• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Kupiec

  Przeczytaj także...
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Kamienica Adama Jurkowskiego – zabytkowa kamienica, mieszcząca się przy Skwerze Kościuszki 16 w Śródmieściu Gdyni.
  Brno (niem. Brünn, łac. Bruna, dawna nazwa polska Berno) – miasto statutarne na Morawach w Czechach, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.

  Zbigniew Kupiec (ur. 5 stycznia 1905 w Krakowie, zm. 10 grudnia 1990 w Krakowie) – polski architekt.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Kraków – Lwów, 1905–1932[ | edytuj kod]

  Urodził się w rodzinie nauczycielskiej, był synem Wojciecha i Marii. Miał trzech braci i trzy siostry. Był absolwentem VIII Państwowego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie (1923) oraz studentem Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej w latach 1923–1932. Studiował m.in. u profesorów: Kazimierza Bartla, Stefan Bryły, Władysława Klimczaka, Witolda Minkiewicza i Jana Sas-Zubrzyckiego. 19 marca 1932 obronił dyplom na temat: Sanatorium wypoczynkowe dla gruźliczych. Promotorem dyplomu był profesor Witold Minkiewicz.

  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Gdynia, 1932–1939[ | edytuj kod]

  Po dyplomie, w marcu 1932, wyjechał do Gdyni. W 1932 wstąpił do SARP. W 1933 otworzył biuro architektoniczne, którego od 1935 wspólnikiem został Tadeusz Kossak i od tego momentu biuro nosiło nazwę: Zbigniew Kupiec i Tadeusz Kossak inżynierowie architekci S.A.R.P. Równolegle, poczynając od 1932 do wojny, współpracował z architektem Stanisławem Ziołowskim. Od 1934 uczył rysunku w Pomorskiej Szkole Sztuk Plastycznych. W 1935 zdał egzamin państwowy na uprawnienia projektowe i ożenił się z Michaliną Korzeniak. W 1936 na świat przyszła pierwsza córka, Krystyna. Od 1937 był członkiem Komisji Budowlanej w Gdyni. W 1938 odbył podróż studialną do krajów skandynawskich. We wrześniu 1939 biuro zostało zamknięte, Zbigniew Kupiec został przez Niemców wysiedlony z Gdyni, a majątek osobisty i firmowy skonfiskowany. Po wojnie do Gdyni na stałe nie powrócił, przyjeżdżając jedynie z okazji realizacji Kościoła o.o. Franciszkanów. Do Gdyni nie powrócili także jego współpracownicy. Tadeusz Kossak pracuje w Warszawie, a Stanisław Ziołowski został zamordowany w Katyniu.

  Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.

  W latach 1932–1939 architekt Zbigniew Kupiec był autorem i współautorem około 40 projektów budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej, jakie powstały w Gdyni. Realizację ostatniego projektu rozpoczęto 28 sierpnia 1939. Do jednego z najbardziej znanych projektów z tego okresu należy willa hrabiny Magdaleny Łosiowej przy ul. Korzeniowskiego 7 na Kamiennej Górze. Współautorem tego projektu był Tadeusz Kossak. Budynek ten został po raz pierwszy opublikowany w przedwojennym wydaniu „Architektury i Budownictwa” poświęconym Gdyni. Maria Sołtysik wskazuje, iż willa ta jest „pełną i najciekawszą realizacją funkcjonalizmu ekspresyjnego w architekturze willowej” oraz iż „jest przykładem eleganckiej estetyki o korzeniach bliskich francuskiej awangardzie”. Z kolei Wojciech Leśnikowski zauważa, iż budynek ten utrzymany jest w stylistyce, jaką zakreślił Ludwig Mies van der Rohe w projekcie Tugendhat House w Brnie.

  Kazimierz Władysław Bartel (ur. 3 marca 1882 we Lwowie, zm. 26 lipca 1941 tamże) – polski polityk, profesor, matematyk (jego prace dotyczyły głównie geometrii), rektor Politechniki Lwowskiej. Poseł na Sejm, pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, senator, w latach 1919–1920 kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, podpułkownik saperów Wojska Polskiego, wolnomularz. Po ataku Niemiec na ZSRR podczas II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Wehrmacht, odmówił kolaboracji z nazistami, za co został przez nich zamordowany.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Szereg z modernistycznych projektów zrealizowanych w Gdyni autorstwa Zbigniewa Kupca wpisanych jest do rejestru zabytków Województwa pomorskiego, wymienić tu można:

 • Kamienica Krenskich przy ul. Świętojańskiej 55 róg Żwirki i Wigury,
 • kamienicę narożną Orłowskich z domem towarowym „Bon Marche” przy ul. Świętojańskiej 68 róg Żwirki i Wigury,
 • kamienicę pierzejową profesora Adama Jurkowskiego przy Skwerze Kościuszki 16,
 • wille dwurodzinną Czesława Antkowiaka i Jerzego Parulskiego na Kamiennej Górze przy ul. Korzeniowskiego 25, 25a,
 • willę Mariana Piotrowskiego na Kamiennej Górze przy ul. Sieroszewskiego 1a,
 • W 1936 Zbigniew Kupiec rozpoczął pierwsze prace projektowe nad kościołem i klasztorem o.o. Franciszkanów, które po wielu perypetiach ostatecznie zakończyły się w 1974.

  Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych – prywatna szkoła artystyczna istniejąca w latach 1922-1939, założona i kierowana przez Wacława Szczeblewskiego w Grudziądzu, a następnie w Gdyni.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

  Największym przedwojennym projektem Zbigniewa Kupca był projekt Szpitala Powszechnego dla Gdyni wraz z Instytutem Chorób Tropikalnych. Szpital ten był projektowany na 680 łóżek i miał kubaturę 130 000 m³. Realizację tego zamierzenia, rozpoczętego w 1938, przerwał na zawsze wybuch II wojny światowej. Współautorem tego projektu był Stanisław Ziołowski. Ten sam zespół autorski zaprojektował także w 1939 niezrealizowaną siedzibę Banku Cukrownictwa w Gdyni. Jedną z ostatnich realizacji przedwojennych jest kamienica dla spółki Pantarei przy ul. Abrahama 37 w Gdyni. Budynek ten jest klasycznym przykładem nurtu luksusowego w modernistycznej architekturze gdyńskiej. Wartość tego obiektu wynika z faktu, iż zachował się on do dnia dzisiejszego w prawie niezmienionym kształcie, dzięki czemu możemy podziwiać kunszt projektowy i wykonawczy, którego ten budynek jest wzorcem.

  VIII Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie – polska szkoła z siedzibą we Lwowie w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Parafia Świętego Antoniego Padewskiego w Jaśle - parafia znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie jasielskim wschodnim. Erygowana w 1969. Mieści się przy ulicy Chopina. Kościół parafialny murowany, zbudowany w latach 1957-1963, konsekrowany w 1980.

  W okresie międzywojennym w Gdyni Zbigniew Kupiec był laureatem kilku konkursów architektonicznych:

 • na projekt osiedla Armatorów w Gdyni. 1939 rok, współautor Tadeusz Kossak, I Nagroda – niezrealizowany,
 • na projekt straży pożarnej w Gdyni. 1939 rok, współautor Tadeusz Kossak, I Nagroda – niezrealizowany,
 • na projekt Zespołu Budowli Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Gdyni. 1938 rok, I Nagroda – zrealizowany.
 • Dla wszystkich zrealizowanych projektów obliczenia statyczne, kontrolę kosztów budowy i bezpośredni nadzór nad wykonawstwem osobiście sprawował Zbigniew Kupiec.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Genius loci, łac: duch opiekuńczy danego miejsca – duch lub demon władający albo opiekujący się jakimś miejscem. Według mitologii rzymskiej opiekuńcza siła, coś, co sprawia, że dana przestrzeń jest jedyna w swoim rodzaju (tam też często przedstawiana w postaci węża). Duchy opiekuńcze miejsc lub poszczególnych osób powszechnie występują również w innych wierzeniach (również słowiańskich czy chrześcijańskich).

