• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządzanie kulturą

  Przeczytaj także...
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Zarządzanie kulturą – zgodnie z klasyfikacją OECD jest przynależną naukom humanistycznym, mieszczącą się w obszarze nauki o zarządzaniu dziedziną interdyscyplinarną, zawierającą elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, nauki o komunikacji, nauk społecznych, a także teorii sztuki.

  Instytut Kultury UJ funkcjonuje w strukturze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.Mianem "menedżerów kultury" określa się osoby, które pełnią stanowiska kierownicze w instytucjach kultury. Menedżerów kultury kształci się w szczególności na studiach z zakresu zarządzania kulturą.

  Osoby zarządzające kulturą zwykło określać się mianem – menedżerów kultury.

  Rozwój dziedziny[]

  Zarządzanie kulturą to także nowy kierunek studiów wyższych rozwijający się od lat 90. XX wieku. „Cultural management” (Kulturmanagement, Management de la culture) jest szczególnie popularne w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Francji.

  W Polsce podwaliny tej dziedziny naukowej i zajęć akademickich stworzył na Uniwersytecie Jagiellońskim profesor Emil Orzechowski, organizując w roku 1994 „Szkołę Zarządzania Kulturą”, rozwiniętą po piętnastu latach instytucjonalnych przekształceń w postać Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Przypisy

  1. Por. E.Orzechowski, Kulturoznawstwo i zarządzanie, [w:] „Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem”. O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym, Kraków 2009, s. 93-105.
  2. Por. B. Mandel, Kształcenie w zakresie zarządzania kulturą w szkołach wyższych – między wymogami teorii a potrzebami praktyków, [w:] Culture management. Zarządzanie kulturą, t. 1, Kraków 2008, s. 228.

  Bibliografia[]

 • Bendixen P.: Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001. ISBN 83-233-1504-3.
 • Gratton Ch.: Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 1995. ISBN 83-85810-64-1.
 • Hoogart G.: Przedsiębiorczość w kulturze, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999. ISBN 83-233-0983-3.
 • Ilczuk D.: Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.ISBN 83-233-1586-8.
 • Ilczuk D., Misiąg W.: Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Wyd. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003, ISBN 83-89443-01-5.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Kultura w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1997. ISBN 83-7011-293-5.
 • Orzechowski E.: „Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem”. O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym, Wyd. Attyka, Kraków 2009. ISBN 978-83-926248-2-0.
 • Orzechowski E.: Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999. ISBN 978-83-233-1228-4.
 • Schuster J.M.: Informacja w polityce kulturalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ISBN 978-83-233-2384-6.
 • Zarządzanie w kulturze, red. Emil Orzechowski i inni, Zeszyty I – XI, Kraków 2000–2010.
 • Culture Management = Kulturmanagement = Zarządzanie Kulturą, red. Emil Orzechowski, Rocznik I-III, Belgrade, Goerlitz, Kraków, Istambul, Tbilisi, Riga 2008–2010.
 • Dziedzina nauki to trwale ukształtowana i wyodrębniona grupa dyscyplin naukowych, w ramach której nadawane są stopnie i tytuły naukowe.Na medioznawstwo (nauki o mediach) składa się szereg przedmiotów akademickich traktujących o treści, historii, znaczeniu i skutkach różnych mediów. Uczeni z dziedziny nauk o mediach skupiają swoją uwagę na różnych tematach: politycznej, społecznej, ekonomicznej czy kulturalnej roli jaką pełnią media lub na wpływie jaki wywierają.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.
  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de Coopération et de Développement Economiques, OCDE) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960.
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.
  Studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.
  Z dniem 1 października 2011, czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, systematyka dziedzin naukowych leży w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (a nie jak dotychczas Centralnej Komisji). Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065) nowa systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak dotychczas dwustopniowy) podział nauk, uwzględniając:
  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.