• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbór ewangelicko-augsburski w Tczewie

  Przeczytaj także...
  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Kościół św. Stanisława Kostki w Tczewie - świątynia wybudowana w XIV wieku w stylu gotyckim, z charakterystyczną ośmioboczną wieżą. Obecny jej hełm pochodzi z 1 połowy XIX wieku (przez wiele wieków zwieńczenie wieży było inne).
  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.

  Zbór ewangelicko-augsburski w Tczewiezbór Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w latach 1931-1939 istniejący jako Polski Zbór Ewangelicko-Augsburski, obecnie filiał Tczew Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Gdańsk-Gdynia-Sopot w Sopocie.

  Parafia luterańska w Tczewie formalnie powstała na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta z 2 października 1570, choć już wcześniej ewangelicy bez przeszkód działali w farze i kościele szpitalnym św. Jerzego na przedmieściu. Po utracie fary i zniszczeniu kościoła szpitalnego, nabożeństwa odprawiano w ratuszu, aż w 1635 Władysław IV zezwolił na przebudowę spichrza na drugi ewangelicki kościół św. Jerzego. W 1853 ewangelicy uzyskali bardziej reprezentacyjne miejsce nabożeństw - świątynię podominikańską, która do 1945 stała się trzecim z kolei kościołem św. Jerzego. Parafia od początku miała niemiecki charakter narodowościowy.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historyzmu.

  Po powrocie Tczewa do Polski w 1920, w mieście zaczęli się osiedlać ewangelicy-Polacy z różnych regionów kraju. Zbór powstał 13 stycznia 1930 z inicjatywy osób skupionych wokół inż. Henryka Kliema, który został wybrany prezesem kolegium kościelnego. Pierwsze nabożeństwo odprawił 9 lutego 1930 ks. Jerzy Kahané z polskiej parafii w Bydgoszczy. Do 1939 nabożeństwa odbywały się w kościele podominikańskim, należącym do Ewangelickiego Kościoła Unijnego, dzięki życzliwości ks. superintendenta Bertholda Harhausena. Kolejnymi administratorami polskiego zboru byli ks. Leopold Michelis z Gdyni i ks. Ryszard Danielczyk z Grudziądza, a od 1937 ponownie ks. Jerzy Kahané, jako proboszcz w Gdyni. Pod koniec 1937 powstał drugi zbór filialny, w Starogardzie (stamtąd pochodził ks. Jan Gross). Po śmierci inż. Kliema w 1938, główną rolę w radzie kościelnej odgrywał Wilhelm Abt.

  Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej

  Po II wojnie światowej ks. Edward Dietz z Sopotu odprawiał w Tczewie nabożeństwa domowe. Dopiero 30 października 1960 odprawiono pierwsze nabożeństwo w odzyskanej neogotyckiej kaplicy cmentarnej z 1883 przy ul. 30 Stycznia 61, której nadano imię Marcina Lutra. W latach 1986-1988 dokonano generalnego remontu i adaptacji budynku, w którym mieści się również mieszkanie wikariusza parafialnego. W Tczewie 2 razy w miesiącu odbywają się nabożeństwa niedzielne i raz w miesiącu studium biblijne.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Parafia Ewangelicko-Augsburska w Grudziądzu należy do diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Została założona w 1931 r. Kościół parafialny znajduje się przy ul. Szkolnej 10, biuro parafialne przy ul. Cmentarnej 3a.

  Bibliografia[]

 • Jerzy Domasłowski, Katolikom ołtarz, ewangelikom ambona. Luteranie w Tczewie i na Kociewiu, "Zwiastun Ewangelicki", ISSN 0516-4655, 2002, nr 13-14
 • Jerzy Domasłowski, Polski zbór ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939, "Rocznik Gdyński", ISSN 0137-4044, nr 16, 2003
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona parafialna
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Edward Dietz (ur. 28 czerwca 1911 r. w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1988 r. w Sopocie) – polski duchowny luterański, długoletni proboszcz w Sopocie, senior diecezji pomorsko-wielkopolskiej.Władysław IV Waza (ur. 9 czerwca 1595 w Łobzowie, zm. 20 maja 1648 w Mereczu) – syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, tytularny car Rosji do 1634.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ks. Ryszard Danielczyk (ur. 7 lutego 1904 w Warszawie, zm. 23 czerwca 1943 w Otwocku) – duchowny ewangelicko-augsburski, redaktor i działacz narodowy na Górnym Śląsku.
  Filia (łac. córka) – zakład przedsiębiorstwa (np. uczelni, urzędu, banku itp.), mający najczęściej swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej, nadrzędnej jednostki.
  Superintendent - (łac. superintendentus – „nadzorca”) – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – superintendentury. Ze względu na rangę i obowiązki oraz ze względu na wielkość podlegającego mu terytorium funkcja superintendenta stanowi odpowiednik funkcji rzymskokatolickiego biskupa diecezjalnego lub dziekana, kierującego dekanatem.
  Polska Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdyni – zbór w diecezji wielkopolskiej (do 1937 diecezji poznańsko-pomorskiej) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
  Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku (w formie koinè (gr. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg biblijnych.
  Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.
  Zygmunt II August (ur. 1 sierpnia 1520 w Krakowie, zm. 7 lipca 1572 w Knyszynie) – od 1529 wielki książę litewski, od 1530 król Polski (koregent), samodzielne rządy od 1548, od 1569 władca zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.