  Kraków, 1940–1946[ | edytuj kod]

  Do połowy 1940 roku podejmował prace dorywcze. W latach 1940–1944 pracował w Urzędzie Budowlanym przy Dystrykcie w Krakowie (Bauamt). W 1944 przyszła na świat jego druga córka, Danuta. Od stycznia 1945 do lutego 1947 pełni obowiązki kierownika Oddziału dla Odbudowy Miast i Wsi w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W 1945 został wiceprezesem oddziału krakowskiego SARP.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Kamienica Krenskich – zabytkowa kamienica w Gdyni. Mieści się w Śródmieściu przy ul. Świętojańskiej 55 róg Żwirki i Wigury.

  Po blisko rocznym okresie bezrobocia, rozpoczął pracę nad realizacją projektu osiedla mieszkaniowego przy ul. Królewskiej w Krakowie (Siedlung Reichstrasse) (1940–1946). Projekt ten był sygnałem zmiany stylistycznej w dotychczasowej twórczości Zbigniewa Kupca, której ukoronowaniem była realizacja od 1951 Domu Turysty w Zakopanem. Zmiana ta polegała na odejściu od stylistyki modernistycznej na rzecz architektury bardziej tradycyjnej, przekształconej w ostatecznym efekcie w regionalizm. Już wcześniej, w okresie gdyńskim, powstały projekty w takiej stylistyce i należą do nich wille na Kamiennej Górze zaprojektowane dla Stanisława Darskiego przy ul. Mickiewicza 36 i Napoleona Korzona przy ul. Korzeniowskiego 14. Różnica jednak polegała na odwróceniu proporcji w ilości projektów modernistycznych w stosunku do tych umownie nazywanych regionalnymi. Zespół mieszkaniowy przy ul. Królewskiej w Krakowie liczy ok. 260 000 m³ kubatury i zaprojektowany został przy współpracy Zbigniewa Olszakowskiego i Tadeusza Futasewicza. Zespół ten był największą realizacją w zakresie budownictwa mieszkaniowego powstałą w czasie II wojny światowej w Krakowie. Jego architektura ściśle związana jest z założeniem urbanistycznym nietypowym w skali Krakowa. Założenie to odchodzi od schematu zabudowy blokowej poprzez stworzenie dużych, otwartych w kierunku głównej ulicy zielonych dziedzińców, pod którymi ukryto schrony. Z okresu wojny pochodzą też projekty studialne Kamienicy Bonerowskiej przy Rynku Głównym 9 i model Starego Miasta w Krakowie wykonany w skali 1:400 dla potrzeb ewentualnej odbudowy.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Kontynuację wskazanych zmian stylistycznych można zaobserwować m.in. w projektach: Szkoły w Raciborowicach (1946), Gimnazjum i Liceum w Proszowicach (1946) czy też budynku parafii w Lubniu (1946). Na podstawie projektów Zbigniewa Kupca odbudowano też wsie Lipniki i Lubień. W 1946 rozpoczął prace przy odbudowie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu i kierował tymi pracami do 1954.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.

  Wrocław, 1947–1953[ | edytuj kod]

  W styczniu 1947 został profesorem kontraktowym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 1950 został nominowany na profesora nadzwyczajnego Architektury II Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1950–1951 i 1951–1952 pełnił funkcję dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1953–1954 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie Architektów Polskich.

  Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.Stanisław Witold Ziołowski (ur. 1 sierpnia 1892 w Pskowie, zm. w maju 1940 w Charkowie) – polski inżynier architekt, kapitan rezerwy saperów Wojska Polskiego.

