• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbiornik Zapora

  Przeczytaj także...
  Łąki Czerskie (niem. Rieselwiesen) - kompleks łąkowo-gospodarczy zlokalizowany w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim na obszarze dorzecza dwóch rzek (Brdy i Wdy). Ogólna powierzchnia "Łąk Czerskich" wynosi 1945,40 ha i obejmuje swoim zasięgiem obszar 5 systemów wodnych. "Łąki Czerskie" powstały w latach 40. XIX wieku na wykarczowanym przez administrację zaboru pruskiego obszarze leśnym Borów Tucholskich. Podstawą systemu nawadniającego jest rozpoczynający się na krańcu sztucznego zbiornika wodnego w okolicach Mylofu Wielki Kanał Brdy. Kompleks łąkowy stanowi jedyną znaczącą zmeliorowaną bazę paszową w tej części Pomorza.Zapora (kaszb. Milof, niem. Mühlhof) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk, w sołectwie Rytel. Tutejsza zapora spiętrza wody rzeki Brdy (Zbiornik Zapora). Znajduje się tu zakład hodowli pstrąga tęczowego i punkt etapowy spływów kajakowych rzeką Brdą (z towarzyszącą sezonową infrastrukturą turystyczną). Rozpoczyna się tu również Wielki Kanał Brdy
  Bory Tucholskie (kasz. Tëchòlsczé Bòrë, niem. Tucheler Heide) – jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Bory Tucholskie dały również nazwy jednostkom różnych systemów podziału geobotanicznego, np. okręg Borów Tucholskich w systemie Szafera i Zarzyckiego lub dzielnica Borów Tucholskich w systemie Mroczkiewicza.

  Zapora, Zbiornik Zapora (Mylof) (kaszb. Jezoro Mylof) – sztuczny zbiornik wodny na rzece Brdzie w Polsce, położony na obszarze kompleksu leśnego Borów Tucholskich w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, na terenie gminy Czersk w miejscowości Zapora.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Zbiornik został utworzony w roku 1848 (najstarszy sztuczny zbiornik wodny na terenie Polski, stworzony do celów gospodarczych) i obejmuje powierzchnię 10,5 km², stanowiącą poszerzone koryto rzeki Brdy. Zbiornik spełnia funkcje energetyczne (elektrownia wodna „Mylof”) i rekreacyjno-turystyczne (szlak turystycznych spływów kajakowych rzeką Brdą). Zintegrowana zapora wodna rozdziela wody Brdy na koryto starorzecza i Wielkiego Kanału Brdy (utworzonego w celu nawodnienia wykarczowanego w XIX wieku obszaru Borów Tucholskich – zwanego Czerskimi Łąkami.

  Elektrownia wodna (fachowo hydroelektrownia przepływowa) – zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną. Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zapora
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. w WYKAZIE NAZW WÓD STOJĄCYCH jest to jezioro o nazwie Zapora.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. Balon, J. Desperak, Tablice geograficzne, Warszawa 2003.
 • MK. Jeleniewski, Z biegiem lat z biegiem Brdy, Bydgoszcz 2002 s. 10.
 • Powiat chojnicki (kasz. Chònicczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chojnice.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Czersk – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Wielki Kanał Brdy (kasz. Wiôldżi Kanôl Brdë) – budowla hydrotechniczna, sztuczny kanał zbudowany przez Prusaków w XIX wieku, w celu nawodnienia łąk czerskich leżących w Borach Tucholskich
  Zbiornik retencyjny (sztuczne jezioro zaporowe) – sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie koszt budowy zapory w węższej dolinie jest niższy. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji, wśród których pewne nawet się wykluczają (np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna). Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, często budowie zapór towarzyszą protesty ekologów.
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.
  Brda – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, największy w jej dolnym biegu. Dolny fragment Brdy jest fragmentem drogi wodnej Wisła-Odra, międzynarodowej drogi wodnej E70 oraz Bydgoskiego Węzła Wodnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.711 sek.