy Międzyborowskie, Międzyborów

  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Bieżąca ustawa o ochronie przyrody definiuje je jako "fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne".

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków.

  Według danych z 31 grudnia 2014 roku liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w Polsce wynosiła 335, które zajmowały powierzchnię 95 869,9 ha. Szczegółowa sytuacja w województwach w ostatnich kliku latach prezentuje się następująco:

  Przypisy

  1. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów - 7.5 Cele i kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego (str. 65)
  3. GUS. Ochrona środowiska 2015. , s. 301, 2015-11-30. Dariusz Bochenek. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0867-3217 (pol. • ang.). [dostęp 2015-12-31]. 
  4. GUS Ochrona środowiska 2005-2014 (zakładka archiwum), red. Dariusz Bochenek. ISSN 0867-3217. [dostęp 2015-12-31].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.