• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zenitalna liczba godzinna

  Przeczytaj także...
  Meteor – świecący ślad, jaki zostawia po sobie meteoroid lecący w atmosferze ziemskiej. Jasny ślad powstaje w wyniku świecenia par ulatniających się z powierzchni meteoroidu oraz z nagrzanych i zjonizowanych gazów atmosfery wzdłuż trasy jego przelotu. Niektóre meteoroidy pozostawiają za sobą ślad złożony z „dymu”, który powstaje z jego cząstek oderwanych od jego powierzchni w procesie ablacji. Meteory są potocznie nazywane „spadającymi gwiazdami”.Widoczność graniczna (ang. limiting magnitude – LM) to obserwowana wielkość gwiazdowa najsłabszego obiektu dostrzegalnego w danych warunkach obserwacyjnych przy pomocy określonego instrumentu.
  Radiant – niewielki obszar lub punkt na sferze niebieskiej, w którym przecinają się przedłużone wstecz pozorne drogi meteorów (z którego "rozbiegają się" drogi meteorów) należących do danego roju. Radiant jest efektem skrótu perspektywicznego, któremu ulega strumień meteorów widziany z Ziemi.

  Zenitalna liczba godzinna (ang. Zenithal Hourly Rate, ZHR) – liczba meteorów, jaką może zaobserwować na bezchmurnym niebie pojedynczy obserwator podczas jednej godziny przy widoczności granicznej LM = 6,5 mag i radiancie roju meteorów w zenicie.

  Godzina (h) – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej. Jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund. Godzina nie jest jednostką układu SI, ale jest przez ten układ uznawana.Wielkość gwiazdowa – pozaukładowa jednostka miary stosowana do oznaczania blasku gwiazd (nie mylić z jasnością) i innych podobnych ciał niebieskich. Jednostką wielkości gwiazdowej jest magnitudo (oznaczenie lub mag). Zazwyczaj w fizyce do wyrażenia wartości natężenia światła używa się luksów, jednakże ze względów praktycznych i historycznych w astronomii stosuje się nadal magnitudo.
  gdzie ZHR – zenitalna liczba godzinna r – współczynnik masowy LM – widoczność graniczna N – liczba zaobserwowanych meteorów na godzinę F – współczynnik zachmurzenia α – wysokość radiantu

  Krótkoterminowy wskaźnik obfitości – EZHR (ang. Equivalent Zenithal Hourly Rate) – parametr obfitości roju używany jako odpowiednik ZHR w przypadkach, gdy aktywność pozostaje na wysokim poziomie przez czas krótszy od jednej godziny.

  Zenit – w astronomii punkt na niebie dokładnie ponad pozycją obserwatora. Jest jednym z dwóch miejsc przecięcia lokalnej osi pionu ze sferą niebieską. Drugim punktem przecięcia, przeciwległym do zenitu, czyli znajdującym się pod obserwatorem jest nadir.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Astronomia Amatorska. W: Kalendarz meteorowy 2013 [on-line]. [dostęp 2016-09-28].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.