• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbrojnik niebieski

  Przeczytaj także...
  Płetwa (łac. pinna) – narząd zwierząt wodnych służący do utrzymywania pożądanej pozycji ciała oraz do poruszania się. Płetwy występują u ryb oraz u ssaków wodnych.Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).
  Dymorfizm płciowy, dwupostaciowość – rodzaj dymorfizmu przejawiający się różnicami w morfologii samicy i samca jednego gatunku. Zjawisko to jest widoczne u wielu grup zwierząt, np.:

  Zbrojnik niebieski, wąsacz niebieski (Ancistrus dolichopterus) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Glonojad, hodowany w akwariach. Jedna z najbardziej popularnych ryb zbrojnikowatych. W katalogach akwarystycznych oznaczana symbolem L183. Często mylona z A. hoplogenys.

  Ikra – komórki jajowe ryb. W budowie i funkcji zasadniczo nie odbiega od jaj innych zwierząt – najważniejsza różnica to znacznie większa ilość żółtka w ikrze, porównując z typowymi przedstawicielami innych grup. Pojęcie to bywa także używane do określania jaj części wodnych stawonogów, mięczaków i szkarłupni.Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).

  Występowanie[ | edytuj kod]

  Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w wodach Brazylii i Gujany – w dorzeczu górnej i środkowej Amazonki.

  Morfologia[ | edytuj kod]

  Ancistrus dolichopterus Kner, 1854 type.jpg

  Budowa typowa dla zbrojników. Dość duża głowa, szerokie płetwy piersiowe i brzuszne, płetwa grzbietowa wysoka, płetwa tłuszczowa obecna. Podstawowym kolorem jest czarny. Całe ciało łącznie z płetwami pokryte jasnymi, nierównomiernymi cętkami. Dymorfizm płciowy: dorosłe samce mają na pysku narośla w formie wąsików (stąd nazwa wąsacz). Zbrojnik niebieski osiąga do 13 cm długości.

  Numeracja L została wprowadzona latem 1988 roku z powodu dużej liczby importowanych i jeszcze naukowo nieopisanych gatunków ryb z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Numerację tę ustanowili wspólnie: Reiner Stawikowski – redaktor naczelny niemieckich czasopism Datz i Aquarien-Praxis, Arthur Werner – kierownik firmy Transfish i Uli Schliewen (kurator w dziedzinie ichtiologii w Monachium).Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Biologia[ | edytuj kod]

  Aktywny o zmroku, w dzień chowa się w swojej kryjówce. Gatunek jajorodny, rozmnaża się również w niewoli. Ikry i narybku pilnuje samiec. Jest rybą stosunkowo spokojną, jedynie wobec innych zbrojników potrafi być agresywny.

  Warunki w akwarium[ | edytuj kod]

  W wystroju akwarium zaleca się umieszczenie korzeni, kamieni, grubych kawałków bambusa lub rurek, które służą mu za kryjówki. Jest dość odporny na zmiany składu chemicznego wody.

  Pokarm[ | edytuj kod]

  Pokarm pobierany jest z dna. Zbrojnik odżywia się glonami i leżącymi na dnie resztkami pokarmów. Należy dokarmiać go warzywami – parzoną sałatą, skrawkami gotowanej marchwi, parzonymi płatkami owsianymi, suchymi pokarmami np. w tabletkach, jak i mięsem rybim.

