• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Nikoniuk

  Przeczytaj także...
  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.Męczennicy z Pratulina, Męczennicy podlascy, Męczennicy pratulińscy, Męczennicy uniccy – 13 unitów zamordowanych w Pratulinie, błogosławieni Kościoła katolickiego.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Zbigniew Nikoniuk (ur. 1964 w Woroblinie) - ksiądz katolicki, birytualista, proboszcz parafii św. Nikity Męczennika w Kostomłotach.

  Życiorys[]

  Zbigniew Nikoniuk pochodzi z rodziny wyrosłej na tradycji unickiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach. Tematem jego pracy magisterskiej była monografia parafii Kostomłoty. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Był wikariuszem w parafiach diecezji siedleckiej w: Leopoldowie, Huszlewie, Łosicach oraz Łomazach. Od 1 września 2007 roku dekretem ordynariusza siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego pełni funkcję proboszcza jedynej na świecie neounickiej (greckokatolickiej) parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego.

  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.Zwyczajna forma rytu rzymskiego, nowy porządek mszy (łac. Novus Ordo Missae, pot. Msza, msza posoborowa) – w Kościele katolickim porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego promulgowany w 1969 przez papieża Pawła VI konstytucją apostolską Missale Romanum i przyjęty za podstawowy (zwyczajny) w Kościele zachodnim. Obecnie podstawą celebracji mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Benedykta XVI z 2008.

  Działalność[]

  Ks. Zbigniew Nikoniuk jest opiekunem Sanktuarium Unitów Podlaskich w Kostomłotach, z prawem odprawiania mszy świętej w dwóch obrządkach: łacińskim i bizantyjsko-słowiańskim. W sanktuarium znajdują się relikwie Błogosławionych Unitów Podlaskich.

  Ksiądz Nikoniuk prowadzi aktywną działalność duszpastersko-religijną mającą na celu rozwój Kościoła neounickiego. Zredukowany w okresie PRL-u do jednej parafii Kościół neounicki za jego przyczyną zaczyna rozpowszechniać się poza jej granice. Poza cerkwią w Kostomłotach kult religijny w obrządku bizantyjsko-słowiańskim sprawowany jest m.in. w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Chełmie, w parafii w janowskiej oraz w innych miejscowościach Podlasia i Chełmszczyzny.

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej

  Od 2009 roku ks. Zbigniew Nikoniuk organizuje coroczną Pielgrzymkę Jedności Katolików z unickiego sanktuarium w Kostomłotach do rzymskokatolickiego Sanktuarium Unitów w Pratulinie z udziałem duchownych oraz pielgrzymów z Polski i zagranicy reprezentujących różne obrządki w Kościele.

  Birytualista - duchowny katolicki, który ma prawo celebrować sakramenty i inne nabożeństwa w dwóch obrządkach - najczęściej jest to ryt łaciński i jeden z obrządków wschodnich.Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).

  Publikacje[]

 • Zbigniew Nikoniuk: Kostomłoty droga ku jedności. – książka opisująca historię Unii brzeskiej oraz Parafii Greckokatolickiej w Kostomłotach.
 • Zobacz też[]

 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce
 • Parafia Unicka św. Nikity w Kostomłotach
 • Aleksander Przyłucki
 • Roman Piętka
 • Przypisy

  1. Unici.pl: Duchowni obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. [dostęp 2010-08-02].
  2. Ekumenizm.pl, ks. diakon Piotr Siwicki: Parafia neounicka Kostomłoty - nowa jurysdykcja, nowy proboszcz. 2007-09-02. [dostęp 2010-01-21].
  3. Kostomloty.com. [dostęp 2010-01-21].
  4. o. archim. Roman Piętka: Mariański Dom Studiów. [dostęp 2010-01-21].
  5. eKai.pl. 2009-01-24. [dostęp 2010-01-21].
  6. Parafia Kostomłoty. 2010-01-18. [dostęp 2013-12-15].
  7. Katolickie cerkwie bizantyjsko-słowiańskie w Polsce. [dostęp 2015-09-23].
  8. Agnieszka Wawryniuk: EchoKatolickie.pl. 2009-07-15. [dostęp 2010-01-21].
  9. Informacja.Wlodawa.pl. 2009-07-29. [dostęp 2010-01-21].
  10. Parafia Kostomłoty: Pielgrzymka Jedności. [dostęp 2013-12-15].

  Linki zewnętrzne[]

 • Bractwo Pielgrzymkowe - fotografia Ks. Zbigniewa Nikoniuka
 • Cerkiew pw. św. Nikity w Kostomłotach – drewniana greckokatolicka cerkiew neounicka, Sanktuarium Unitów Podlaskich. Została wzniesiona w 1631 jako unicka, w latach 1875-1927 prawosławna.Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiańskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łomazy – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Łomazy, na obszarze Zaklęsłości Łomaskiej, przy drodze wojewódzkiej nr 812.
  Łosice – miasto w województwie mazowieckim, nad rzeką Toczną, siedziba powiatu łosickiego i gminy miejsko-wiejskiej Łosice. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bialskopodlaskiego.
  Zbigniew Kiernikowski (ur. 2 lipca 1946 w Szamarzewie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup diecezjalny siedlecki od 2002.
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiańskim.
  Aleksander Pryłucki (właśc. Aleksander Przyłucki, ur. 27 stycznia 1910 w Częstochowie, zm. 1 października 1993 w Sanoku) – ksiądz katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, proboszcz parafii św. Nikity Męczennika w Kostomłotach w latach 1940-1969.
  Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli osoby której udzielone zostały stosowne święcenia kapłańskie, albo osoba, której w Kościołach protestanckich powierzono urząd kościelny poprzez ordynację.
  Proboszcz (z niem. Propst, a to od łac. praepositus, przełożony; łac. odpowiednik to parochus, z gr. πάροικος paroikos, sąsiad), pleban (łac. plebanus) – duchowny, na ogół w stopniu prezbitera, zarządzający gminą kościelną (parafią);

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.