• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zatoka Cicha

  Przeczytaj także...
  Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.Promna – zatoka, część Zalewu Kamieńskiego, w jego wschodniej części. Rozdziela Wybrzeże Trzebiatowskie od Wyspy Chrząszczewskiej, łącząc się od południa z Zatoką Cichą.
  Równina Gryficka (313.33) – mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego, będący falistą wysoczyzną morenową na wschód od cieśniny Dziwny, na zachód od doliny rzeki Parsęty i na północ od pradoliny pomorskiej. Powierzchnia mezoregionu wynosi ok. 2100 km².

  Zatoka Cichazatoka cieśniny Dziwny po jej wschodniej stronie. Od północy ogranicza ją Wyspa Chrząszczewska, a od wschodu i południa stały ląd – Wybrzeże Trzebiatowskie i Równina Gryficka. Na północnym wschodzie Zatoka Cicha łączy się z zatoką Promną.

  Do zatoki uchodzi struga Skarchówka oraz Dusinka, będąca dolnym biegiem Wołczenicy. Nad Zatoką Cichą znajduje się południowa część miasta Kamień Pomorski. Zatoka w całości znajduje się w gminie Kamień Pomorski.

  Wołczenica – rzeka płynąca przez Równinę Gryficką i Równinę Goleniowską, o długości 52,1 km. Źródło ma nieopodal wsi Glicko. Uchodzi do Zatoki Cichej cieśniny Dziwny. Rzeka stanowi główną oś hydrologiczną gminy Golczewo.Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

  Na obszarze wodnym Zatoki Cichej począwszy od ujścia rzeki Wołczenicy do linii biegnącej po równoleżniku 53°56’N został ustanowiony stały obwód ochronny dla rybołówstwa morskiego.

  Nazwę Cicha Zatoka wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę zatoki – Die Maade. Na niektórych polskich mapach przedstawiana jest także Zatoka Madejska.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 83-239-9607-5.
  2. Zarządzenie Nr 3 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 20 października 2004 r. ws. obwodów ochronnych oraz szczegółowych warunków prowadzenia w nich połowów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 82, Poz. 1436)
  3. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 2 kwietnia 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości (M.P. z 1949 r. nr 29, poz. 445, s. 14)
  4. Arkusz N-33-78-B-a-3 (Jarszewo). Mapa topograficzna Polski 1:10 000. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 2001. ​ISBN 83-239-1738-8​.
  Dziwna – cieśnina o długości 32,4 km łącząca wody Zalewu Szczecińskiego z Morzem Bałtyckim. Oddziela wyspę Wolin od stałego lądu po jej wschodniej stronie. Dziwna odbiera wody z cieśniny zwanej Głębokim Nurtem. Względem pozostałych dwóch cieśnin Zalewu Szczecińskiego (Piany i Świny) znajduje się najdalej na wschód.Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule - północną i południową. Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca a także koło podbiegunowe północne i południowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności od szerokości geograficznej.
  Kamień Pomorski – gmina miejsko-wiejska położona jest w środkowej części powiatu kamieńskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kamień Pomorski.
  Dusinka – dopływ cieśniny Dziwny, dolny bieg rzeki Wołczenicy lub struga w woj. zachodniopomorskim, w gminie Kamień Pomorski; dawniej Dusinka była jej ujściową odnogą Wołczenicy.
  Wybrzeże Trzebiatowskie (313.22) – mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego, obejmujący pas wybrzeża nad Zatoką Pomorską o długości 60 km od cieśniny Dziwny po Kołobrzeg.
  Kamień Pomorski (niem. Cammin in Pommern) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kamień Pomorski. Uzdrowisko położone na Pobrzeżu Szczecińskim, nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego. Druga siedziba archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i tutejszego dekanatu. Zlokalizowany jest tu port morski z basenem rybacko-żeglarskim.
  Wyspa Chrząszczewska (do 1945 niem. Insel Gristow) – polska wyspa o powierzchni ok. 10 km² leżąca na Zalewie Kamieńskim, połączona ze stałym lądem pomostem w okolicach Kamienia Pomorskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.