• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zawias

  Przeczytaj także...
  Skrzydło – obrotowa albo przesuwna przegroda osadzona w ościeżnicy otworu drzwiowego, okiennego lub bramowego w celu umożliwienia zamykania lub otwierania tego otworu. Przegroda może być wykonana jako przezroczysta (przeszklona), nieprzezroczysta (pełna) lub jako mieszana (pełna z elementem lub elementami przepuszczającymi światło).Przegub – połączenie ruchowe dwu członów mechanizmu. Człony te mogą wykonywać tylko względne obroty wokół jednej, dwu lub trzech osi.
  Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń.
  Zawias

  Zawiasokucie umożliwiające ruch, składające się zazwyczaj z dwóch członów połączonych przegubowo, z których jeden jest przytwierdzony do skrzydła (okna, drzwi), drugi do ościeżnicy lub bezpośrednio do wewnętrznej powierzchni otworu drzwiowego.

  Okucie budowlane – wyrób przeznaczony głównie do zamykania, łączenia i zabezpieczania okien i drzwi, często wykonany ze stali.Drzwi – ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli, karoserii pojazdu wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu.
  Zawias rozłączny
  Ościeżnica – nieruchoma rama osadzona w ościeżu, czyli wewnątrz otworu ściany budynku – w otworze okiennym lub drzwiowym. Do ościeżnicy montuje się na zawiasach skrzydła drzwiowe, okienne lub bramowe, rzadziej bezpośrednio przeszklenie.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.