• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zderzak - kolejnictwo

  Przeczytaj także...
  Archaizm – wyraz, konstrukcja składniowa lub związek wyrazowy, który wyszedł z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane jako dawne. Te z kolei nazywa się anachronicznymi.Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).
  Elastomery – to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomery to szersza grupa materiałów niż gumy, które stanowią tylko jedną z klas elastomerów.

  Zderzak (arch. bufor) – urządzenie stosowane w kolejnictwie, przeznaczone do łagodzenia sił nacisku i uderzeń oraz utrzymywania sprzęgniętych wagonów w odpowiedniej odległości.

  Zderzaki dwóch parowozów

  Typy zderzaków[ | edytuj kod]

  Wyróżnia się zderzaki:

 • ze sprężyną pierścieniową stalową,
 • ze sprężyną pierścieniową gumową,
 • ze sprężyną taśmową,
 • ze sprężyną gumową,
 • z użyciem elastomerów.
 • Budowa zderzaka (ze sprężyną pierścieniową)[ | edytuj kod]

  Buffer (rail transport).jpg

  Zasada działania zderzaka (ze sprężyną pierścieniową)[ | edytuj kod]

  Buffer fase (rail transport).jpg

  Zderzak działa na zasadzie sprężyny pierścieniowej o odpowiednich krawędziach stożkowych. Podczas działania siły nacisku na tarcze zderzaka (faza II) wszystkie pierścienie wewnętrzne są dociskane do siebie, a wciskane pomiędzy pierścienie zewnętrzne. Tuleja wsuwa się w pochwę zderzakową na głębokość od 75 mm do 110 mm – w zależności od konstrukcji zderzaka. Gdy na zderzak nie działa żadna siła (faza I), to wszystkie pierścienie zewnętrzne wypychają pierścienie wewnętrzne. Tuleja zderzaka powraca do poprzedniej pozycji.

  Sprężyna pierścieniowa składa się z pierścieni wewnętrznych (ściskanych) oraz zewnętrznych (rozciąganych) o stożkowych szlifowanych powierzchniach styku. Kąt stożka, ze wzglądu na samohamowność, musi być większy od kąta tarcia i wynosi zwykle kilkanaście stopni.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.