• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zawady Oleckie

  Przeczytaj także...
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Zawady Oleckie (Zawada, niem. Schwalgenort, do 1938 Sawadden) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

  Wieś założona w 1541 r., wtedy to starosta książęcy Kasper von Aulack sprzedał Jakubowi Litwinowi 3 włóki sołeckie, w celu założenia na 30 włókach wsi czynszowej na prawie chełmińskim.

  Szwałk (niem. Schwalg) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.Gmina Kowale Oleckie – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

  Szkoła we wsi powstała 1757 r., niebawem jednak uległa likwidacji i ponownie została uruchomiona na przełomie XVIII i XIX wieku. W 1938 roku w Zawadach mieszkało 340 osób. W 1938 władze hitlerowskie zmieniły nazwę na Schwalgenort.

  Zawady Oleckie w różnych okresach stanowiły wspólną jednostkę administracyjną z Małą Zawadą (Klein Sawadden, od 1938 Kleinschwalgenort), Leśnictwem Szwałk, osadą Górka oraz Ilgenthalem (Ilgental), gdzie w 1705 roku założono osadę szkatułową.

  Ilgental – nieistniejąca już osada, gdzie 11 października 1708 roku leśniczy G. F. Dinge otrzymał 2 włóki lasu między dużym i małym jeziorem Ilgental w celu założenia młyna. Czynsz, płacony od św. Trójcy 1717 roku, ustalono w wysokości 40 marek czynszu od młyna i 20 marek od ziemi. Dinge otrzymał także jeszcze za dodatkową opłatą 20 morgów łąki i mógł korzystać z wolnego połowu ryb dla własnych potrzeb w Dużym Jeziorze Ilgental (obecnie inna nazwa jeziora).

  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.Powiat olecki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 2002 roku przez podział powiatu olecko-gołdapskiego. Jego siedzibą jest miasto Olecko.


  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ilgental, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 258.


  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • OLECKO Czasy, ludzie, zdarzenia Tekst: Ryszard Demby, wyd. 2000
 • Warto wiedzieć że... beta

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
  Osadnictwo szkatułowe – rodzaj osadnictwa w Prusach Książęcych, zapoczątkowany przez Fryderyka Wilhelma (1640-1688), powstały po załamaniu akcji kolonizacyjnej, realizowanej przez księcia Albrechta na początku XVII wieku. Nazwa „osadnictwo szkatułowe” wywodzi się stąd, iż fundusze na ich założenie jak i uzyskiwane dochody z tych kolonizacji wpływały wprost do szkatuły książęcej (pozostają poza kontrola stanów). Umożliwiało to władcy pruskiemu uniezależnienie się finansowe od stanów pruskich, a w konsekwencji m.in. wystawienie silnej armii. Po pozbawieniu stanów decyzji w sprawach podatkowych, dalsze utrzymywanie osobnej kategorii wsi (wsie szkatułowe) straciło uzasadnienie, dlatego włączono je do domen książęcych (później królewskich – wsie królewskie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.