• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zatoka Stepnicka

  Przeczytaj także...
  Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.Gmina Stepnica (1945-46 gmina Stobnica) – gmina wiejska (od 1 stycznia 2014 miejsko-wiejska) położona w województwie zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu goleniowskiego. Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego. Siedzibą gminy jest wieś Stepnica. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 22., ludność 83.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

  Zatoka Stepnickazatoka, część Roztoki Odrzańskiej, w jej wschodniej części nad brzegiem Doliny Dolnej Odry.

  Wody Zatoki Stepnickiej przynależą do gminy Stepnica. Nad zatoką leży miasto Stepnica, nad której brzegiem zlokalizowano port morski Stepnica.

  Do zatoki uchodzi Łącki Rów, a także kanał Krampa.

  Roztoka Odrzańska (do 1945 niem. Papenwasser, po 1945 pol. Zatoka Stobnicka) – zatoka Zalewu Szczecińskiego, ma ok. 30 km² powierzchni. Wody Roztoki są płytkie, średnia głębokość wynosi ok. 1,3 m, długość rozlewiska 10 km, a szerokość ok. 6 km. Stanowi estuarium rzeki Odry.Port Stepnica – mały port morski położony na wschodnim brzegu Zatoki Stepnickiej, części Roztoki Odrzańskiej, będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego. Port we wsi Stepnica w woj. zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim.

  Nazwę Zatoka Stepnicka wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę zatoki – Stepenitzer Bucht.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 83-239-9607-5.
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 lutego 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości (M.P. z 1949 r. nr 17, poz. 225, s. 5)
  Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).Stepnica (do 1945 niem. Groß Stepenitz, daw. Stobnica, hist. Stepenitze) – wieś (od 1 stycznia 2014 miasto) w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, siedziba gminy Stepnica. Położona nad Roztoką Odrzańską, nad rzeką Gowienicą. We wsi znajduje się port morski i kąpielisko morskie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dolina Dolnej Odry (313.24, niem. Unteres Odertal) – mezoregion Pobrzeża Szczecińskiego. Ciągnie się od okolic Cedyni aż po Zalew Szczeciński na długości ok. 95 km, zajmując dolinę rzeki Odry o szerokości 2-12 km..

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.268 sek.