• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbrodnia katyńska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Oleg Zakirowicz Zakirow (ros. Олег Закирович Закиров, ur. 29 października 1952 w Andiżanie w Uzbeckiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej) – Rosjanin pochodzenia uzbeckiego, były funkcjonariusz KGB w stopniu majora (awans w 1985 roku), publicysta, autor publikacji popularnonaukowych, od 2002 roku posiada obywatelstwo polskie.Instytyt Ekspertyz Sądowych w Krakowie im. prof. dra Jana Sehna (IES) - jedna z najstarszych tego typu instytucji w Europie, powołana w 1929 w Warszawie.
  Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu – zarys masowych mogił (2005)

  Zbrodnia katyńska – kwalifikowana jako zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

  Pomnik Katyński w Jersey City – pierwszy pomnik katyński w Stanach Zjednoczonych stojący na otwartej przestrzeni miejskiej, odsłonięty 19 maja 1991 roku, zlokalizowany w Jersey City w stanie New Jersey przy ujściu rzeki Hudson do Oceanu Atlantyckiego.Roboty przymusowe – praca wykonywana przez pracownika wbrew jego woli, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia lub wynagradzany jest znacznie poniżej obowiązujących stawek.

  W języku mniej oficjalnym na określenie zbrodni katyńskiej używane są metonimiczne wyrażenia „Katyń” i „Las Katyński”.

  Spis treści

 • 1 Charakter zbrodni – ofiary, miejsca pochówku, ocena prawna
 • 2 Wstęp do wydarzeń – polscy jeńcy w ZSRR
 • 3 Decyzja Politbiura WKP(b) o wymordowaniu polskich jeńców
 • 3.1 Motywy decyzji władz ZSRR z 1940 roku
 • 3.2 Kwestia możliwej współpracy NKWD i Gestapo
 • 4 Zagłada polskich jeńców – Katyń, Charków, Twer, Kijów, Mińsk
 • 4.1 Wykonawcy – funkcjonariusze NKWD
 • 5 Pierwszy okres ukrywania zbrodni przez Stalina
 • 6 Ujawnienie masowych grobów w Katyniu w 1943 roku
 • 7 Fałszowanie i zatajanie zbrodni – kłamstwo katyńskie
 • 7.1 ZSRR
 • 7.2 Proces norymberski
 • 7.3 Europa Zachodnia i USA
 • 7.4 Polska
 • 8 Działania emigracji polskiej na rzecz ujawnienia prawdy
 • 9 Komisja Śledcza Kongresu USA (1951–1952)
 • 10 Oficjalne ujawnienie odpowiedzialności władz ZSRR
 • 10.1 Ujawnienie odpowiedzialności NKWD w 1990 roku
 • 10.2 Ujawnienie teczki specjalnej nr 1 w 1992 roku
 • 11 Cmentarze wojenne: Katyń, Miednoje, Charków, Bykownia
 • 12 Domniemane nowe miejsca ukrycia zwłok ofiar
 • 13 Zbrodnia katyńska współcześnie
 • 13.1 Anty-Katyń
 • 13.2 Negowanie odpowiedzialności władz stalinowskich
 • 13.3 Nowe śledztwa, ekshumacje i procesy sądowe
 • 13.3.1 Śledztwo prokuratury wojskowej ZSRR i Rosji
 • 13.3.1.1 Śledztwo rosyjskie w latach 1990–1994
 • 13.3.1.2 Śledztwo rosyjskie w latach 1994–2004
 • 13.3.2 Badania terenowe w miejscach pochówku ofiar
 • 13.3.3 Polskie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej
 • 13.3.3.1 Tzw. pierwsze polskie śledztwo katyńskie
 • 13.3.3.2 Śledztwo IPN
 • 13.3.4 Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • 13.4 Odznaczenia i awanse pośmiertne
 • 13.5 Inne wydarzenia w Polsce i na świecie
 • 13.6 Obchody 60., 65. i 70. rocznicy zbrodni
 • 13.7 Stanowisko Rosji w latach 2010–2012
 • 13.7.1 Prezydent
 • 13.7.2 Rząd
 • 13.7.3 Główna Prokuratura Wojskowa
 • 13.7.4 Parlament
 • 14 Rekonstrukcja losów jeńców
 • 15 Niewyjaśnione kwestie związane ze zbrodnią katyńską
 • 16 Zbrodnia katyńska w kulturze, sztuce i muzyce
 • 16.1 Filmy o zbrodni katyńskiej
 • 17 Upamiętnienie
 • 18 Zobacz też
 • 19 Uwagi
 • 20 Przypisy
 • 21 Bibliografia
 • Charakter zbrodni – ofiary, miejsca pochówku, ocena prawna[]

  Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych terenach – ok. 22–25 tys. rodzin (ponad 60 tys. osób) – wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu na podstawie uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 2 marca 1940 roku podjętej na wniosek Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa.

  Starobielsk (ukr. Старобільськ, ros. Старобельск) – miasto na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, nad rzeką Ajdar (dopływ Dońca), 20 714 mieszkańców.Waldemar Stanisław Rezmer (ur. 6 marca 1949 w Gdyni) - polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej i historii wojskowej.

  Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach (prawdopodobnie m.in. Kuropaty na Białorusi). Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Franciszek Daniel Paulik (ur. 13 sierpnia 1866 w Čimelicach, powiat Písek, zm. 1940 we Lwowie) – pułkownik Cesarskiej i Królewskiej Armii, dowódca 8 Pułku Piechoty Legionów w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919 oraz w wojnie polsko-bolszewickiej, tytularny generał dywizji Wojska Polskiego.

  Zbrodnia ta, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi, masowość i ówczesny sojusz ZSRR z III Rzeszą, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej – uznawana za ludobójstwo, zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię wojenną, w sprawie której od 30 listopada 2004 roku prowadzone jest śledztwo o sygnaturze S 38/04/Zk. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję, następcę prawnego ZSRR. 16 kwietnia 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wydanym przez siebie wyroku nazwał zbrodnię katyńską „zbrodnią wojenną popełnioną przez władze ZSRR” (ang. war crime committed by the USSR authorities). W lipcu 2012 roku krewni ofiar zbrodni katyńskiej odwołali się od tego wyroku do Wielkiej Izby Trybunału, wnioskując, by zbadała ona, czy Rosja rzetelnie prowadziła śledztwo katyńskie.

  Amerykański Komitet do Zbadania Zbrodni Katyńskiej (ang. American Committee for the Investigation of the Katyn Massacre) – organizacja społeczna działająca w latach 1949–1952 w Stanach Zjednoczonych, powołana z inicjatywy grupy wybitnych osobistości amerykańskiego życia publicznego w celu zbadania zbrodni katyńskiej popełnionej w 1940 roku przez radziecką policję polityczną NKWD na polskich jeńcach wojennych.Tadeusz Felsztyn (ur. 30 września 1894 we Lwowie, zm. 14 grudnia 1963 w Pitsford w Wielkiej Brytanii) - polski historyk wojskowości, publicysta, pułkownik. Studiował na Politechnice Lwowskiej i w Getyndze. W okresie I wojny światowej w Legionach Polskich. W 1922 doktorat na UW, pracował w szkolnictwie wojskowym. W okresie II wojny światowej dostał się do niewoli radzieckiej, przebywał w Kozielsku, następnie w Griazowcu. Od 1941 w armii Andersa, członek komisji historycznej 2 Korpusu Polskiego. Po wojnie pozostał na emigracji. Współpracownik pisma "Bellona", członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Korpus Ochrony Pogranicza, KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca, a jego jednostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały Wojska Polskiego w linii.
  Rajiv Gandhi, hindi: राजीव गांधी (ur. 20 sierpnia 1944 w Bombaju, zm. 21 maja 1991 w Sriperumbudur) - polityk indyjski, premier Indii od 31 października 1984, kiedy to zajął to stanowisko, gdy została zamordowana jego matka, Indira Gandhi. Z funkcji zrezygnował 2 grudnia 1989. Jego żoną była Sonia Gandhi. Zginął w zamachu zorganizowanym przez Tamilskie Tygrysy. Z zamiłowanie krótkofalowiec, posiadał znak VU2RG.
  Nikita Siergiejewicz Chruszczow (ros. Ники́та Серге́евич Хрущёв, ukr. Микита Сергійович Хрущов; ur. 17 kwietnia 1894 w Kalinówce, zm. 11 września 1971 w Moskwie) – radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) w latach 1953-1964 i premier ZSRR w latach 1958-1964.
  Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje – polski cmentarz wojskowy w Miednoje w Rosji, wzniesiony w latach 1999–2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu, o łącznej powierzchni 1,7 ha, zlokalizowano 25 zbiorowych mogił ponad 6300 jeńców obozu specjalnego w Ostaszkowie zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer).
  Julian Mieczysław Ginsbert ps. „Jim Poker”, „Inż. J. G.” (ur. 8 lub 22 maja 1892 w Warszawie, zm. 6 listopada 1948 w Londynie) – polski inżynier, komandor porucznik Marynarki Wojennej, dziennikarz, pisarz, publicysta, reżyser w dziedzinie marynistyki.
  Masakra – potoczna nazwa krwawego starcia zbrojnego lub rzezi ludności cywilnej, połączonej z okrucieństwem i znęcaniem się; krwawa rzeź. Masakrami bywają nazywane zarówno niektóre zbrodnie prawa międzynarodowego (np. ludobójstwo), jak też przypadki masowych morderstw (np. strzelaniny).
  Policja Państwowa (w skrócie PP) – umundurowana i uzbrojona organizacja pełniąca funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1918-1939.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.277 sek.