• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zatoka Gondoli

  Przeczytaj także...
  Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Ostrów Tumski (niem. Dominsel) – najstarsza, zabytkowa część Wrocławia, powstała na obszarze przepraw na Odrze, pomiędzy ujściem rzek Oławy na południu, Ślęzy i Widawy na północy. Rzeka rozgałęziając się na liczne odnogi utworzyła tu wyspy (staropol. ostrowy).

  Zatoka Gondoli (niem. Gondelhafen) położona jest we Wrocławiu, przy Ulicy Jana Ewangelisty Purkyniego. Stanowi pozostałość po ujściu dawnej Fosy Miejskiej do Odry, a później rzeki Oława. W zatoce Stowarzyszenie Drzwi do Europy i miasto, utworzyły przystań rekreacyjnosportową, w której można między innymi wypożyczać niewielki sprzęt wodny, jak kajaki, łódki czy niewielkie łodzie motorowe, do rejsów po Śródmiejskim Węźle Wodnym (Mieszczańska Droga Wodna). Otwarcie przystani nastąpiło 14 lipca 2007 r..

  Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.

  Powstanie zatoki wiąże się z inwestycjami hydrotechnicznymi prowadzonymi we Wrocławiu. Pierwszą taką inwestycją związaną z tym miejscem, było zasypanie Oławy Miejskiej i przeniesienie ujścia w miejsce dzisiejszej Zatoki Gondoli. Następnie skrócono bieg Oławy i przeniesiono ujście powyżej Mostu Grunwaldzkiego; z dawnego koryta ujściowego pozostał tylko niewielki fragment nazwany Zatoka Gondoli. Roboty te przeprowadzono w latach 80. XIX wieku. Następnie zatokę przystosowano na potrzeby portu łodzi spacerowych. W tym celu umocniono nabrzeża i wybudowano przystań.

  Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, to bulwar położony na południowym brzegu rzeki Odry, jej śródmiejskiego ramienia, na odcinku od Mostu Piaskowego do Mostu Pokoju. Położony jest w rejonie tzw. Wrocławskiego Nowego Miasta. Znacząca część tego bulwaru stanowi równocześnie odcinek Promenady Staromiejskiej. Jest to bulwar spacerowo–widokowy. Jednym z podstawowych jego walorów, wraz ze Wzgórzem Polskim, jest widok na panoramę najstarszej części miasta – Ostrowa Tumskiego. Przy nabrzeżu bulwaru pomiędzy Zatoką Gondoli a Mostem Pisakowym, w XIX wieku i początkach XX wieku, funkcjonował port parowców (Dampferabfahrtsstelle), na potrzeby obsługi ruchu: zarówno pasażerskiego, jak i transportu towarowego.Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.

  Nad kanałem wejściowym do basenu przystani przerzucona jest kładka pieszo-rowerowa położona w ciągu Bulwaru Xawerego DunikowskiegoKładka Muzealna.

  Przystań, mimo że położona w ścisłym centrum miasta, otoczona jest zielenią i rzeką: na północ od przystani znajduje się koryto rzeki Odra, a za nim Ostrów Tumski, za zachodzie zieleniecbulwar nadrzeczny oraz Bastion Ceglarski, na południe od przystani, za ulicą Purkyniego, Park Juliusza Słowackiego, na wschodzie budynek Muzeum Narodowego. W pobliżu znajdują się także: Panorama Racławicka i budynki Akademii Sztuk Pięknych.

  Bastion Ceglarski – nieistniejący już fragment fortyfikacji miasta Wrocławia, położona w północno-wschodniej części pasa murów zewnętrznych okalających wrocławskie Nowe Miasto. Bastion ten powstał w 1585 w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się jedna z bastei flankujących znajdującą się tu Bramę Ceglarską.Łódź – mała jednostka pływająca (statek wodny), zwykle odkrytopokładowa, używana na akwenach śródlądowych i morskich. Pierwsze łodzie wiosłowe były wydrążonymi kłodami drewna. Łódź ze skór budowano pokrywając skórami zwierzęcymi drewniany szkielet łódki. Kajaki indiańskie mają poszycie chroniące przed wodą zrobione ze skór fok. Indianie amerykańscy robili canoe z kory. Canoe różnią się od innych łódek wagą, gdyż są lekkie i można je przenosić lądem. W obecnych czasach do budowy canoe używa się innych (w większości sztucznych) materiałów, lecz kształt współczesnych kajaków pochodzi od dawnych indiańskich canoe budowanych z kory.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. używa się także czasem formy: Zatoka Gondol
  2. w miejsce, w którym rzeka Oława obecnie uchodzi od Odry
  3. zbudowany później, bo w latach 1908-1910
  4. początkowo była to kładka drewniana, a w 1928 w jej miejscu wybudowano kładkę żelbetową

