• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zatoka Milforda

  Przeczytaj także...
  Wyspa Południowa (maori: Te Wai Pounamu lub Tavai Poenammoo tj. "Wody Szmaragdów", czasem też Te Waka a Māui, "Łódź Māui") – największa z wysp Nowej Zelandii, o powierzchni 150 523 km². Położona jest pomiędzy Morzem Tasmana a Oceanem Spokojnym. Od Wyspy Północnej oddzielona jest cieśniną Cooka.Fiord – rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się w głąb lądu, często rozgałęzionej, z charakterystycznymi stromymi brzegami, powstałej przez zalanie żłobów i dolin polodowcowych.
  Nowa Zelandia (ang. New Zealand, język maoryski Aotearoa – Kraj Długiej Białej Chmury) – państwo wyspiarskie, położone na południowo-zachodnim Pacyfiku i składające się z dwóch głównych wysp (Północnej i Południowej) oraz szeregu mniejszych wysp, w tym Wyspy Stewart i Wysp Chatham. Archipelag Nowej Zelandii jest najdalej na południe wysuniętą częścią Oceanii, na południowy wschód od Australii. W skład Nowej Zelandii (a dokładnie w skład Commonwealth realm Nowej Zelandii, czyli są to terytoria stowarzyszone lub zależne Nowej Zelandii, ale wchodzące wraz z nią w skład wspólnej domeny królewskiej tudzież królestwa stowarzyszeniowego, połączonego unią personalną ze Zjednoczonym Królestwem i innymi Commonwealth realms) wchodzą również Wyspy Cooka i Niue, które są samorządne, oraz Tokelau i Dependencja Rossa.

  Zatoka Milforda (ang. Milford Sound, maori Piopiotahi) – zatoka na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Ze względu na charakterystykę geologiczną (20 kilometrów długości i wysokie strome brzegi) przypomina typowy fiord.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Jest częścią regionu Fiordland południowej części Wyspy Południowej, 260 kilometrów na północny zachód od miasta Dunedin. Fiordland to Park narodowy Nowej Zelandii będący na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Płytka przy wejściu, głęboka w środkowej części. Uformowana została w czasie ostatniej ery lodowcowej przez lodowiec, który spływając do morza, wyżłobił głęboki rów. Po wycofaniu się lodowca dolinę zalały wody Morza Tasmana.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Jest to jedna z atrakcji turystycznych kraju. Zatoka Milforda odznacza się unikalnym składem fauny i flory. Sąsiadujące ze sobą słone i słodkie wody tworzą środowisko, które jest w częściach jeziorem oraz oceanem.

  W części zatoki zwanym Sandfly Point kończy się najsławniejszy szlak Nowej Zelandii – Milford Track.

  Charakterystycznym punktem, będącym ikoną zatoki jest góra Mitre Peak

  Mitre Peak - wys. 1692m. jest charakterystyczną górą, ikoną Zatoki Milforda, jednym z najbardziej fotografowanych miejsc Nowej Zelandii.Park Narodowy Fiordland - największy park narodowy spośród 14 parków narodowych Nowej Zelandii, obejmuje obszar 12500 km². Położony na Wyspie Południowej.

  Klimat[ | edytuj kod]

  Zatoka Milforda to jedno z najbardziej deszczowych miejsc na Ziemi. Zaledwie co trzeci dzień jest bezdeszczowy. Roczne opady wynoszą 615 centymetrów, a pochodząca z nich woda spada kaskadami do leżącego ponad 300 metrów niżej zbiornika. Przy wejściu do zatoki znajduje się góra Mitre Peak (1695 m n.p.m.).

  Szlak Milford – (ang. Milford Track) – najsławniejszy szlak turystyczny Nowej Zelandii i jeden z najbardziej znanych na świecie. Przebiega wśród wspaniałej scenerii wśród gór, wodospadów i lasu deszczowego. Znajduje się na terenie Parku Narodowego Fiordland. Szlak jest również nazywany przez Nowozelandczyków jako ‘Najlepszy szlak pieszy na świecie’Lodowiec – wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu. Lodowce są największym rezerwuarem wody słodkiej na Ziemi i drugim po oceanach wody na świecie.

