• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zawody w programowaniu zespołowym

  Przeczytaj także...
  Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym (MWPZ) – największe stacjonarne Polskie zawody w programowaniu zespołowym, odbywające się w Poznaniu. Ponadto, ze względu na dużą liczbę uczestników, są jednymi z największych stacjonarnych zawodów w programowaniu zespołowym na świecie. Zawody odbywają się równolegle na dwóch uczelniach organizujących: Politechnice Poznańskiej i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym (ang. ACM International Collegiate Programming Contest, akronim: ICPC) to międzynarodowe drużynowe zawody programistyczne dla studentów z całego świata. Są organizowane co roku przez ACM przy wsparciu IBM
  Online judge (dosł. tłumaczenie "Sędzia internetowy", sprawdzaczka, testerka) – portal dla programistów, którego uczestnicy mogą nadsyłać napisane przez siebie programy rozwiązując zadania algorytmiczne. W uproszczeniu można powiedzieć, że online judge to taki zbiór "zadań dla programistów", który dodatkowo potrafi sprawdzić poprawność nadesłanych rozwiązań.

  Zawody w programowaniu zespołowym – typ zawodów sportowych polegający na rozwiązywaniu zadań programistyczno-algorytmicznych. Zawody takie organizowane są zwykle na wzór ACM ICPC; wtedy w zawodach udział biorą 3-osobowe drużyny, które mając do dyspozycji własne materiały w formie papierowej i jeden komputer bez dostępu do Internetu mają za zadanie w ciągu 5 godzin rozwiązać zestaw problemów. Zgłaszane rozwiązania są oceniane automatycznie przez system sprawdzający, a uczestnicy są natychmiast powiadamiani o wyniku sprawdzenia.

  Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym - AMPPZ – akademickie Polskie mistrzostwa w programowaniu zespołowym.

  Rozwiązania zadań[]

  Po napisaniu rozwiązania zadania drużyna wysyła je do systemu sprawdzającego, który ocenia je pod kątem poprawności kompilacji, poprawności uruchomienia, czasu działania, poprawności odpowiedzi, wykorzystania stosu i sterty oraz wielkości wyjścia. W przypadku niespełnienia któregoś z tych wymagań rozwiązanie zostaje odrzucone, otrzymując odpowiedni komunikat:

 • Compile Error (błąd kompilacji)
 • Runtime Error (błąd wykonania)
 • Time Limit Exceeded (przekroczony limit czasu)
 • Wrong Answer (błędna odpowiedź)
 • Rule Violation (naruszenie zasad zawodów)
 • Memory Limit Exceeded (przekroczony limit pamięci)
 • Output Limit Exceeded (przekroczona wielkość pliku wyjścia)
 • W przypadku gdy rozwiązanie spełniło wszystkie zadane kryteria zostaje przyjęte i otrzymuje komunikat:

 • Accepted (poprawna odpowiedź)
 • Kryteria oceniania[]

  Wygrywa drużyna, która rozwiąże największą liczbę zadań, a w przypadku gdy liczba zadań będzie równa, ta która rozwiązała zadania w najkrótszym czasie sumarycznym (czas ten jest liczony jako suma czasów rozwiązania wszystkich zaakceptowanych zadań). Za czas rozwiązania zadania przyjmuje się czas, jaki upłynął od początku zawodów do momentu przedstawienia zaakceptowanego rozwiązania, powiększony o karę 20 minut za każde przedstawienie błędnego rozwiązania (wysłanego przed rozwiązaniem zaakceptowanym). Łączny czas rozwiązywania zadań jest obliczany tylko na podstawie poprawnie rozwiązanych zadań — kara związana z nierozwiązanymi zadaniami nie ma wpływu na wynik drużyny.

  Zobacz też[]

 • Online judge - serwisy umożliwiające rozwiązywanie zadań algorytmicznych.
 • ACM - Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym
 • AMPPZ - Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym
 • MWPZ - Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama