• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządzanie wymaganiami  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Tworzenie przypadków użycia (ang. use case) – technika stosowana w inżynierii oprogramowania w celu opisania wymagań tworzonego systemu informatycznego. Przypadek użycia przedstawia interakcję pomiędzy aktorem (użytkownikiem systemu), który inicjuje zdarzenie oraz samym systemem jako sekwencję prostych kroków.Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.

  Zarządzanie wymaganiami – jest dziedziną zajmującą się działaniami mającymi na celu przełożenie potrzeb lub oczekiwań użytkowników w stosunku do konstruowanej, fizycznej realizacji produktu końcowego. Pojęcie zarządzania wymaganiami w szerokim kontekście odnosi się do metod specyfikowania użytecznych cech wszelkiego rodzaju produktów (np. umów handlowych, budowli, cech urządzeń itp.).

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.Zespół projektowy – jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się do zrealizowania zadania projektowego, a po jego zakończeniu są rozwiązywane.

  Pojęcie zarządzania wymaganiami w inżynierii oprogramowania stanowi proces zbierania i analizowania różnych wymagań. Wymagania te mogą pochodzić od różnych podmiotów, zainteresowanych powstaniem lub modyfikacją określonego produktu (mogą to być użytkownicy, klienci, zarząd firmy). Ze względu na kontekst danego wymagania, możemy określić je jako wymaganie użytkownika, biznesowe, funkcjonalne, techniczne czy procesu wytwarzania.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.

  Wytwarzanym produktem może być zwykła aplikacja, system świadczący jakieś usługi lub nawet serwer aplikacji czy witryna internetowa.

  Podczas zbierania wymagań dotyczących produktu należy odpowiednio rozdzielić je pomiędzy dostępne klasy. Dobrze zaprojektowane systemy gromadzą wymagania w każdej z tych pięciu grup, nie powodując zbyt jednoznacznego nastawienia na jedną z nich.

  W zarządzaniu wymaganiami może być zastosowany osobny język do projektowania graficznego SysML, bazujący na standardach UML.

  Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) – grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, mają często sekcję wiadomości oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje.Format otwarty UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.

  Spis treści

 • 1 Etapy wytwarzania oprogramowania
 • 1.1 Etap rozpoznawania (investigation)
 • 1.2 Analiza wykonalności (feasibility)
 • 1.3 Projektowanie (design)
 • 1.4 Konstrukcja i testowanie (construction and test)
 • 1.5 Wypuszczenie produktu (release)
 • 2 Przykładowe narzędzia
 • 3 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama