• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zastawka trójdzielna

  Przeczytaj także...
  Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.Zastawka dwudzielna (valva atrioventricularis sinistra s. valva bicuspidalis s. mitralis) – inaczej mitralna lub przedsionkowo-komorowa (lewa); zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego. Składa się ona zazwyczaj z dwóch płatków: przedniego i tylnego, połączonych spoidłami – bocznym i przyśrodkowym.
  Pień płucny (łac. truncus pulmonalis) rozpoczyna się w ujściu prawej komory (tuż za zastawką przedsionkowo-komorową prawą). Dzieli się tuż po wyjściu z serca pod wklęsłym brzegiem łuku aorty na tętnicę płucną prawą i tętnicę płucną lewą, które rozgałęziają się z kolei na mniejsze tętnice i zaopatrują pęcherzyki płucne odpowiednio prawego i lewego płuca. Po wymianie gazów w pęcherzykach płucnych, krew zbierana jest przez drobne żyłki, a następnie większe żyły, spływając w rezultacie do lewego przedsionka czterema żyłami płucnymi.

  Zastawka trójdzielna (łac. valva tricuspidalis s. atrioventricularis dextra) – inaczej zastawka przedsionkowo-komorowa prawa, w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi z komory prawej do przedsionka prawego.

  Anatomia[]

  Zbudowana jest zazwyczaj z 3 płatków (możliwe jest występowanie innej liczby płatków, najczęściej od 2-4, ich liczba może zmieniać się w ciągu życia): przedniego, tylnego i przyśrodkowego, nazywanego częściej płatkiem przegrodowym (łac. cuspis septalis valvae tricuspidalis), które przymocowane są do pierścienia włóknistego (łac. annulus fibrosus), pomagającego zachować kształt ujściu przedsionkowo-komorowemu prawemu (łac. ostium atrioventriculare dextrum). Płatki łączą się u swej podstawy w miejscach nazwanych spoidłami (łac. commissurae). Należy pamiętać, że nazwy płatków wywodzą się od ich względnego położenia w sercu, nie zaś od ich zorientowania względem osi ciała. Brzegi wolne płatków przymocowane są do strun ścięgnistych, a te zaś do odpowiednich mięśni brodawkowatych, co zabezpiecza płatki zastawki przed otwieraniem do światła przedsionka prawego. Wady tych połączeń lub zawały obejmujące mięśnie brodawkowate prowadzą do wypadania płatka zastawki i w efekcie jej niedomykalności (łac. insufficientia valvulae tricuspidalis) i niewydolności zastawki. Zazwyczaj jeden płatek jest połączony strunami ścięgnistymi z dwoma sąsiadującymi mięśniami brodawkowatymi, co zabezpiecza przed rozdzielaniem się płatków w czasie silnego skurczu komory i nieszczelnością zastawki. Prawidłowo zamknięta zastawka trójdzielna umożliwia skierowanie krwi z komory prawej do pnia płucnego.

  Przedsionek serca – jedna z dwóch cienkościennych jam serca, które położone są ponad dwiema pozostałymi jamami – grubościennymi komorami. Przedsionki otrzymują krew z żył i pompują ją do komór. Wyróżnia się 2 przedsionki:Serce (łac. cor, cordis) – centralny narząd układu krwionośnego położony w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz worka osierdziowego.

  Przypisy

  1. Richard Van Pragh: Cardiac anatomy in A. C. Chang et al.: Pediatric Cardiac Intensive Care, Philadelphia 1998.

  Bibliografia[]

 • Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.L. Mitchell, Gray Anatomia – Podręcznik dla studentów, Tom 2, Wrocław 2010
 • Zobacz też[]

 • zastawka dwudzielna
 • zastawka aortalna
 • zastawka pnia płucnego
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Dziedzina medycyny zajmująca się krwią to hematologia.Zastawka pnia płucnego (łac. valva trunci pulmonalis) – zastawka tętnicza w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi z pnia płucnego do prawej komory.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zastawka aorty (łac. valva aortae) – zastawka tętnicza w sercu zapobiegająca cofaniu się krwi z aorty do lewej komory.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Mięsień brodawkowaty – cylindryczna wyniosłość mięśniowa w świetle komory serca. Znajdują się w obu komorach serca: trzy w prawej komorze i dwa w lewej. Podstawą wychodzą ze ściany komory, skierowane szczytem do jej światła. Zajmują określone miejsce w komorze, gdyż ustawiają się zawsze w kierunku przestrzeni położonej między dwoma płatkami zastawki. Każdy mięsień brodawkowaty na swoim wierzchołku lub na bocznym obwodzie, stanowi miejsce przyczepu strun ścięgnistych, które łączą mięsień brodawkowaty z płatkami zastawki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.11 sek.