• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zegar systemowy

  Przeczytaj także...
  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.
  Plik danych, plik komputerowy, zwykle krótko plik – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest jego częścią, lecz jest przechowywana w systemie plików.

  Czas systemowy w informatyce i programowaniu komputerów reprezentuje pojęcie upływu czasu w systemie komputerowym. W tym sensie czas obejmuje również upływ dni w kalendarzu. Można synchronizować jego działanie z zewnętrznymi serwerami czasu, uzyskując wysoką dokładność wskazań. Czas systemowy odpowiada również za dostarczanie sygnałów synchronizujących działanie podzespołów komputera z dokładnością do tysięcznych części sekundy.

  Sekunda przestępna, nazywana też sekundą skokową – dodatkowa sekunda dodawana czasem (zwykle w czerwcu lub w grudniu) w celu zsynchronizowania uniwersalnego czasu koordynowanego ze średnim czasem słonecznym. Daty dodawania sekund przestępnych w celu zsynchronizowania doby z opóźniającym się ruchem obrotowym Ziemi na podstawie obserwacji astronomicznych określa Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia (ang. International Earth Rotation and Reference Systems Service, w skr. IERS). Ostatnia sekunda przestępna dodana została 30 czerwca 2012, o godzinie: 23:59:60 UTC.Windows 9x – rodzina systemów Microsoft Windows opartych na MS-DOS-ie. Do rodziny Windows 9x zaliczają się systemy: Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oraz Microsoft Windows Me. Wszystkie wersje systemów Windows 9x były oznaczone jako Windows 4.x.

  Czas systemowy mierzy się za pomocą zegara systemowego, który zazwyczaj jest zaimplementowany jako prosta liczba taktowań, które wydarzyły się od jakiejś arbitralnej daty rozpoczęcia, zwanej epoch. Na przykład systemy zgodne z Uniksem i POSIX kodują czas systemowy ("czas uniksowy") jako liczbę sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 roku 00:00:00 czasu uniwersalnego (UT), z wyjątkami dla sekund przestępnych. Systemy implementujące 32-bitowe i 64-bitowe wersje Windows API, takie jak Windows 9x i Windows NT, podają czas systemowy jako zarówno SYSTEMTIME, reprezentowane jako wartość roku/miesiąca/dnia/godziny/minuty/sekundy/milisekundy, i FILETIME, reprezentowany jako liczba 100-nanosekundowych taktowań od 1 stycznia 1601 00:00:00 UT, jak liczono w proleptycznym kalendarzu gregoriańskim.

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Czas systemowy można przekształcić w czas kalendarzowy, który jest bardziej zrozumiały przez ludzi. Na przykład czas systemowy Unix 1 000 000 000 sekund od początku epoki przekłada się na czas kalendarzowy 9 września 2001 01:46:40 UT. Podprogramy biblioteczne, które obsługują takie konwersje, mogą również zajmować się korektami stref czasowych, czasu letniego (DST), sekund przestępnych i ustawień regionalnych użytkownika. Dostarczane są również procedury biblioteczne, które konwertują czasy kalendarza na czasy systemowe.

  Jądro systemu operacyjnego (ang. kernel) – podstawowa część systemu operacyjnego, która jest odpowiedzialna za wszystkie jego zadania.Strefa czasowa – wytyczony obszar powierzchni Ziemi o szerokości średnio 15° (360°/24) długości geograficznej, rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy). Przeważnie jest on średnim czasem słonecznym środkowego południka tej strefy, który różni się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego. Są jednak wprowadzone urzędowo strefy, w których czas różni się od czasu uniwersalnego o niecałkowitą liczbę godzin.

  Inne pomiary czasu[ | edytuj kod]

  Ściśle związany z czasem systemowym jest czas procesu, który jest sumą całkowitego czasu procesora zużywanego przez proces wykonujący. Może być podzielony na czas procesora użytkownika i systemu, reprezentujący odpowiednio czas spędzony na wykonywaniu kodu użytkownika i kodu jądra systemu. Czasy procesowe są sumą instrukcji procesora lub cykli zegara.

  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.Microsoft Windows NT (ang. New Technology) – rodzina 32- i 64-bitowych systemów operacyjnych firmy Microsoft, początkowo przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych, obecnie z tej rodziny pochodzą także najpopularniejsze systemy dla użytkowników domowych. Rodzina systemów NT, wywodzi się z systemu OS/2, opracowanego przez IBM we współpracy z Microsoftem. Początkowe wersje Windows NT w wersji 3.x mogły być instalowane na partycji HPFS (System plików OS/2), właśnie dlatego, że rodzina NT bazowała na kodzie OS/2.

  Systemy plików śledzą czas, w którym pliki są tworzone, modyfikowane i / lub otwierane przez przechowywanie znaczników czasu w bloku kontroli plików (lub i-węzłach) każdego pliku i katalogu.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Proces – jedno z podstawowych pojęć w informatyce, definiowane jako egzemplarz wykonywanego programu. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od (ang.) process identifier).
  System plików – metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu; także: wolumin.
  locale - Uniksowe narzędzie powłokowe. Wyświetla aktualne ustawienia zmiennych środowiskowych związanych z ustawieniami regionalnymi.
  Taktowanie – sposób sterowania pracą układów cyfrowych, polegający na dostarczeniu przez zegar sygnału elektrycznego (w założeniu zwykle prostokątnego) o określonej częstotliwości (częstotliwość taktowania).
  Czas uniksowy, czas POSIX (ang. Unix time, POSIX time) – system reprezentacji czasu mierzący liczbę sekund od 1970 roku UTC, czyli od chwili zwanej początkiem epoki Uniksa (ang. Unix Epoch). Wynosi teraz 1383253855. Nie uwzględnia sekund przestępnych, zatem rzeczywista liczba sekund jakie upłynęły od początku epoki Uniksa jest większa o liczbę sekund przestępnych.
  Czas letni – czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla pewnego okresu roku, zazwyczaj wyprzedzający o godzinę standardowy czas lokalny.
  Windows API, lub krócej: WinAPI – interfejs programistyczny systemu Microsoft Windows – jest to zbiór niezbędnych funkcji, stałych i zmiennych umożliwiających działanie programu w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.