  iNaturalist – projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Obserwacje (zwykle dokumentowane zdjęciem) mogą zostać opublikowane poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje. Aplikacja i strona internetowa są dostępne w języku angielskim. Encyclopedia of Life (w skrócie EOL, Encyklopedia Życia) – współtworzona przez wielu fachowców, anglojęzyczna, internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach. Encyklopedia rozpoczęła swoje działanie 26 lutego 2008 r. z 30 000 hasłami. Olbrzymie zainteresowanie (11,5 mln trafień w ciągu 5,5 godz.) spowodowało przeciążenie serwisu i konieczne było przez kilka dni ograniczenie jego funkcjonalności.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ancistrus dolichopterus, [w:] Integrated Taxonomic Information System [online] (ang.).
  2. Ancistrus dolichopterus, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] (ang.).
  3. Stanislav Frank: Wielki atlas ryb. Przekład: Henryk Szelęgiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1974.
  4. Wally Kahl, Burkard Kahl, Dieter Vogt: Atlas ryb akwariowych. Przekład: Henryk Garbarczyk i Eligiusz Nowakowski. Warszawa: Delta W-Z, 2000. ISBN 83-7175-260-1.
  5. Ferraris Jr. et al. (red.): Check list of the freshwater fishes of South and Central America. EDIPUCRS, 2003, s. 729. ISBN 978-85-7430-361-1.
  6. Ancistrus dolichopterus summary page, FishBase [dostęp 2020-04-11] (ang.).
  7. Ancistrus dolichopterus. (ang.) w: Froese, R. & D. Pauly. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org [dostęp 10 lutego 2011]
  Zbrojnikowate, kiryśniki, zbrojniki (Loricariidae) – rodzina słodkowodnych ryb sumokształtnych. Bardzo liczna rodzina o trudnej do oszacowania liczbie gatunków (według różnych źródeł od 700 do blisko 2000). Duża różnorodność kształtów i ubarwienia, upodobania pokarmowe (glonojady), stosunkowo niewielkie rozmiary i duże zdolności przystosowawcze, a dzięki temu możliwość hodowania w akwariach, spowodowały w ostatnich latach olbrzymi wzrost zainteresowania tymi rybami. Wiele z nowo odkrytych gatunków nie zostało jeszcze naukowo opisanych, nie nadano im naukowych nazw, a w celu właściwej identyfikacji oznaczane są symbolem L z kolejnym numerem (np. L 173).Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Akwarium (łac. aquarium – naczynie na wodę) – sztuczny zbiornik wodny o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach, z co najmniej jedną ścianą z materiału przezroczystego, zwykle ze szkła, służący do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku słodko- lub słonowodnym.
  Jajorodność (oviparia) - najbardziej rozpowszechniona forma rozrodu płciowego zwierząt, polegająca na rozwoju zarodkowym w jaju wydalonym z organizmu matki przed zapłodnieniem (u wielu bezkręgowców, ryb) lub tuż po zapłodnieniu (u gadów, ptaków) - jajożyworodność. Zwierzęta, których potomstwo wykluwa się z jaj poza organizmem matki, nazywamy jajorodnymi. Jaja zwierząt jajorodnych zawierają substancje odżywcze.
  Mięso – mięśnie szkieletowe uznane za zdatne do spożycia wraz z przylegającymi tkankami: łączną, kostną i tłuszczową oraz takie narządy wewnętrzne, jak: wątroba, nerki, żołądek, ozór, mózg, płuca itp. Określenie stosuje się głównie do ciał różnych gatunków zwierząt ssaków i ptaków, zabitych lub padłych przeznaczonych do konsumpcji. Zazwyczaj jest efektem chowu, lecz również może być efektem polowania w swoim naturalnym środowisku. Rzadko zjadane bezpośrednio po zabiciu i nieprzetworzone. Najczęściej przetworzone termicznie: gotowane, smażone itp.
  Pokarm w akwarystyce to pożywka dostarczająca substancji chemicznych niezbędnych dla odpowiedniego rozwoju hodowanych organizmów. Odpowiednio dobrany pokarm wpływa korzystnie na prawidłowy rozwój, kondycję i ubarwienie rybek.
  Agresja (łac. aggresio – napaść) – zespół zachowań zmierzających do zmuszenia przeciwnika do odstąpienia od swoich zamiarów lub praw (np. chęć zawładnięcia terytorium lub zdobyczą). Agresja może stać się aktem fizycznej przemocy wobec przeciwnika (ofiary agresji) lub jedynie sygnalizacją możliwości dokonania takiego aktu. Na agresję składa się wiele różnych wzorców zachowań.
  Amazonka (port. Rio Amazonas, hiszp. Río Amazonas) – rzeka Ameryki Południowej o największym średnim przepływie na Ziemi. Jej długość jest sprawą kontrowersyjną, najczęściej podawana jest wartość 6400 km, jednak według innych źródeł jest to pierwsza rzeka na świecie pod względem długości (7040 km), o 390 km dłuższa od Nilu. Amazonka posiada największe na świecie dorzecze (o powierzchni ok. 7 mln km²) i największe zasoby wodne. Dlatego też w jej dorzeczu wyrastają największe lasy tropikalne. Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od błędnie tłumaczonej nazwy amacunu – "niedźwiedź wodnych chmur", którą rozpropagował w Europie, po roku 1540 Hiszpan, Francisco de Orellana, który jako pierwszy przepłynął rzekę z Andów do ujścia.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.