• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdzisław Zwoźniak

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

  Zdzisław Kazimierz Zwoźniak (ur. 5 lipca 1930 w Sosnowcu - zm. 2 maja 2007) – polski historyk i dziennikarz. Był synem Michała i Małgorzaty z domu Janus. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (1950-54) i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (w latach 1956-58 i 1961-63). Żona – Renata Prawdzic-Rudzka była dziennikarką i pisarką – zmarła w 1997 roku (jedna z ulic w Katowicach została nazwana jej imieniem).

  Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.„Wrocławski Tygodnik Katolików” („WTK”) – społeczno-historyczny tygodnik Stowarzyszenia PAX. Wydawany we Wrocławiu od 1953 do 1958 przez Katolickie Wydawnictwo Wrocławskie, do 1957 pod nazwą „Wrocławski Tygodnik Katolicki”.

  Pracę dziennikarską rozpoczął w 1954 roku we "Wrocławskim Tygodniku Katolickim" redagowanym wówczas przez Tadeusza Mazowieckiego. Następnie pracował – jako publicysta, kierownik działu kulturalnego i popularnonaukowego oraz sekretarz redakcji – w "Gościu Niedzielnym" (1955-56), "Panoramie" (1957-81) i ponownie w "Gościu Niedzielnym" (1982-88).

  Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

  Od 1988 roku przebywał na rencie inwalidzkiej, a w roku 1994 przeszedł na emeryturę.

  Był członkiem "Solidarności" od września 1980 roku. W Związku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej przy Śląskim Wydawnictwie Prasowym, grupującym dziennikarzy pism RSW "Prasa – Książka – Ruch" województw katowickiego, bielskiego i częstochowskiego. W 1981 roku redagował biuletyn publicystyczny Zarządu Regionu MKZ Katowice "Wprost". Był też członkiem zespołu "Tygodnika Katowickiego" – organu ZR NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W grudniu tegoż roku otrzymał nominację na redaktora naczelnego tygodnika "Solidarność Jastrzębie".

  Racibórz (niem. Ratibor, czes. Ratiboř) – miasto i gmina położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, nad rzeką Odrą. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 56 397 mieszkańców.Jastrzębie-Zdrój (śl. Jastrzymbje–Zdrůj, niem. Bad Königsdorff-Jastrzemb) – miasto na prawach powiatu, na Górnym Śląsku, położone w południowej części województwa śląskiego. Jeden z ośrodków centralnych aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Liczy 92 105 mieszkańców (stan na 31.12.2011), a jego powierzchnia zajmuje 88,62 km².

  Internowany 13 grudnia 1981. Początkowo (do 5 lutego 1982) przetrzymywany był w areszcie KW MO w Katowicach, a następnie w obozie dla internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej. W kwietniu przewieziony został do Kliniki Chirurgicznej w Katowicach, po czym – po przebytej tam operacji, oraz w wyniku licznych interwencji katowickiego biskupa – został objęty "aktem łaski" i zwolniony z internowania w dniu 10 maja 1982.

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.Tadeusz Mazowiecki (ur. 18 kwietnia 1927 w Płocku, zm. 28 października 2013 w Warszawie) – polski polityk i publicysta.

  W stanie wojennym – pracując w "Gościu Niedzielnym" – należał do grona bliskich współpracowników Jerzego Buzka, Grzegorza Opali, Tadeusza Jedynaka, Mariana Maciejczyka i Ryszarda Kuszłeyki, uczestnicząc aktywnie w pracach podziemnej RKW Regionu jako "Bogdan". Brał udział w organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach. Jednocześnie brał udział w akcji odczytowej w kościołach i ośrodkach duszpasterskich – m. in. w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Bielsku, Czechowicach-Dziedzicach, Jastrzębiu, Dąbrowie Górniczej, Raciborzu i Opolu. W tym okresie powołał też, cieszącą się dużą popularnością, "Gazetę Mówioną".

  Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.Czechowice-Dziedzice (niem. Czechowitz-Dzieditz, Czechowitz-Dziedzitz, pol. w latach 1951-58 Czechowice) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w granicach aglomeracji bielskiej. Miasto leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś leży w regionie Dolina Górnej Wisły, u zbiegu rzek Białej, Iłownicy i Wisły. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czechowice-Dziedzice.

  Od 1985 do 1989 roku redagował dwumiesięcznik społeczno-kulturalny "Jesteśmy", wydawany przy współpracy z podziemną RKW Regionu i Komitetem Kultury Niezależnej. W 1985-89 był przewodniczącym tego Komitetu na Śląsku. W 1986 założył Oficynę Śląską, kierując nią do czasu jej rozwiązania w 1990 roku. W latach 1989-1990 działał w Komitecie Obywatelskim "S". Był przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Twórczych w Katowicach, rezygnując z tej funkcji w roku 1990.

  Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

  Zawsze działał społecznie, nie pobierając żadnych honorariów czy też gratyfikacji finansowych.

  Od 1995 roku redaguje "Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej" poświęcone „Solidarności” Regionu lat 1982-1989. Dotychczas ukazało się 7 "Zeszytów" (każdy po 200 – 280 stron formatu A-5). Ostatni, ósmy z kolei, wydany zostanie latem 2007 r. Również i tego dzieła dokonał społecznie.

  Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 1957 roku. Do żadnych partii politycznych nigdy nie należał.

  Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (9 maja 2007).

  Twórczość[]

 • "Alchemia" (Warszawa 1978),
 • "Kalendarze" (Warszawa 1981)
 • "Alter ego dla każdego" (Ruda Śląska 2000),
 • "Refleksje o wolności i kulturze" (Katowice 1989)
 • "Jak się rodziła Solidarność" – Region Śląsko-Dąbrowski 1980-1981" (Warszawa 1990),
 • "Zbrodnie, o których nie wolno zapomnieć" (razem z książką Stanisława Wilniuka, wydanej w Oficynie Śląskiej w 1988 roku) - szkicu historycznego, wydanego pod pseudonimem Aleksandra Mirskiego
 • zbiór wierszy i piosenek stanu wojennego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego pt. "… póki my żyjemy" (wydanego pod wspólnym z Włodzimierzem Kapczyńskim kryptonimem "Ka-Zet" w Oficynie Śląskiej w 1986),
 • zbioru 890 wierszyków z pensjonarskich pamiętników pt. "Ku pamięci" (wydanego w 1995 roku w Tarnowie)
 • "Niezwykłe! Nieprawdopodobne! Nie z tej ziemi!" (wydanej w Katowicach w 2004).
 • "Skarbiec magiczny, czyli 7 razy opieczętowanej Księgi Największych Tajemnic",
 • zbiór 24. relacji popularnonaukowych pt. "Same niezwykłości"
 • "Księga największych tajemnic" (swego rodzaju "Alberta Nowego, prawie doskonałego").
 • Bibliografia[]

 • w Encyklopedii Solidarności • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.