• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zawiesie

  Przeczytaj także...
  Szekla (szakla, szekiel, szakiel) – metalowa klamra w kształcie litery "U" lub "Ω", tworząca zamknięty obwód, otwierany i zamykany za pomocą śruby lub sprężynowej zapadki, służąca do łączenia elementów takielunku, np. liny z żaglem oraz szybkiego i czasowego łączenia lin zakończonych okiem, łańcuchów i ich kombinacji.Suwnica – dźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu.
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
  Zawiesie jednobelkowe, regulowane

  Zawiesie – urządzenie będące wyposażeniem urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy służące do zawieszania, obwiązywania lub podtrzymywania podnoszonego ładunku. W większości przypadków zawiesie nie jest integralnym elementem dźwignicy a jest jedynie zawieszane na haku zblocza.

  Dźwignice – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.Trawers lub belka trawersowa – poprzeczna belka oferująca kilka punktów podwieszenia, element urządzeń podnoszących.

  Do budowy zawiesi wykorzystuje się ogromną różnorodność materiałów i komponentów. Najbardziej rozpowszechnione są zawiesia cięgnowe zbudowane z ogniwa zbiorczego, do którego przymocowane są cięgna. Na końcach cięgien stosuje się haki. Zawiesie może posiadać elementy służące do regulacji długości.

  Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

  Zawiesia belkowe zwane trawersami mają postać belki z głównym uchwytem lub zawiesiem u góry do zawieszenia na dźwignicy oraz zakończeniami chwytnymi w postaci szekli, haków lub cięgien. Zakończenia mogą mieć regulowane położenie i długość.

  Klasyfikacja zawiesi:

 • ogólnego przeznaczenia - cięgnowe
 • łańcuchowe (o długości regulowanej lub stałej)
 • jednocięgnowe
 • dwuciegnowe
 • trzycięgnowe
 • czterociegnowe
 • jednopętlowe
 • dwupętlowe
 • o obwodzie zamkniętym
 • z hakiem lub ogniwem
 • z lin stalowych
 • jednocięgnowe
 • dwuciegnowe
 • trzycięgnowe
 • czterocięgnowe
 • o obwodzie zamkniętym
 • siatki
 • z pasów włókiennych lub syntetycznych
 • jednocięgnowe
 • o obwodzie zamkniętym
 • siatki
 • z lin włókiennych lub syntetycznych
 • jednocięgnowe
 • dwucięgnowe
 • trzycięgnowe
 • czterocięgnowe
 • o obwodzie zamkniętym
 • jednopętlowe
 • dwupętlowe
 • siatki
 • specjalnego przeznaczenia – chwytne i zaczepowe
 • pojedyncze lub wielokrotne
 • samozaciskowe do blach (w położeniu pionowym lub poziomym)
 • chwytne do kształtowników, szyn
 • do elementów walcowanych
 • kabłąkowe trawersowe
 • szczękowe wielokrotne
 • zaczepowe do rur
 • zaczepowe kabłąkowe wielokrotne do dłużnic
 • zawiesia do palet
 • widłowe
 • widłowe prostowodne
 • zawiesia do kręgów
 • kabłąkowe jednorożne
 • chwytne dwuszczękowe
 • zaczepowe dwuszczękowe
 • kabłąkowe jednorożne do wyładunku wagonów krytych
 • zawiesia do beczek
 • chwytne zaczepowe
 • chwytne jednoszczękowe
 • zaczepowe wielokrotne
 • chwytne dwuszczękowe do skrzyń
 • zawiesia do kontenerów
 • zawiesia podciśnieniowe (przyssawkowe)

 • Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej zawiesia podlegają przepisom Dyrektywy Maszynowej, która, także poprzez wiele szczegółowych norm zharmonizowanych, wprowadza wymagania dotyczące samych zawiesi jak również  komponentów, z  których zawiesia są wytwarzane. Jedynie zawiesia spełniające wymagania określone w Dyrektywie Maszynowej mogą być oznaczone symbolem CE.

  Zblocze – element urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy służący do zaczepiania ładunku poprzez zawiesie, rzadziej bezpośrednio.Cięgnik - urządzenie dźwigowe służące do przemieszczania przedmiotów stałych (nosiwa) w jakimś kierunku za pomocą cięgien linowych lub łańcuchowych i przy zastosowaniu zaczepu, zwykle haka lub chwytaka (na przykład elektromagnetycznego). Cięgnik może być napędzany siłą mięśni (cięgnik ręczny) lub silnikiem (cięgnik silnikowy). Cięgnik może być samodzielnym urządzeniem lub częścią innego urządzenia dźwigowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żuraw (potocznie nazywany też dźwigiem) – urządzenie dźwignicowe obsługujące przestrzeń ograniczoną stożkiem lub walcem, którego wysokość określa maksymalna wysokość podnoszenia żurawia, a promień podstawy – wysięg. Żurawie dostępne są w różnych wielkościach od niewielkich, ręcznie napędzanych jednostek posiadających zasięg i wysokość podnoszenia rzędu paru metrów, do olbrzymich o zasięgu ponad stu metrów w obu kierunkach. Zawsze łączy je kilka wspólnych cech.
  Hak – urządzenie w postaci zakrzywionego pręta metalowego służące do zaczepiania, trzymania lub zawieszania na nim najczęściej ładunków. Stanowi wyposażenie najczęściej urządzeń dźwignicowych jako element zblocza lub zawiesia. W przeszłości haki były wykonywane poprzez odlewanie, obecnie poprzez kucie przeważnie matrycowe, w wykonaniu monolitycznym lub płytowym (haki płytowe).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.