• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zasady techniki prawodawczej  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Wydawnictwo Sejmowe – wydawnictwo Sejmu RP, powstałe w grudniu 1990 roku w celu publikacji materiałów Sejmu i Kancelarii Sejmu oraz innych publikacji związanych z parlamentaryzmem i dziedzinami pokrewnymi.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • jednostka redakcyjna tekstu prawnego
 • jednostka systematyzacyjna tekstu prawnego
 • Książki dotyczące ZTP[ | edytuj kod]

 • Jan Aker, Cezary Berezowski, Roman Hausner, Ludwik Krajewski, Zasady techniki ustawodawczej, Warszawa 1934
 • Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Wydawnictwo URM, Warszawa 1993
 • Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, ​ISBN 83-7059-311-9
 • Tomasz Bąkowski, Piotr Bielski, Krzysztof Kaszubowski, Marcin Kokoszczyński, Jakub Stelina, Jarosław Warylewski, Grzegorz Wierczyński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, ​ISBN 83-7284-928-5
 • Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, ​ISBN 83-7059-667-3​; wyd. 2 Warszawa 2012, ​ISBN 978-83-7666-159-9
 • Michał Błachut, Włodzimierz Gromski, Jacek Kaczor, Technika prawodawcza, C.H.Beck, Warszawa 2008, ​ISBN 978-83-7483-693-7
 • Andrzej Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, LexisNexis, Warszawa 2009, ​ISBN 978-83-7620-244-0
 • Grzegorz Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ​ISBN 978-83-7601-907-9​; wyd. 2 Warszawa 2016, ​ISBN 978-83-8092-237-2
 • Cezary Berezowski (ur. 15 marca 1898 w Odessie, zm. 19 maja 1970 w Warszawie) – prawnik; profesor Uniwersytetu Warszawskiego.Jednostka redakcyjna tekstu prawnego – forma zapisu pojedynczych zdań w tekście prawnym aktu normatywnego. Budowę i nazewnictwo takich jednostek regulują zasady techniki prawodawczej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Roman Hausner (ur. 11 czerwca 1883 r. we Lwowie, zm. 10 marca 1947 r. w Londynie) – polski prawnik, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, wyższy urzędnik państwowy.
  Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułujące normy postępowania.
  Jakub Stelina (ur. 1 kwietnia 1969 w Ostródzie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa pracy, od 2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  Wolters Kluwer – (Dawniej Wolters Kluwer Polska) spółka będąca częścią koncernu wydawniczego Wolters Kluwer, zajmująca się publikacjami z zakresu prawa, biznesu i ekonomii w formie książek, czasopism i programów elektronicznych. Organizuje również szkolenia i konferencje.
  Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (ur. 14 lutego 1943 w Poznaniu) – polska profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była prorektor UAM ds. doktorantów i biblioteki.
  Legislator – zawód prawniczy, polegający na opracowywaniu i tworzeniu aktów prawnych. Wykonuje się go zazwyczaj po odbyciu rocznej aplikacji legislacyjnej, do której dopuszczani są absolwenci studiów prawniczych, zwykle pracujący w korpusie służby cywilnej i mający co najmniej 2-letnie doświadczenie w legislacji. Zatrudniony jest najczęściej w urzędach centralnych, ministerstwach. Zawodowych legislatorów skupia Polskie Towarzystwo Legislacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.706 sek.