• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbiornik Kamieniec

  Przeczytaj także...
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.Gmina Kamieniec Ząbkowicki – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wałbrzyskim.
  Międzylesie (niem. Mittelwalde, dial. Mèttewaale, czes. Mezilesí, dawniej Středolesí) – miasto leżące na ziemi kłodzkiej, w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Międzylesie nad Nysą Kłodzką. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. wałbrzyskiego.

  Zbiornik Kamienieczbiornik zaporowy będący w budowie, położony w zachodniej części Przedgórza Paczkowskiego, między Obniżeniem Ząbkowic na północy, a Obniżeniem Laskówki nad Nysą Kłodzką, w województwie dolnośląskim, powiecie ząbkowickim, gminie Kamieniec Ząbkowicki.

  Nysa Kłodzka (czes. Kladská Nisa, niem. Glatzer Neisse) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, lewobrzeżny dopływ Odry.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Dane techniczne[ | edytuj kod]

  Powierzchnia przyszłego zbiornika ma wynosić 9,5 tys. ha, długość: ok. 3,5 km, a szerokość: do 2 km. Ma pomieścić 90 mln. m³ wody. Jego północną granicę wyznaczać ma linia kolejowa z Wrocławia do Międzylesia, gdzie wybudowana zostanie zapora na rzece o wysokości 17,5 m na południu jego granicę wyznaczać ma Potok Ożarski oraz wał ziemny.

  Kamieniec Ząbkowicki (niem. Kamenz, Camenz) – wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki.Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).

  Historia[ | edytuj kod]

  Koncepcja budowy kolejnego zbiornika zaporowego na Nysie Kłodzkiej powstała w latach 1975-1976. Miał on na celu regulacje rzeki w jej środkowym biegu. Z braku funduszy odstąpiono od realizacji tego projektu. Powrócono do niej po Powodzi Tysiąclecia w 1997 r. W 2000 r. wyburzono wieś Pilce, która miała znaleźć się na dnie przyszłego zbiornika, a jej mieszkańców przesiedlono w większości do Kamieńca Ząbkowickiego.

  Zbiornik zaporowy – rodzaj zbiornika antropogenicznego (nazywany często jeziorem zaporowym), utworzonego przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą wybudowaną w miejscu gdzie morfologia doliny sprzyja wzniesieniu takiej budowli piętrzącej. Funkcjonowanie zbiorników zaporowych nawet w okresach posusznych zapewniają precyzyjnie określone funkcje potencjalnej budowli i retencji powierzchniowej oraz wystarczająca ilość wód zasilających. Zasadniczą cechą morfometryczną zbiorników zaporowych jest rozkład głębokości nawiązujący do spadków podłużnych i poprzecznych zatopionej doliny, z minimum przy brzegach sąsiadujących z jej zboczami oraz w strefie cofki i maksimum w części zbiornika przy odwodnej stronie zapory. Są one również zróżnicowane pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych w zależności od głębokości wcięcia doliny i rozległości jej dna.Przyłęk (niem. Frankenberg) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Bardo.

  Ciekawostki[ | edytuj kod]

 • od lat 90. XX w. na tym terenie wydobywany jest żwir
 • z inwestycją tą związane są plany rozwoju turystyczno-rekreacyjnego miejscowości, które mają leżeć nad zbiornikiem: Suszki, Przyłęku, Dzbanowa i Ożar
 • od 2006 nieprawidłowości w budowie zbiornika bada wrocławska prokuratura.
 • w 2008 r. wstrzymano budowę zbiornika, uzasadniając ją brakiem pieniędzy na ten cel oraz chęcią utworzenia na tym terenie obszaru chronionego dzikiego ptactwa. Decyzją ministra środowiska rezerwat ptactwa został utworzony.
 • po powodzi w maju 2010 temat konieczności budowy zbiornika ponownie powrócił.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Słownik geografii turystycznej Sudetów, pod red M. Staffy, t. 21, wyd. IBIS, Wrocław 2008.
 • Ożary – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki.Obniżenie Ząbkowickie – obniżenie w południowo-zachodniej Polsce na Przedgórzu Sudeckim stanowiące mikroregion Obniżenia Otmuchowskiego w województwie dolnośląskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powódź tysiąclecia – potoczna nazwa powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Wylały wówczas wody dorzeczy rzek Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, Olza, Oława, Skora, Szprotawa, Ślęza i Widawa, a także górnej Wisły i Łaby.
  Przedgórze Paczkowskie, czes. Žulovská pahorkatina (332.17) – według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego i W. Walczaka - mezoregion wchodzący w skład Przedgórza Sudeckiego. Obejmuje południowo-wschodnią część Przedgórza. Ciągnie się wąskim pasem pomiędzy Obniżeniem Otmuchowskim od północy, Płaskowyżem Głubczyckim od wschodu i Górami Złotymi od południa.
  Pilce – nieistniejąca wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki.
  Ożarski Potok – potok górsko-wyżynny w Sudetach Środkowych w Górach Bardzkich, Górach Złotych i Obniżeniu Otmuchowskim w woj. dolnośląskim.
  Suszka – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki.
  Powiat ząbkowicki - powiat w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ząbkowice Śląskie. Powiat leży między Górami Bardzkimi, Sowimi i Złotymi, a Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi, przecinany przez Nysę Kłodzką.
  Powódź w Europie w 2010 roku wystąpiła w drugiej połowie maja 2010 (I fala powodziowa), oraz na początku czerwca (II fala) w krajach Europy Środkowej: w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech oraz Ukrainie, a także w Austrii, Niemczech i Serbii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.