• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zawadzkiego-Klonowica

  Przeczytaj także...
  Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica" (w skrócie SPAK lub SPA Klonowica) – samodzielna spółka prawa handlowego będąca w całości własnością gminy Miasto Szczecin. Jest jedną z trzech zajezdni autobusowych obsługujących komunikację miejską. Siedziba spółki mieści się w dzielnicy Zachód na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica przy ulicy Klonowica 5 i choć adres ten dzieli razem z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego i spółką Tramwaje Szczecińske - swoją siedzibę ma w osobnym budynku.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.

  Zawadzkiego-Klonowicaosiedle administracyjne w Szczecinie, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód. Osiedle zajmuje obecnie obszar 1,580 km².

  Według danych na dzień 26 kwietnia 2015 w osiedlu na pobyt stały zameldowanych było 16 034 osób.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Osiedle graniczy z:

  Głębokie-Pilchowo – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód.Netto Arena – wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa w Szczecinie na os. Zawadzkiego-Klonowica. Jest otwarta od 1 sierpnia 2014 r. i posiada 5055 miejsc stałych.
 • osiedlami Głębokie-Pilchowo i Osów na północy
 • osiedlem Arkońskie-Niemierzyn na wschodzie
 • osiedlem Pogodno na wschodzie i południu
 • osiedlem Krzekowo-Bezrzecze na zachodzie
 • W północno-wschodniej części osiedla – Puszcza Wkrzańska.

  Historia[ | edytuj kod]

  Osiedle wybudowano w technologii wielkiej płyty w latach 70. XX wieku w Szczecinie. Swoją nazwę wzięło od dwóch głównych ulic komunikacyjnych osiedla – ul. Aleksandra Zawadzkiego i ul. Sebastiana Klonowica.

  Obiekty[ | edytuj kod]

  Na terenie osiedla znajdują się:

  Osów (do 1945 niem. Wussow, po 1945 Wąsów) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka w Szczecinie. Mieści się przy ul. Litewskiej 20, na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica (dojazd: autobusami 53, 60, 75, 80, tramwajami 1 i 9). Od marca 1998 właścicielem obiektu jest gmina Miasto Szczecin a administruje nim Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
 • hala sportowa Netto Arena
 • Tor Kolarski im. Zbysława Zająca
 • Miejski Stadion Lekkoatletyczny
 • cmentarz jeńców francuskich
 • kościół pw. Zwiastowania Pańskiego (proj. Stanisław Kondarewicz, rozpoczęcie budowy: 1992, poświęcenie kościoła: grudzień 1997 r.).
 • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”
 • zajezdnia tramwajowa „Pogodno”
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 45
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4:
 • Gimanzjum nr 14
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
 • I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
 • Samorząd mieszkańców[ | edytuj kod]

  Samorząd osiedla Zawadzkiego-Klonowica został ustanowiony w 1990 roku.

  Cmentarz jeńców francuskich - cmentarz wojskowy położony na terenie Szczecina. Zajmuje niewielki teren w północnej części osiedla Zawadzkiego, przy ul. Litewskiej.Tor Kolarski im. Zbysława Zająca w Szczecinie – obiekt sportowy w Szczecinie, przy alei Wojska Polskiego. Zbudowany w 1925 roku, po II wojnie światowej kilkakrotnie modernizowany, przekształcony w Zespół Obiektów Sportowych „Tor Kolarski im. Zbysława Zająca w Szczecinie”. W jego skład wchodzi zadaszony tor kolarski oraz m.in. hala sztuk walk dalekowschodnich (zob. też sport walki) i boiska plażowe.

  Rada Osiedla Zawadzkiego-Klonowica liczy 15 członków. W wyborach do rad osiedli 20 maja 2007 roku udział wzięło 330 głosujących, co stanowiło frekwencję na poziomie 2,86%

  Zdjęcia[ | edytuj kod]

 • Szczecin Osiedle Zawadzkiego 2.jpg
 • Szczecin Osiedle Zawadzkiego 3.jpg
 • Szczecin Osiedle Zawadzkiego 4.jpg
 • Szczecin Osiedle Zawadzkiego 5.jpg
 • Szczecin Osiedle Zawadzkiego 6.jpg
 • Szczecin Osiedle Zawadzkiego 7.jpg
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pogodno
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rocznik statystyczny Szczecina 2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, ISSN 1896-2718 (na płycie CD).
  2. osiedla.szczecin.pl/.
  3. Liczba mieszkańców (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Szczecin, 2010-05-04. [dostęp 2015-04-26].
  4. Uchwała Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli (Uchwała VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 listopada 1990 r. Załącznik nr 1).
  5. Członkowie Rad Osiedli – Kadencja 2007-2011 (pol.). Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2010-05-07].
  6. Wybory Rad Osiedlowych 20 maja 2007 (pol.). Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2016-11-06].
  Krzekowo-Bezrzecze – osiedle administracyjne w Szczecinie, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód.Pogodno – część miasta i osiedle samorządowe Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Arkońskie-Niemierzyn – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód.
  Puszcza Wkrzańska (niem. Ueckermünder Heide) – jest puszczą położoną w Niemczech w powiecie Vorpommern-Greifswald (Meklemburgia-Pomorze Przednie) oraz w Polsce – w województwie zachodniopomorskim w powiecie polickim i częściowo w Szczecinie i Policach. Puszcza jest obszarem sieci Natura 2000.
  Zachód – dzielnica obejmująca zachodnią część miasta Szczecina, która grupuje 9 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 116 908 osób.
  Wielka płyta – prefabrykowany element konstrukcyjny używany do modułowej budowy bloków mieszkalnych i innych budynków.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.