Zdarzenie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • zdarzenie w ontologii
 • zdarzenie w literaturze
 • zdarzenie gospodarcze
 • zdarzenie drogowe
 • zdarzenie losowe
 • zdarzenie losowe w prawie ubezpieczeń gospodarczych
 • zdarzenie losowe w teorii prawdopodobieństwa
 • zdarzenie elementarne
 • zdarzenie losowe niemożliwe
 • zdarzenie losowe pewne
 • zdarzenie losowe przeciwne
 • zdarzenie prawne
 • zdarzenie w informatyce
 • zdarzenie w kognitywistyce
 • zdarzenie w teorii względności
 • Zdarzenie – film amerykańsko-indyjski z 2008
 • Zdarzenie − amerykańsko-indyjski thriller science-fiction z 2008 roku, napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez M. Night Shyamalana. Występują Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo i Ashlyn Sanchez.Zdarzenie losowe niemożliwe (zdarzenie niemożliwe) – w rachunku prawdopodobieństwa pusty podzbiór przestrzeni zdarzeń elementarnych. Jest ono interpretowane jako zdarzenie losowe, które nie może zaistnieć.
  Warto wiedzieć że... beta

  Intuicyjnie, zdarzenie losowe to pewien zbiór możliwych wyników danego eksperymentu. Może to być zarówno zbiór składający się z pojedynczego wyniku, jak i zbiór złożony z większej ilości elementów. Zdarzenia losowe rozważa się w rachunku prawdopodobieństwa.
  Zdarzenie prawne – zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Powstanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego są określane jako skutki prawne. Zdarzeniem prawnym jest każde zdarzenie, które wywołuje skutki prawne - zależne lub nie zależne od ludzkiej woli. Zdarzenia zależne od woli człowieka nazywane są działaniami (np. zawarcie związku małżeńskiego, zawarcie umowy o pracę). Zdarzenia prawne niezależne od ludzkiej woli jak np. śmierć, czy zdarzenia wynikające z działania sił przyrody, występują rzadziej niż działania zależne od ludzkiej woli.
  W prawie ubezpieczeń gospodarczych zdarzenie losowe to zdarzenie przyszłe i pozbawione cech pewności wystapienia, powstałe bez wpływu ubezpieczającego lub innej osoby uprawnionej do świadczenia z umowy ubezpieczenia. Aby zdarzenie losowe miało w stosunku ubezpieczenia charakter prawny musi ujemnie oddziaływać na życie, zdrowie lub mienie ubezpieczonego lub uprawnionego, albo powodować zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczonego.
  Przestrzeń zdarzeń elementarnych (zbiór zdarzeń elementarnych, przestrzeń próbek losowych) - to zbiór wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego; wyniki te nazywa się zdarzeniami elementarnymi.
  Pojęcie elementarne z zakresu teorii względności. Zdarzenie jest punktem czasoprzestrzeni, którego współrzędne są tożsame z współrzędnymi przestrzennymi miejsca obserwacji w określonym układzie odniesienia i czasem wykonania. Diagram Minkowskiego może pomieścić co najwyżej dwie współrzędne przestrzenne i zaznacza się na nim zdarzenia mające dwie, a przeważnie jedną współrzędną przestrzenną.
  Zdarzenie losowe pewne (zdarzenie pewne) – zbiór składający się ze wszystkich zdarzeń elementarnych danej przestrzeni zdarzeń elementarnych. Jest ono interpretowane jako zdarzenie, które musi zajść.
  Kolizja drogowa – potoczne określenie wypadku drogowego, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód).

  Reklama