• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdarzenie prawne

  Przeczytaj także...
  Wersja kryminalistyczna – hipoteza, będąca rezultatem podjętych działań oraz przeprowadzonych procesów myślowych, dotyczących jakiegoś zdarzenia, próbą wyjaśnienia jego przyczyn, przebiegu oraz okoliczności. Zdarzenie procesowe - w literaturze definiowane jako zaszłość w świecie zewnętrznym niewykazująca jakichkolwiek cech zachowania się człowieka, ale wywołująca skutki przewidziane przez prawo procesowe. Przykładem zdarzenia procesowego może być śmierć lub choroba oskarżonego.
  Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.

  Zdarzenie prawne – zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Powstanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego są określane jako skutki prawne. Zdarzeniem prawnym jest każde zdarzenie, które wywołuje skutki prawne – zależne lub niezależne od ludzkiej woli. Zdarzenia zależne od woli człowieka nazywane są działaniami (np. zawarcie związku małżeńskiego, zawarcie umowy o pracę). Zdarzenia prawne niezależne od ludzkiej woli, jak np. śmierć czy zdarzenia wynikające z działania sił przyrody, występują rzadziej niż działania zależne od ludzkiej woli.

  Kryminalistyka – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.Skutek prawny, konsekwencja prawna – następstwo określonych przepisami prawa okoliczności polegające na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu stosunku prawnego. Skutek prawny determinuje sankcja prawna.

  W kryminalistyce rezultatem podjętych działań oraz przeprowadzonych procesów myślowych, dotyczących jakiegoś zdarzenia, jest wersja kryminalistyczna.

  Podział zdarzeń prawnych[ | edytuj kod]

 • Działania zależne od woli ludzkiej:
 • Czyny:
 • Czyny dozwolone,
 • Czyny niedozwolone;
 • Akty prawne:
 • Czynności prawne,
 • Decyzje administracyjne,
 • Konstytutywne orzeczenia sądowe;
 • Działanie niezależne od woli ludzkiej.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • fakt prawny
 • zachowanie prawne
 • zdarzenie procesowe
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Hanausek, Karol Sławik, Wprowadzenie do kryminalistyki i kryminologii, wyd. I, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza „BRANTA”, 1995, ISBN 83-86605-15-4.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań 1993.
 • Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Fakt prawny – ogół okoliczności określonych przepisami prawa, które wywołują skutki prawne, czyli powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego. O takich faktach mówi się, że są "doniosłe prawnie".Zachowanie prawne - fakt prawny, który jest zależny od woli podmiotu. Zachowania prawne dzielimy na działania (zachowania aktywne) i zaniechania (brak działania w sytuacji, gdy prawo wymaga aktywności). Można je również podzielić na zachowania zgodne z prawem i niezgodne z prawem.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.667 sek.