  Zmiany stylistyczne zapoczątkowane w 1940 były kontynuowane także w okresie „wrocławskim”. Z tego okresu pochodzą projekty kościołów w: Zaborowie (1948), Gromniku (1948, niezrealizowany) i w Górze Ropczyckiej (1950). W tym nurcie stylistycznym utrzymany jest też nagrodzony w konkursie projekt typowej zagrody rolniczej dla Dolnego Śląska (współautor Kazimierz Ciechanowski). Powrotem do stylistyki modernistycznej był projekt i realizacja Fabryki Armatur w Krakowie Łagiewnikach (1950). Budynek ten powstał w oparciu o patent, którego autorami byli inż. Zbigniew Kupiec i inż. Stanisław Detko. Poznany w czasie wojny i pracy w „Bauamcie” Tadeusz Brzoza, młodszy o dekadę absolwent Politechniki Lwowskiej, późniejszy profesor Politechniki Wrocławskiej, został partnerem projektowym Zbigniewa Kupca. Ta nieformalna spółka wygrywa w 1950 konkurs na projekt placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, a następnie wygrała konkurs i realizowała budynki Wydziału Elektrycznego i Lotniczego Politechniki Wrocławskiej (1950). Ukoronowaniem tej współpracy było zwycięstwo w konkursie na projekt Domu Turysty w Zakopanem. Realizacja tego projektu ugruntowała pozycję Zbigniewa Kupca jako czołowego przedstawiciela regionalizmu w architekturze polskiej. Budynek ten był wielokrotnie publikowany i prezentowany jako przykład architektury regionalnej, łączącej w sposób unikatowy funkcję dużego budynku użyteczności publicznej z formami architektury regionalnej. Realizacja ta jest zarazem zamknięciem „regionalnego” okresu w twórczości Zbigniewa Kupca, trwającego od 1940.

  Łagiewniki – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, znajdującej się w południowej części miasta. Dominuje niska zabudowa jednorodzinna. Znane są w Polsce i na świecie z sanktuarium Bożego Miłosierdzia i pod koniec 2005 r. stały się nawet bardziej popularne wśród wiernych niż francuskie La Salette. Do Łagiewnik pielgrzymował Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. W Łagiewnikach znajduje się także kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kilka zabytkowych kapliczek, pomniki oraz stacja kolejowa Kraków-Łagiewniki, na której w latach 2006-2009 zatrzymywał się Pociąg Papieski.. Tadeusz Kossak (ur. 1 stycznia 1857 w Paryżu, zm. 3 lipca 1935). Polski działacz społeczny, oficer zawodowy, major Wojsk Polskich. Od 1922 związany z Górkami Wielkimi. Brat bliźniak Wojciecha Kossaka (1856-1942). Syn malarza Juliusza Kossaka.

  Kraków, 1954–1990[ | edytuj kod]

  1 lutego 1954 został kierownikiem Katedry Projektowania Budynków Społeczno Mieszkalnych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1957–1959 był prorektorem ds. nauki tej politechniki. W 1962 został kierownikiem Katedry Projektowania Budynków Użyteczności Publicznej, a w 1970 kierownikiem Zakładu Projektowania Budynków Użyteczności Publicznej w Instytucie Projektowania Architektonicznego. W 1975 przeszedł na emeryturę, a w 1979 otrzymał status architekta twórcy. Zmarł w Krakowie 10 grudnia 1990. Za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  Ujsoły – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Ujsoły. Miejscowość jest siedzibą gminy Ujsoły. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:

  Ostatni okres twórczości, przypadający na lata spędzone w Krakowie, to powrót do form architektury modernistycznej. Okres ten cechuje także przewaga projektów koncepcyjnych nad realizacyjnymi. Źródła stylistyczne tej fazy twórczości Zbigniewa Kupca można odnaleźć w jednym z projektów z okresu gdyńskiego: willi Mariana Piotrowskiego na Kamiennej Górze w Gdyni przy ul. Sieroszewskiego 1a. Sztandarowymi przykładami tej nowej formalnie stylistyki są: kościoły franciszkanów (parafia św. Antoniego) w Jaśle (1957–1963) i Gdyni (1936–1974). Oba kościoły powstały w najbardziej niesprzyjającym dla architektury sakralnej okresie PRL-u i stąd ich długi okres realizacji. W realizacjach kościołów można odnaleźć wszystkie charakterystyczne dla projektów Zbigniewa Kupca cechy stylistyczne, do których zaliczyć można: asymetryczność kompozycji, wyważone proporcje poszczególnych części składowych budynku, zastosowanie naturalnych materiałów i kolorów, umiejętne uchwycenie „genius loci” poprzez właściwą skalę w stosunku do funkcji i otoczenia, pieczołowite opracowanie detalu oraz syntezę sztuki poprzez współpracę z innymi artystami, np. nad elementami rzeźbiarskimi i malarskimi. Ponadto w okresie „krakowskim” powstał szereg projektów konkursowych. Część z nich została nagrodzona lub wyróżniona, m.in.: kościoła parafialny Chrystusa Króla w Gdyni (1957, z T. Brzozą), klinika uniwersytecka w Prokocimiu (1961, z W. Gruszczyńskim i S. Murczyńskim), bar szybkiej obsługi wraz koncepcją urbanistyczną ulicy Rajskiej i Heweliusza w Gdańsku (1963, z Tadeuszem Brzozą), dworzec PKS we Wrocławiu (1965, z W. Bulińskim, R. Loeglerem), Teatr Muzyczny w Krakowie (1972, z M. Piotrowskim, D. Hyłową). Koniec lat 70. przyniósł także niezrealizowane projekty Domu Kultury w Żegocinie i Domu Nauczyciela w Tarnowie (1977, z M. Piotrowskim, D. Hyłową). Ostatnie dwa zrealizowane projekty Zbigniewa Kupca to Dom dla Sierot w Żmiącej (1989) i kaplica w Ujsołach (1990). Stylistycznie projekty te są ponownym zwrotem w kierunku architektury regionalnej.

