• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Witaszek

  Przeczytaj także...
  Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.
  Inspekcja Handlowa jest polskim wyspecjalizowanym organem kontroli państwowej powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Do zadań Inspekcji należy wykonywanie zadań określonych we wspomnianej ustawie oraz innych ustawach. Zadania Inspekcji wykonują Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej w województwach. Działalnością PIH kieruje Prezes UOKiK przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W skład Urzędu wchodzi Centrala i delegatury UOKiK. W skład Centrali wchodzą departamenty i komórki równorzędne, (w tym Departament Inspekcji Handlowej) oraz 9 laboratoriów kontrolno-analitycznych wykonujących zadania na rzecz Inspekcji Handlowej. Inspekcja prowadzi kontrole artykułów i usług dostępnych na rynku oraz legalności działania przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami.

  Zbigniew Witaszek (ur. 11 stycznia 1942 w Horyszowie) – polski polityk, przedsiębiorca, restaurator, poseł na Sejm IV kadencji.

  Życiorys[]

  Wykształcenie i praca zawodowa[]

  W 1981 ukończył studia na Wydziale Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W latach 1961–1964 pracował jako inspektor w Państwowej Inspekcji Handlowej. Następnie do 1971 był kierownikiem w restauracji. Od 1971 do 1986 kierował Kombinatem Gastronomicznym „Mazowsze” w Białobrzegach. Od 1986 prowadzi zajazd „U Witaszka” w Czosnowie w powiecie nowodworskim. Zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej Cechu Wędliniarzy w zawodzie kuchmistrzostwo.

  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Gmina Czosnów (dawn. gmina Cząstków) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.

  Działalność polityczna[]

  W 1992 współtworzył partię Przymierze Samoobrona (działającą następnie pod nazwą Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej). Bez powodzenia ubiegał się z jej ramienia o mandat posła w wyborach w 1997. W wyborach parlamentarnych w 2001 został wybrany do Sejmu IV kadencji w okręgu podwarszawskim z listy tej partii (7583 głosy). W 2003 został wykluczony z Samoobrony RP. Niedługo potem współtworzył Polską Rację Stanu, której został wiceprzewodniczącym. Objął też funkcję przewodniczącego jej koła polskiego. Jako członek PRS, wstąpił następnie do Federacyjnego Klubu Parlamentarnego, później był posłem niezrzeszonym. Zasiadał w Komisji Skarbu Państwa, Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, a także Komisji śledczej w sprawie PKN Orlen.

  Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 roku (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 grudnia i 19 grudnia 2010 roku. Termin wyborów został ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 15 września 2010 roku.Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.

  W wyborach parlamentarnych w 2005 jako członek Polskiej Racji Stanu bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z listy PSL (otrzymał 1039 głosów). Po 2005 brał udział w organizowaniu nowych partii politycznych – Samoobrony Ruch Społeczny i Samoobrony Odrodzenie. W 2007 został wiceprzewodniczącym nowo zarejestrowanej partii Samoobrona Patriotyczna (wyrejestrowanej w 2013). W 2008 objął tę samą funkcję w partii Polska Patriotyczna.

  Stronnictwo "Polska Racja Stanu" – zarejestrowana partia polityczna obejmująca swoim działaniem teren Rzeczypospolitej Polskiej.Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  W wyborach samorządowych w 2010 z jej ramienia bez powodzenia kandydował na radnego sejmiku mazowieckiego oraz na wójta gminy Czosnów (otrzymał 9,19% głosów). W 2011 został pełnomocnikiem wojewódzkim Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

  W wyborach parlamentarnych w tym samym roku bez powodzenia kandydował do Senatu z ramienia Polskiej Partii Pracy – Sierpień 80 (jako przedstawiciel Polski Patriotycznej), otrzymując 6941 głosów i zajmując ostatnie miejsce spośród sześciu kandydatów.

  Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (skrót: KFS) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami kultury fizycznej i sportu.Czosnów (do 1 stycznia 1997 nosiła nazwę Czosnów Pierwszy) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Czosnów.

  Życie prywatne[]

  Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Strona sejmowa posła IV kadencji
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. IV kadencja. Przewodnik, Warszawa 2002
 • Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.
  Okręg wyborczy nr 20 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego (województwo mazowieckie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2005 wybierano 10 posłów, w latach 2005–2011 – 11 posłów).
  Posłowie IV kadencji (od 19 października 2001 do 18 października 2005) – posłowie na Sejm RP, wybrani 23 września 2001.
  Samoobrona Patriotyczna – polska partia polityczna założona przez byłych działaczy Samoobrony RP, zarejestrowana 10 lipca 2007 przez Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrejestrowana 9 stycznia 2013.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Federacyjny Klub Parlamentarny (FKP) – koalicyjny klub parlamentarny o charakterze centrolewicowym w Sejmie RP IV kadencji, w 2004.
  Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” – rolniczy związek zawodowy działający przy Partii Regionów, założony w 2008 głównie przez rolników związanych z tą partią (m.in. Krzysztofa Filipka i Danutę Hojarską).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.106 sek.