• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zatoka autobusowa

  Przeczytaj także...
  Trolejbus – pasażerski pojazd drogowy zaprojektowany do przewozu więcej niż dziewięciu osób (wliczając kierowcę), napędzany energią elektryczną pobieraną z sieci trakcyjnej i nie poruszający się po szynach. Ma dwa odbieraki prądu połączone z zawieszoną nad jezdnią parą przewodów. Stąd nazwa od angielskiego słowa „trolley” i końcówki „bus” od omnibus (po łacinie – dla wszystkich). W Polsce trolejbusy korzystają z prądu stałego o napięciu 600 V.Kwirynów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice.
  Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)
  Zatoka autobusowa obok przystanku autobusowego w Kwirynowie k.Warszawy

  Zatoka autobusowa – element drogi w postaci wyznaczonego miejsca zatrzymania pojazdów transportu zbiorowego (autobusów, trolejbusów). Zatoka autobusowa jest zlokalizowana w poszerzeniu jezdni, ma na celu zatrzymanie się autobusu poza pasem ruchu. Celem budowy zatoki jest zwiększenie płynności ruchu pozostałych pojazdów. Skutkuje to jednak negatywnymi konsekwencjami dla sprawności i bezpieczeństwa transportu zbiorowego.

  Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

  W Polsce obowiązek wykonana zatoki autobusowej nakłada § 119. p. 5 rozporządzenia (Na dwupasowej drodze dwukierunkowej klasy G, Z lub L, gdy przewiduje się zbiorową komunikację autobusową i natężenie miarodajne ruchu wynosi co najmniej 400 P/h, powinny być wykonane zatoki autobusowe). W praktyce często zatoki wykonuje się również na drogach szerszych, o dwóch lub większej liczbie pasów dla jednego kierunku, choć powyższy nakaz wtedy nie obowiązuje.

  Antyzatoka (peron półwyspowy, przystanek półwyspowy) – element drogi w postaci wyznaczonego miejsca zatrzymania pojazdów transportu zbiorowego (autobusów, trolejbusów, tramwajów) w miejscu zwężenia jezdni i poszerzenia chodnika. Antyzatoka budowana jest w celu uspokojenia ruchu samochodowego przy przystanku oraz zwiększenia powierzchni na wymianę pasażerów.Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej.

  Zobacz też[]

 • Antyzatoka
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)
 • Przystanek autobusowy – element infrastruktury punktowej systemu transportu zbiorowego. Jest to wyznaczone miejsce oczekiwania przez pasażerów oraz zatrzymania i postoju autobusu w celu umożliwienia pasażerom wejścia/opuszczenia pojazdu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.