  Kamienica Orłowskich – zabytkowa kamienica w Gdyni. Mieści się w Śródmieściu przy ul. Świętojańskiej 68, róg Żwirki i Wigury.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Od funkcjonalizmu do regionalizmu[ | edytuj kod]

  W czasie całej swej 58-letniej pracy twórczej Zbigniew Kupiec zaprojektował blisko 80 budynków, z których około 60 zrealizował. 2/3 z tych zrealizowanych budynków powstało w Gdyni w latach 1933–1939. Twórczość architektoniczna Zbigniewa Kupca pokazuje ewolucję stylistyczną od funkcjonalizmu do regionalizmu. Pokazuje drogę, jaką przebyła architektura w Europie Środkowej, której historia w XX wieku była zasadniczo odmienna od historii Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Architektura ta była stylistycznie inna, bo poddana była innym wpływom i wyrażała inne idee. Architektura ta powstawała w kraju, który odzyskał niepodległość, a następnie poddany został kolejno oddziaływaniu dwóch totalitaryzmów. Proste wskazanie ewolucji stylistycznej od funkcjonalizmu do regionalizmu jest czynione bardziej z potrzeby wynikającej z metodologii historii sztuki, niż z rzeczywistej złożoności problemów, do których ta prosta klasyfikacja nie przystaje. W każdym okresie twórczości Zbigniewa Kupca powstawały projekty zróżnicowane stylistycznie, przesunięte zaś były jedynie akcenty i proporcje, w jakich występowały. Skrajnie modernistyczna Willa Hrabiny Łosiowej na Kamiennej Górze w Gdyni, biała, horyzontalna, kubistyczna, powstawała w tym samym czasie i miejscu co mocniej osadzony w historii dom Stanisława Darskiego, przykryty ostrym spadzistym dachem i kryty czerwoną dachówką. Z kolei w okresie, w którym przeważała stylistyka regionalizmu, z jej sztandarowym projektem, jakim jest Dom Turysty w Zakopanem, powstaje modernistyczna w wyrazie Fabryka Armatur w Łagiewnikach.

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Stefan Władysław Bryła (ur. 17 sierpnia 1886 w Krakowie, zm. 3 grudnia 1943 w Warszawie) – polski inżynier budowlany, pionier spawalnictwa i konstrukcji spawanych, polityk lwowskiej chadecji i poseł na sejm II RP.

