• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Siemiątkowski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.Rząd Włodzimierza Cimoszewicza – Rada Ministrów w Polsce pod kierownictwem premiera Włodzimierza Cimoszewicza urzędująca od 7 lutego 1996 do 31 października 1997.

  Zbigniew Siemiątkowski (ur. 8 października 1957 w Ciechanowie) – polski politolog, polityk, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, były minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych.

  Spis treści

 • 1 Życiorys
 • 2 Postępowania karne
 • 3 Wybrane publikacje
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia
 • Posłowie na Sejm RP I kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 27 października 1991.Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.
  Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.
  Posłowie II kadencji (od 14 października 1993 do 19 października 1997) – posłowie na Sejm RP, wybrani 19 września 1993.
  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) – polski urząd realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
  Okręg wyborczy nr 8 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–2001) obejmował województwo ciechanowskie. W ówczesnym kształcie został utworzony w 1993. Wybieranych było w nim 4 posłów w systemie proporcjonalnym.
  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – niepaństwowa uczelnia z siedzibą w Płocku, która została założona przez Zespół Oświatowo–Konsultacyjny "Profesor" Sp. z o.o. w Płocku w 1992 jako Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Płocku. W dniu 20 marca 1995 Minister Edukacji Narodowej na wniosek władz uczelni nadał jej nową nazwę, która przyjęła obecne brzmienie, a jej patronem został Paweł Włodkowic. Obecnie uczelnia posiada filie w Iławie i w Wyszkowie.
  Posłowie III kadencji (od 20 października 1997 do 18 października 2001) – posłowie na Sejm RP, wybrani 21 września 1997.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.111 sek.