• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zespół paraneoplastyczny

  Przeczytaj także...
  Acanthosis nigricans, rogowacenie ciemne – choroba skóry, która może występować w postaci łagodnej towarzysząc insulinooporności, otyłości i innym niezłośliwym zaburzeniom endokrynologicznym lub jako zespół paraneoplastyczny występujący głównie w przebiegu raków przewodu pokarmowego, szczególnie raka żołądka.Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zespół DIC (ang. disseminated intravascular coagulation, DIC) – zespół chorobowy polegający na wtórnej do wielu chorób aktywacji kaskady krzepnięcia i wytworzenie licznych mikrozakrzepów w świetle małych naczyń krwionośnych, co w efekcie często doprowadza do zużycia czynników krzepnięcia, szczególnie fibrynogenu, czynnika VIII i V oraz płytek krwi, powodując objawy skazy krwotocznej („koagulopatia ze zużycia”). Wykrzepianie jest wyzwalane przez uwolniony czynnik tkankowy, odsłonięcie warstwy podśródbłonkowej naczyń lub poprzez nieprawidłowe aktywatory krzepnięcia.
  Zespół Lesera-Trélat – nagły wysiew bardzo licznych brodawek starczych (brodawek łojotokowych), zwykle na tułowiu. Jest często oznaką nowotworu narządów wewnętrznych (najczęściej układu pokarmowego, jest wtedy zespołem paraneoplastycznym). Wysiew brodawek łojotokowych może towarzyszyć również rozwojowi nowotworu łagodnego lub ciąży, jednakże wtedy nie jest określany mianem zespołu Lesera-Trélat.

  Zespół paraneoplastyczny, zespół paranowotworowy – są to objawy lub zespoły objawów towarzyszące chorobie nowotworowej powstające niezależnie od miejscowego wzrostu lub występowania przerzutów odległych. Zespoły paraneoplastyczne często ustępują po skutecznym wyleczeniu nowotworu.

  Rumień nekrotyczny wędrujący (zespół glukagonoma, ang. necrolytic migratory erythema, glucagonoma syndrome) w ponad 80% przypadków towarzyszy nowotworowi trzustki wywodzącemu się z komórek alfa, wytwarzających glukagon – glukagonoma.Zapalenie małych naczyń skóry, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry, zapalenie naczyń z nadwrażliwości – schorzenie należące do grupy układowych zapaleń naczyń polegające na izolowanym procesie zapalnym naczyń krwionośnych w obrębie skóry, bez zajęcia procesem chorobowym naczyń innych narządów.

  W wielu przypadkach etiologia zespołu nie jest znana. Najczęściej są efektem wywoływania reakcji autoimmunologicznej na krążące antygeny nowotworu lub wydzielania przez komórki nowotworowe substancji aktywnych biologicznie, takich jak hormony, czynników wzrostowych lub cytokin.

  Do najczęstszych zespołów paraneoplastycznych zaliczamy:

  Piodermia zgorzelinowa (łac. pyoderma gangrenosum, PG) – rzadkie schorzenie skóry o niejasnej etiologii. Może być objawem innych chorób systemowych, niekiedy występuje jako zespół paranowotworowy. Inna nazwa tej jednostki chorobowej to zgorzelinowe zapalenie skóry.Granulocytoza – zwiększenie ponad normę liczby granulocytów we krwi obwodowej. Najczęściej określenie to dotyczy neutrofilii, ponieważ najliczniejszymi granulocytami są neutrofile i to zmiany właśnie ich liczby zwykle decydują o ogólnej liczbie granulocytów, do których należą jeszcze eozynofile oraz bazofile.
 • endokrynopatie:
 • zespół Cushinga (ektopowe wydzielanie ACTH),
 • zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (zespół Schwartza-Barttera, SIADH),
 • hiperkalcemia,
 • hipoglikemia,
 • policytemia (z powodu nadmiaru erytropoetyny),
 • zespół rakowiaka spowodowany serotoniną i bradykininą,
 • zmiany skórne:
 • Acanthosis nigricans maligna,
 • Acrokeratosis neoplastica,
 • Acanthosis palmaris,
 • erythema gyratum repens,
 • rumień nekrotyczny wędrujący,
 • pęcherzyca paraneoplastyczna,
 • osteoartropatia przerostowa,
 • piodermia zgorzelinowa,
 • pemfigoid paraneoplastyny,
 • zespół Sweeta,
 • zespół Lesera-Trélat,
 • rybia łuska nabyta,
 • zespoły neurologiczne:
 • zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego,
 • limbiczne zapalenie mózgu,
 • podostra neuropatia czuciowa,
 • zespół mioklonii i opsoklonii,
 • zespół sztywności uogólnionej (zespół sztywnego człowieka),
 • miastenia
 • zespół Lamberta-Eatona,
 • zapalenie skórno-mięśniowe,
 • retinopatia związana z rakiem,
 • zmiany hematologiczne:
 • trombocytoza,
 • eozynofilia,
 • granulocytoza,
 • zmiany naczyniowe:
 • zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
 • wędrujące zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych (jako tzw. objaw Trousseau),
 • leukocytoklastyczne zapalenie naczyń.
 • Przypisy

