• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządzanie jakością

  Przeczytaj także...
  Statystyczna Kontrola Procesu (SKP, ang. Statistical Process Control, SPC) - statystyczna metoda zarządzania jakością, wykorzystująca tak zwane karty kontrolne Shewharta.Zapewnianie jakości (Quality assurance; QA) – planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań jakości końcowego produktu w procesie jego tworzenia.
  Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.

  Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów:

  Walter Andrew Shewhart (ur. 18 marca 1891 w New Canton, zm. 11 marca 1967 w Troy Hills), amerykański fizyk, inżynier i statystyk, często nazywany ojcem statystycznej kontroli jakości.Sterowanie jakością to system zapobiegania wadom i brakom, to metoda i działanie systemowe stosowane w celu zapewnienia wymagań jakościowych klienta poprzez nadanie produktowi odpowiednich cech i właściwości w celu uzyskania efektywnego ekonomicznego sterowania jakością, obejmuje monitorowanie procesu jak i eliminowanie przyczyn niezadowalających wykonawcę.
  1. Kontrola jakości
  2. Sterowanie jakością
  3. Zapewnianie jakości
  4. Zarządzanie przez jakość

  Według W. A. Shewharta: im wyższa jakość tym niższy koszt.

  Kontrola jakości (ang. quality control) – świadome działania przedsiębiorstwa wobec problemu jakości towarów i usług, w którym istotną część odpowiedzialności przejmuje naczelne kierownictwo organizacji.Kaizen (jap. 改善, pol. poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze) − w tym przypadku: filozofia postępowania, wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania.

  Zobacz też[]

 • statystyczna kontrola procesu
 • jakość
 • kaizen
 • Jakość (gr. poiotes, łac. qualitas) – pojęcie filozoficzne zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". Nazwę łacińską, która zachowała się w językach romańskich utworzył Cyceron tłumacząc termin grecki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.