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. www.wroclaw.pl – Zatoka Gondoli (dostęp 2009-11-30)
  2. Wratislaviae Amici – Zatoka Gondoli, bonczek/hydroforgroup/2005 na podstawie "Odra czasu Nadbora" wydawnictwa PW z 2001, 2005-08-21 (dostęp 2009-11-30)
  3. Katarzyna Snopkiewicz, Zatoka Gondoli na upalne dni, www.rekreacja.wroc.pl 2008-07-18 (dostęp 2009-11-30)
  4. www.terazwroclaw.pl – Ruszyła Zatoka Gondoli (dostęp 2009-11-30)
  5. EWA KOZŁOWSKA, REKREACJA Z ODRĄ W TLE NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA, Nauka Przyroda Technologie, 2008, tom 2, zeszyt 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISSN 1897-7820 (dostęp 2009-11-30)
  6. Stanisław Klin, Rafał Idzikowski, OBUDOWY NABRZEŻY RZEKI ODRY WE WROCLAWIU – RYS HISTORYCZNY, RÓŻNORODNOŚĆ ROZWIĄZAŃ, POTRZEBY TECHNICZNEJ I NAUKOWEJ OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII NAPRAW I MODERNIZACJI, Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie
  7. www.wroclaw.pl – Otwarcie Zatoki Gondoli (dostęp 2009-11-30)
  8. Wratislaviae Amici – Kładka Muzealna (dostęp 2009-11-30)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wratislaviae Amici – Zatoka Gondoli (dostęp 2009-11-30)
 • Wikimapia – Zatoka Gondol (dostęp 2009-11-26)
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – mapa Śródmiejskiego Węzła Wodnego (dostęp 2009-11-30)
 • Zatoka Gondoli
 • Kładka Muzealna to kładka pieszo-rowerowa położona w ciągu bulwaru Xawerego Dunikowskiego, przerzucona nad kanałem wejściowym do basenu przystani Zatoka Gondoli we Wrocławiu.Północ (symbol N, ang. north; polski skrót płn.) – jedna z czterech stron świata, odnosi się do kierunku, w którym znajduje się północny biegun geograficzny Ziemi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Panorama Racławicka – muzeum sztuki we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, założone w 1893 we Lwowie, od 1980 we Wrocławiu; eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893–1894 pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia bitwę pod Racławicami (1794), jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej, zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Tormasowa.
  Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.
  Nazwy własne, imiona własne (łac. nomina propria) – nazwy przysługujące jednostkom, w odróżnieniu od nazw pospolitych, które odnoszą się do dowolnych klas jednostek (egzemplarzy określonej klasy przedmiotów).
  Fosa Miejska we Wrocławiu – pozostałości skomplikowanego systemu umocnień Wrocławia, w znacznej mierze opartego o naturalne i sztuczne odcinki rzeki Odry i wpadającej do niej Oławy. Zachowane do dziś fragmenty fosy, biegnące wzdłuż ul. Podwale, stanowiły element zewnętrznego pierścienia umocnień okalającego miasto, od północnego wschodu i wschodu, na najdłuższym swym odcinku – od południa, oraz częściowo od zachodu. Obecnie pas zieleni wzdłuż fosy (oraz dalej Odry) nazwany został Promenadą Staromiejską.
  Zachód (symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy.
  Przystań – miejsce odpowiednio przystosowane do przybijania, cumowania i postoju jachtów i innych niewielkich jednostek pływających. Wyznacza się je w osłoniętych miejscach: brzegi rzek, jeziora czy wyspy.
  Ulica Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu, przecinająca równoleżnikowo Nowe Miasto. W przeszłości łączyła plac Nowy Targ przez Bramę Krupniczą (zwaną też Nową) w linii murów wewnętrznych z Bramą Ceglarską w linii murów zewnętrznych. W średniowieczu główna ulica Nowego Miasta; najpierw bezimienna, potem nazywana Platea magna ("Wielka", wzmiankowana w 1403), w XVII wieku nazywano ją Straßgasse ("Uliczna", co nawiązywało do wyróżniającej jej od sąsiednich zaułków szerokości), a od XVIII wieku Breitegasse ("zaułek Szeroki") lub Breitestraße ("ulica Szeroka"). Początkowy odcinek ulicy, między placem Nowy Targ a Bramą Krupniczą nazywano Gutengraupengasse ("zaułek Dobrej Kaszy") albo Mönchgasse ("zaułek Mnisi"), a w 1824 dołączono do ulicy Szerokiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.908 sek.