  1. Kordek 2007 ↓, s. 76.
  2. LC. Pelosof, DE. Gerber. Paraneoplastic syndromes: an approach to diagnosis and treatment. „Mayo Clin Proc”. 85 (9), s. 838-54, Sep 2010. DOI: 10.4065/mcp.2010.0099. PMID: 20810794. 
  3. Ryszard Józef Podemski: Kompendium neurologii. Gdańsk: Via Medica, 2008, s. 541. ISBN 978-83-7555-054-2.

  Bibliografia[]

 • Radzisław Kordek: Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Gdańsk: VIA MEDICA, 2007. ISBN 978-83-7555-016-0.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Rybia łuska nabyta (łac. ichtyosis acquisita) - należy do zespołów paraneoplastycznych. Charakteryzuje się uogólnionym nadmiernym rogowaceniem z towarzyszącym tworzeniem się rybopodobnych łuski na skórze. Pojawia się w starszym wieku. Nasilenie zmian koreluje dodatnio z rozwojem nowotworu. Często towarzyszy nowotworom narządów wewnętrznych (m.in. rak płuca) oraz chorobie Hodgkina.Zespół Schwartza-Barttera (zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny; ang. syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion (SIADH)) – choroba wywołana nadmiernym uwalnianiem hormonu antydiuretycznego (ADH) (wazopresyny (AVP)) przez tylny płat przysadki mózgowej lub wydzielaniem ektopowym, hiponatremią i hipomolarnością płynów ustrojowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Pęcherzyca paraneoplastyczna (łac. pemphigus paraneoplasticus, ang. paraneoplastic pemphigus, PNP) – stosunkowo rzadki skórny zespół paraneoplastyczny.
  Miastenia (miastenia rzekomoporaźna, choroba Erba-Goldflama, łac. myasthenia gravis, ang. myasthenia gravis) – nabyta, przewlekła choroba, charakteryzująca się nużliwością (szybkim zmęczeniem i osłabieniem) mięśni szkieletowych. Przyczyną miastenii jest proces autoimmunologiczny, skierowany przeciwko receptorom acetylocholinowym.
  Acanthosis palmaris – zespół paraneoplastyczny jest ograniczoną postacią acrokeratosis Bazex lub acanthosis nigricans maligna. Charakteryzuje się wybitną hyperkeratozą (nadmiernym rogowaceniem) skóry dłoni i jej pobruzdowaniem. Towarzyszy najczęściej rakom płuc.
  Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
  Objaw Trousseau – związany z nowotworami (np. gruczolakorakami trzustki, płuc), objawia się wędrującym zakrzepowym zapaleniem żył spowodowanym nadkrzepliwością krwi.
  Zespół Cushinga (łac. syndroma Cushing, ang. Cushing’s syndrome) – zespół objawów chorobowych związanych z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (lub innych steroidów nadnerczowych) w surowicy krwi. Najczęstszą przyczyną występowania zespołu Cushinga jest długotrwałe podawanie glikokortykosterydów w leczeniu innych chorób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.16 sek.