  Wody zatoki[ | edytuj kod]

  Woda w zatoce tworzy trzy warstwy:

  1. Powierzchniowa – pochodzi od spływających strumieni i wodospadów. Jej zasolenie nie jest duże. Utrzymuje się na powierzchni w formie trzymetrowej warstwy, gdyż gęstość jest mniejsza niż gęstość wody słonej.
  2. Przejściowa – jest średnio zasolona. Ruch prądów wywołuje w niej wiry, które zasysają wodę z morza do wnętrza fiordu. Poniżej tego poziomu woda jest również słona, lecz prawie nieruchoma.
  3. Nieruchoma – czyli woda morska, jest ona również słona, a przy tym nieruchoma.

  Słodkość wody ma tu bardzo duże znaczenie. Brak tu charakterystycznych dla Nowej Zelandii zwierząt morskich (skorupiaków i mięczaków) oraz wodorostów. Do życia potrzebna jest im woda o dużym zasoleniu, czego nie ma w Zatoce Milforda. W warstwie słodkiej natomiast żyją m.in. małże. Woda deszczowa spływa po mchach i bogatej w humus glebie, co sprawia, że woda w Zatoce ma kolor herbaciany. Koralowce żyją tu płyciej niż zazwyczaj.

  Takahe, takahe z Wyspy Południowej, takahē (Porphyrio hochstetteri) – gatunek nielotnego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae), zamieszkujący endemicznie Park Narodowy Fiordland na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem - w 2006 r. żyło 313 osobników. Naukową nazwę takahe nadano na cześć austriackiego geologa Ferdinanda von Hochstettera.Język maori, maoryski, maoryjski – język, którym posługują się Maorysi, rdzenna ludność Nowej Zelandii. Jeden z trzech języków urzędowych tego państwa (pozostałe to język angielski i nowozelandzki język migowy). Posługuje się nim obecnie około 165 tys. osób. Na ponad 500 tysięcy Maorysów jedynie kilkanaście procent potrafi posługiwać się tym językiem.

  Gatunki chronione w Zatoce Milforda[ | edytuj kod]

  Zatoka Milforda oraz otaczające ją porośnięte lasami góry, wchodzi w skład Parku Narodowego Fiordland. Żyje tu rzadki gatunek nielotnego ptaka o nazwie takahe. Ma on jaskrawe fioletowe i niebieskie upierzenie, masywny dziób i osiąga rozmiary kury. Żywi się liśćmi i nasionami pewnego gatunku trawy. Uważano go za gatunek wymarły aż do 1947 roku. Dziś ptaki te znajdują się pod ochroną. Drugim rzadkim okazem jest kakapo (papuga), żyjąca w norach ziemnych papuga, przypominająca sowę. Również ten gatunek został objęty ochroną.

  Te Wahipounamu - rezerwat przyrody, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, położony w południowo-zachodniej części Wyspy Południowej (Nowa Zelandia).Kakapo (Strigops habroptila) – gatunek dużego, nielotnego ptaka z rodziny nestorów (Strigopidae). Czasami zaliczany do rodziny papugowatych (Psittacidae). Niegdyś zamieszkiwał Wyspę Południową, Wyspę Północną i wyspę Stewart (wszystkie należą do Nowej Zelandii), lecz jego zasięg ograniczył się do rozproszonych stanowisk na Wyspie Południowej. Obecnie wszystkie ocalałe osobniki znajdują się na kilku niewielkich wyspach u wybrzeży Nowej Zelandii. Kakapo to jedyna nielotna, a zarazem najcięższa papuga na świecie.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zatoka Milforda
 • Warto wiedzieć że... beta

  Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.
  Morze Tasmana (ang. Tasman Sea, maori Te Moana Tapokopoko a Tawhaki) - morze ograniczone od zachodu Tasmanią i Australią, od wschodu Nową Zelandią, Norfolkiem i Nową Kaledonią. Od północy przylega do Morza Koralowego. Na południowym zachodzie poprzez Cieśninę Bassa, łączy się z Oceanem Indyjskim. Główne porty: Sydney, Brisbane, Auckland. Jego powierzchnia wynosi ponad 3 mln km², a średnia głębokość 3285 m. Całkowita objętość wód to 11 mln km³.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.