  Zbigniew Kupiec, wynalazca opatentowanych ram prefabrykowanych, był równocześnie romantycznym kreatorem odbudowy Opactwa Tynieckiego. Kiedy patrzymy na wykonywane przez niego szkice domów i kościołów, widzimy szkołę geometrii wykreślnej otrzymaną od profesora Kazimierza Bartla. Kiedy uświadomimy sobie, iż do wszystkich gdyńskich projektów Zbigniew Kupiec sam przygotował obliczenia statyczne, to w biegłości tej zobaczyć możemy szkołę profesora Stefana Bryły, wybitnego konstruktora, autora pierwszych polskich wieżowców. Widząc wyczulenie na regionalne piękno i wyczucie proporcji, dostrzegamy szkołę profesora Władysława Klimczaka. Gdy zaś spojrzymy na racjonalne piękno jego budynków, zobaczyć możemy szkołę profesora Witolda Minkiewicza, by w końcu w łatwości, z jaką poruszał się w stylistyce różnych epok i historii architektury polskiej, ujrzeć szkolę, jaką odebrał od profesora dr. Jana Sas-Zubrzyckiego. W całej twórczości Zbigniewa Kupca widoczny jest wyraźny wpływ, jaki wywarła na niego edukacja na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, przywołana poprzez postaci powyżej wymienionych jej profesorów. Przebyta droga zawodowa i życiowa – od Krakowa do Krakowa – przez Lwów, Gdynię i Wrocław była istotną lekcją, pozwalająca mu być człowiekiem renesansowym. Ta renesansowość i ciekawość świata charakteryzuje też jego twórczość architektoniczną i jest jej podstawową cechą. Wszystko dalsze jest już tylko tego konsekwencją powodującą, iż twórczość ta jest oryginalna i nowatorska, a równocześnie spójna i rozpoznawalna.

  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.Opactwo benedyktynów w Tyńcu wraz z Kościołem św. Piotra i św. Pawła – opactwo benedyktynów w Tyńcu w granicach Krakowa, w jego południowo-zachodniej części.

  „W szkoleniu w dziedzinie projektowania architektonicznego szczególnie ważnym jest rozwinięcie zdolności rozumienia wszystkich tych współczesnych zjawisk, które wpływają na rozwój architektury i w nich szukania podniet i oparcia w pomysłach twórczych”. „Niedostateczne uwzględnienie w praktyce projektowej wyników takich dyscyplin naukowych jak psychologia, socjologia, biologia, medycyna, estetyka i filozofia prowadzi w rezultacie do dehumanizacji architektury”. „W szkoleniu projektodawcy należałoby podkreślić rolę rozwoju intuicji. Jasne jest, iż narastanie wiedzy ogranicza rolę intuicji. Intuicja nigdy nie będzie wyparta przez wiedzę”.

  Modernizm − ogólne określenie prądów w architekturze światowej rozwijających się w latach ok. 1918-1975, zakładających całkowite odejście nie tylko od stylów historycznych, ale również od wszelkiej stylizacji. Architektura modernistyczna opierała się w założeniu na nowej metodzie twórczej, wywodzącej formę, funkcję i konstrukcję budynku niemal wyłącznie z istniejących uwarunkowań materialnych.Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sołtysik, M., Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego urbanistyka i architektura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 352.
  2. Sołtysik, M., Kamienna Góra – od letniska ogrodu do modernistycznej dzielnicy Gdyni, Bliza – gdyński kwartalnik artystyczny, Nr 1 Jesień 2009, Gdynia 2009, s. 115.
  3. Leśnikowski, W., European Modernism, Riazzoli New York 1996, s. 259.
  4. Zbigniew Kupiec, Metody kształcenia architektów w zakresie projektowania.
  Tadeusz Brzoza (ur. 16 maja 1911 w Zakopanem, zm. tragicznie 14 marca 1985) – polski architekt, z zamiłowania taternik.Stanisław Darski, pierwotnie Menda (ur. 17 listopada 1891 we Lwowie, zm. 22 grudnia 1983 w Warszawie) – polski działacz państwowy, prawnik i ekonomista, minister żeglugi, mistrz Polski w tenisie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Witold Minkiewicz (ur. 17 czerwca 1880 w Irkucku, zm. 24 stycznia 1961 w Gdańsku) - polski inżynier architekt, rektor Politechniki Lwowskiej, profesor.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Dolny Śląsk (niem. Niederschlesien, śl-niem. Niederschläsing, czes. Dolní Slezsko, śl. Dolny Ślůnsk, łac. Silesia Inferior) – część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą oraz w północnej części Czech.
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.
  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.
  Góra Ropczycka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski.
  Żmiąca – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Laskowa. Wieś liczy ok. 700 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.