• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zenodot - filozof

  Przeczytaj także...
  Damascjusz lub Damaskios (Damascius, Damazjos, ur. ok. 462 w Damaszku w Syrii, zm. po 538) – ostatni kierownik neoplatońskiej szkoły filozoficznej w Atenach, którą założył Plutarch z Aten. Autor traktatów: O pierwszej zasadzie i Komentarza do Parmenidesa.Izydor z Aleksandrii (ok. 450-ok.520) - neoplatoński filozof ze szkoły ateńskiej. Krótko pełnił funkcję kierownika szkoły około 490 r n.e. Interesował się głównie mistyką i teozofią.
  Focjusz I Wielki (urodził się ok. 810 roku w Konstantynopolu, zmarł 6 lutego 891 roku tamże) – patriarcha Konstantynopola w latach 858 – 867 oraz 877 – 886, święty Kościoła prawosławnego.

  Zenodotbizantyński filozof neoplatoński z V wieku. Uczeń Proklosa, nauczyciel Damascjusza.

  Akademia (gr. akademeia) – szkoła założona w Atenach ok. 387 p.n.e. przez Platona, istniała do 529, kiedy została zlikwidowana przez cesarza bizantyjskiego Justyniana. Mieściła się w gaju poświęconym herosowi ateńskiemu Akademosowi, od którego imienia pochodzi jej nazwa. Zajmowano się w niej przede wszystkim filozofią i matematyką, a także retoryką i naukami przyrodniczymi. Legenda głosi, że widniał na niej napis ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω (gr. niech nie wchodzi nikt nieobeznany z geometrią).Filozofia bizantyńska – filozofia Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (Bizantyńskiego). Za jej początek najczęściej uważa się rok 330 (założenie Konstantynopola), 395 (podział Cesarstwa na Wschodnie i Zachodnie) lub 527 (datę wstąpienia na tron cesarza Justyniana I), za koniec - rok 1453.

  Zachowała się tylko jedna wzmianka o Zenodocie w Bibliotece bizantyńskiego uczonego Focjusza (z IX wieku). Focjusz przytacza w niej fragment biografii neoplatońskiego filozofa Izydora, którą napisał jego uczeń i przyjaciel Damascjusz w latach 517-526. Według niego Zenodot był przedstawicielem neoplatońskiej szkoły filozoficznej w Atenach, następczyni i kontynuatorki Akademii Platońskiej. Zenodot uczył się u słynnego filozofa Proklosa, który prowadził szkołę aż do śmierci w 485 roku. Focjusz (lub Damascjusz) przekazał, że Proklos miał wielkie nadzieje co do Zenodota. Następcą Proklosa na stanowisku kierownika szkoły nie został jednak Zenodot ale Marinos z Neapolis. Kiedy Damascjusz przybył do Aten podjął naukę u Zenodota, który w odróżnieniu od Marina który miał skłonności matematyczne i naukowe, wykładał filozofię. Focjusz twierdzi, że Zenodot również został kierownikiem szkoły, jako kolega i zastępca Marinosa lub jego następca (sformułowanie jest niejasne). Według współczesnej hipotezy, Zenodot został kierownikiem szkoły, jako następca Izydora, a poprzednik Damascjusza, ostatniego szefa szkoły. Hipoteza ta nie ma jednak żadnych dowodów na swoje poparcie.

  Neoplatonizm – filozofia powstała w II wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej.Proklos zwany Diadochem (następcą), gr. Πρόκλος ὁ Διάδοχος (Próklos ho Diádochos), znany także jako Proklos Ateńczyk i Proklos z Licji (ur. ok. 410, zm. 485) – filozof neoplatoński, uczeń Plutarcha z Aten i Syriana, objął po tym ostatnim kierownictwo platońskiej Akademii i kierował nią do 485 roku. Starał się stworzyć syntezę systematyzującą całe życie duchowe Greków. Jest najbardziej wpływowym filozofem późnego antyku, który odegrał istotną rolę w przekazaniu filozofii platońskiej średniowieczu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hoffmann 1994 ↓, s. 543f i 547.
  2. Dörrie 1972 ↓, s. 51f.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Heinrich Dörrie, Zenodotos, [w:] Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), t. X A, Monachium 1972, s. 51–52.
 • Philippe Hoffmann, Damascius, [w:] Richard Goulet (red.), Dictionnaire des philosophes antiques, t. 2, Paryż 1994.
 • Ateny (nowogr. Αθήνα = Athina, st.gr. Ἀθῆναι = Athenai, łac. Athenae) – stolica i największe miasto Grecji. Jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej.Marinos z Neapolis (gr.: Μαρίνος ὁ Νεαπολίτης, Marinos ho Neapolitēs, ur. ok 440, zm. po 486) − grecki filozof ze szkoły ateńskiej, neoplatonik, uczeń i biograf Proklosa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.