• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Ogonowski

  Przeczytaj także...
  Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Leszek Kołakowski (ur. 23 października 1927 w Radomiu, zm. 17 lipca 2009 w Oksfordzie) – filozof zajmujący się głównie historią filozofii, historią idei oraz filozofią religii, eseista, publicysta i prozaik. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Zbigniew Ogonowski (ur. 27 czerwca 1924 w Warszawie, zm. 27 września 2018 tamże) – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii filozofii oraz dziejów i myśli braci polskich.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był zatrudniony w Państwowym Instytucie Wydawniczym, gdzie pracował w Redakcji Dzieł Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przez wiele lat był pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej". Był członkiem Rady Programowej tego periodyku.

  Cmentarz Komunalny Południowy – powstała w 1999 roku nekropolia Warszawy, zlokalizowana w miejscowości Antoninów w gminie Piaseczno. Obiektem zarządza Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  W 2016 otrzymał Nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej i monografii naukowych za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie.

  Zmarł 27 września 2018. 8 października 2018 został pochowany na warszawskim Komunalnym Cmentarzu Południowym.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku (1958)
 • Locke (1972)
 • Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. 700 lat myśli polskiej, cz. I i II (1979)
 • Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVIII (współautor i redaktor naukowy) (1989)
 • Myśl ariańska w Polsce XVII wie­ku. Antologia tekstów (1991)
 • Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej (1992)
 • Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie (2016)
 • Ciekawostki[ | edytuj kod]

  Leszek Kołakowski w dziele Zbożna i budująca opowieść... poświęcił Zbigniewowi Ogonowskiemu następujące słowa: „Zbig uczony Locke'a czytał... »Co ten Locke chce?"« - jam Go pytał... A uczony bardzo Zbig, wszystko mi wyjaśnił w mig!...”.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) – polskie wydawnictwo założone w 1946 w Warszawie; od 2005 dyrektorem wydawnictwa jest Rafał Skąpski.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • biogram prof. Z. Ogonowskiego na witrynie "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" (dostęp: 18-10-2014).
 • Prof. Zbigniew Ogonowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-10-18].
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. biogram prof. Z. Ogonowskiego na witrynie "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" (dostęp: 18-10-2014).
  2. Wyniki nagrody KLIO 2016. historiaikultura.pl. [dostęp 2018-10-06].
  3. Zbigniew Ogonowski. wyborcza.pl, 2018-09-28. [dostęp 2018-09-28].
  4. Zbigniew Ogonowski. nekrologi.wyborcza.pl, 8 października 2018. [dostęp 2018-10-08].
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Bracia polscy (zwani również arianami, socynianami, antytrynitarzami) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562–1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, stanowiąca najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce powstały dzięki uchodźcom z południowej i zachodniej Europy (głównie włoscy antytrynitarze), prześladowanych przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich. W 1658 uchwałą sejmu polskiego zostali oskarżeni o popieranie Szwedów podczas Potopu, a następnie zobligowani do przejścia na katolicyzm lub do opuszczenia Polski. Po wygnaniu z Polski kontynuowali działalność przede wszystkim w Siedmiogrodzie i Niderlandach. Ich ostatnie wspólnoty za granicą zanikły w 1803.
  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej – rocznik specjalizujący się w badaniach nad historią filozofii i idei wydawany nieprzerwanie od 1957 (po likwidacji Myśli Filozoficznej) przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Od 2010 roku pismo wydawane jest we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.