• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbigniew Herbert  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Legion albo legia (łac. legio) – podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty. Odpowiednik współczesnej dywizji. W pierwszych trzech wiekach imperium armia rzymska liczyła od 25 do 34 legionów. W wyprawach legionów uczestniczyli również kamieniarze, cieśle, inżynierowie i inni rzemieślnicy.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Nagrody[ | edytuj kod]
 • Nagroda Polish Institute of Science and Arts in America
 • Międzynarodowa Nagroda im. Lenina (Wiedeń)
 • 1961: Nagroda Pierścienia i tytuł Księcia Słowa (Rada Naczelna Zrzeszenia Studentów Polskich)
 • 1963: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (Genewa)
 • 1965: Nagroda Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy Jork)
 • 1965: Nikolaus-Lenau-Preis (Austria)
 • 1973: Nagroda im. Herdera (Hamburg-Wiedeń)
 • 1978: Nagroda im. Petrarki (RFN)
 • 1981: Nagroda Literacka im. Andrzeja Struga
 • 1984: Nagroda „Solidarności”
 • 1984: Nagroda Poetycka im. Sępa Szarzyńskiego
 • 1984: Międzynarodowa Nagroda Pisarska Walijskiej Rady Sztuki
 • 1987: Nagroda Węgierskiej Fundacji Księcia Gabora Bethlema
 • 1988: Nagroda im. Brunona Schulza (amerykańska Fundacja Studiów Polsko-Żydowskich i amerykański Pen Club)
 • 1989: Nagroda Pen Clubu im. komandora K. Szczęsnego
 • 1989: Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego
 • 1991: Nagroda Jerozolimska (Jerusalem Prize for the Freedom of the Individual in Society)
 • 1991: Nagroda Vilenica (Stowarzyszenie Pisarzy Słoweńskich)
 • 1993: Nagroda im. Kazimierza Wyki
 • 1993: Złoty Mikrofon
 • 1994: Nagroda Krytyków Niemieckich za najlepszą książkę roku (Martwa natura z wędzidłem)
 • 1995: Nagroda T.S. Eliota (amerykańska Fundacja Ingersol)
 • 1995: Nagroda im. Jerzego Łojka
 • 1996: Nagroda Miasta Münster
 • Upamiętnienia[ | edytuj kod]

  Tablica upamiętniająca Zbigniewa Herberta w Berlinie

  W 2000 roku na zlecenie TVP powstał poświęcony Herbertowi film biograficzny pt „Obywatel Poeta” Jerzego Zalewskiego. Ze względu na cytowane w filmie krytyczne wypowiedzi Herberta, m.in. na temat Michnika i Miłosza, TVP zażądała ocenzurowania filmu ze względu na „zbędne dygresje” i „wątpliwości natury etycznej” od 37 minuty. Wobec sprzeciwu reżysera emisja filmu była blokowana przez ponad rok w atmosferze skandalu i gróźb prawnych. Film został ostatecznie wyemitowany 29 stycznia 2001 roku.

  Adam Michnik (ur. 17 października 1946 w Warszawie) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.

  Zbigniew Herbert upamiętniony został w ramach projektu „słynni Polacy XX w.” popiersiem, które stoi w parku im. Henryka Jordana w Krakowie (III.3) – odsłonięcie 26 października 2006.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dwukrotnie ogłaszał Rok Zbigniewa Herberta: 10 lipca 2007 ogłosił rok 2008, a 27 października 2017 ogłosił rok 2018.

  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające Zbigniewa Herberta:
  w dniu 30 maja 2008 roku

  Studium przedmiotu – trzeci tom poetycki Zbigniewa Herberta wydany przez Wydawnictwo „Czytelnik” w 1961 roku w nakładzie 1750 egzemplarzy.29 października jest 302. (w latach przestępnych 303.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 63 dni.
 • o nominale 200 zł wykonana stemplem lustrzanym w złocie,
 • o nominale 10 zł wykonaną stemplem lustrzanym w srebrze,
 • w dniu 28 maja 2008 roku:

 • o nominale 2 zł wykonaną stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold.
 • W Toruniu odbywa się corocznie Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta. Do 2016 odbyło się 30 edycji tego konkursu. W Lublinie odbywa się corocznie Ogólnopolski Festiwal Herbertowski pod honorowym patronatem Katarzyny Herbert. Do 2017 odbyło się 17 edycji tego konkursu. W 2010 roku powstała Fundacja im. Zbigniewa Herberta, przyznająca Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia poety oraz czuwająca nad spuścizną po pisarzu. Przewodniczącą Fundacji oraz fundatorką jest wdowa po poecie, natomiast stanowisko prezesa piastuje dr Maria Dzieduszycka.

  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Nagroda Jerozolimska (w pełnym brzmieniu Jerusalem Prize for the Freedom of the Individual in Society) jest nagrodą literacką przyznawaną co dwa lata pisarzowi, którego dzieła dotykają problemów ludzkiej wolności, społeczeństwa, polityki, czy problemów sprawowania władzy. Przyznawana jest w czasie targów książki Jerusalem International Book Fair, przy odbiorze nagrody laureat zwyczajowo wygłasza przemówienie.

  Poeta Janusz Szuber zadedykował Zbigniewowi Herbertowi wiersz pt. Symultanka, wydany w tomikach poezji pt. Biedronka na śniegu z 2000 i pt. Pianie kogutów z 2008 oraz napisał wiersz Pułkownik Herbert. Listy, opublikowany w tomiku poezji pt. Wpis do ksiąg wieczystych z 2009.

  9 listopada 2017 r. ulica nazwana wcześniej imieniem Leona Kruczkowskiego w dzielnicy Śródmieście w Warszawie zyskała nazwę ulicy Zbigniewa Herberta. W skali całej Polski poeta jest patronem łącznie ponad 70 ulic, 3 rond i jednego parku.

  Park Jordana – park w Krakowie, położony przy al. 3 Maja, w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń, Miasteczka Studenckiego AGH i Stadionu Miejskiego.Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – instytucja państwowa utworzona w 1946 (pierwotnie, od 19.01.1945, pod nazwą Centralne Biuro KPPiW), która zajmowała się kontrolą i weryfikacją publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw itp. Jego centrala mieściła się w Warszawie, przy ulicy Mysiej.

  28 czerwca 2017 Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

  Herbert w piosenkach[ | edytuj kod]

 • Przemysław Gintrowski, Raport z oblężonego miasta, 1981, Pamiątki, 1983, Kamienie, 1991, Odpowiedź, 2000 i Tren, 2008
 • Piotr Szczepanik, Guziki, 2000
 • Grzegorz Turnau, 11:11, 2005
 • Karimski Club, Herbert, 2009
 • Dobre piosenki – Herbert zaśpiewany, Różni wykonawcy, MTJ, 2016


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.
  Związek Literatów Polskich (ZLP) – organizacja twórcza i zawodowa pisarzy, którymi w rozumieniu statutu są także „eseiści, krytycy, tłumacze literatury pięknej”.
  Jerzy Zawieyski, do 1946 Henryk Nowicki (ur. 2 października 1902 w Radogoszczu, zm. 18 czerwca 1969 w Warszawie) – polski aktor, dramatopisarz, prozaik, eseista, redaktor "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku"; katolicki działacz polityczny, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji (1957–1969) z ramienia Znaku, członek Rady Państwa (1957–1968).
  Kultura śródziemnomorska - kultura powstała w basenie Morza Śródziemnego w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Współtworzyli ją starożytni Żydzi, Grecy i Rzymianie. Jest podstawą tożsamości narodów współczesnej Europy, a powstałe w latach jej świetności dzieła stanowią dziedzictwo kulturowe dzisiejszej cywilizacji Zachodu. W szerszym znaczeniu kultura śródziemnomorska rozumiana jest także jako kultura wyrosła z tradycji starożytnej Grecji, Rzymu i Izraela, w takim rozumieniu pojęcia zakres jej wpływów oprócz Europy będzie obejmował Amerykę Północną i Południową, Australię i południową Afrykę.
  89 wierszy – zbiór wierszy Zbigniewa Herberta z 1998 roku, wydany kilka miesięcy przed śmiercią poety. Wyboru ze swojej twórczości dokonał autor, wiersze przedstawione są w tematycznych grupach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.148 sek.