• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zasłużony Pracownik Morza

  Przeczytaj także...
  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Kotwica – element wyposażenia jednostki pływającej służący do unieruchomienia jej na wodzie przez zaczepienie o dno, niekiedy do hamowania oraz wykonywania manewrów.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
  Wzór odznaki (od 1997)

  Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Morza” - odznaka będąca zaszczytnym, honorowym cywilnym wyróżnieniem zawodowym i nadawana pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju gospodarki morskiej. Nadawana jest jednokrotnie.

  Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.

  W obecnej formie, jako odznaka jednostopniowa, została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 września 1997, a następnie nieco zmienionym obecnie obowiązującym rozporządzeniem z 22 listopada 2000.

  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej,
 • ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.
 • Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Morza” została po raz pierwszy ustanowiona uchwałą Nr 488 Prezydium Rządu z 18 czerwca 1955 jako odznaka trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Uchwała ta określała szczegółowe kryteria jej przyznawania, m.in. przekraczanie systematycznie zadań produkcyjnych i przyczynianie się do przedterminowego wykonania planu. Odznakę nadawał Minister Żeglugi. Uchwała ta obowiązywała do 1996, kiedy została uchylona.

  Marszałek województwa – przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej.Odznaka - graficzny symbol lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź innych.

  Opis odznaki[]

  Od 1997 odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W środku na niebiesko emaliowanym tle jest umieszczona kotwica opleciona w dolnej części biało-czerwoną wstążką pokrytą emalią. Na tle kotwicy jest umieszczony napis „ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”.

  W okresie 1955-1956 odznakę stanowiła stylizowana gwiazda pięcioramienna o średnicy 25 mm, wybita w brązie, srebrze lub pozłacana, z emaliowaną banderą Polskiej Marynarki Handlowej na tle kotwicy, wokół której umieszczony był napis „Zasłużony Pracownik Morza”.

  Od czerwca 1956 do 1996, odznakę stanowiła kompozycja pięciu stylizowanych promieni. Pomiędzy promieniami znajdowały się trzy pola wypełnione emalią koloru błękitnego. Na środku nałożony jest owal, wokół którego umieszczony jest napis „Zasłużony Pracownik Morza”. Na dole w otoku umieszczone są dwie gałązki lauru. Środek owalu zapełnia kotwica na tle promieni, na którą nałożona jest bandera Polskiej Marynarki Handlowej z emalii w kolorze biało-czerwonym. Wymiar średnicy 25 mm.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.