• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdarzenie - informatyka  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.Wątek (ang. thread) – część programu wykonywana współbieżnie w obrębie jednego procesu; w jednym procesie może istnieć wiele wątków.

  Zdarzenie (ang. event) – zapis zajścia w systemie komputerowym określonej sytuacji.

  Spis treści

 • 1 Zdarzenia w programowaniu zdarzeniowym
 • 1.1 Zdarzenia w systemie Windows
 • 1.1.1 Przykładowa aplikacja Windows działająca zdarzeniowo
 • 1.2 Zdarzenia w systemie Mac OS
 • 1.3 Zdarzenia w systemie X Window System
 • 2 Zdarzenia z dziennika zdarzeń
 • 3 Linki zewnętrzne
 • Keylogger (ang. "key" - klawisz, "log" - dziennik) - rodzaj oprogramowania lub urządzenia zbierającego i przechowującego informacje o klawiszach naciskanych przez użytkownika komputera.Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.
  Unia – typ danych w niektórych językach programowania, jak C lub asembler, grupujący wiele różnych sposobów interpretacji tego samego fragmentu pamięci. Odpowiednikiem unii w języku Pascal jest rekord z wariantami.
  Kolejka (ang. queue) – liniowa struktura danych, w której nowe dane dopisywane są na końcu kolejki, a z początku kolejki pobierane są dane do dalszego przetwarzania (bufor typu FIFO, First In, First Out; pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).
  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.
  Uchwyt (ang. handle) – w systemie Windows nazwą tą nazywane są identyfikatory obiektów systemu, takich jak okna, ikony, wątki, itp.
  Definicja intuicyjna: Programowanie sterowane zdarzeniami jest metodą tworzenia programów w środowiskach wieloprocesowych i pseudowieloprocesowych, które ma zapewnić możliwość jednoczesnej pracy wielu programów w jednej instancji systemu operacyjnego. Polega na przechodzeniu do wykonywania poszczególnych bloków asynchronicznie (niezależnie od czasu, jaki upłynął od zakończenia pracy poprzedniego modułu)
  Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.