• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządcy powiatu raciborskiego  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Księstwo raciborskie (łac. Ducatus Ratiboria, czes. Ratibořské knížectví, niem. Herzogtum Ratibor) – historyczne księstwo śląskie leżące nad Odrą, ze stolicą w Raciborzu.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Zarządcy powiatu raciborskiego – zarządcy powiatu raciborskiego od momentu jego powstania w 1743 roku. W okresie pruskim, a później niemieckim (do 1945 roku), na czele powiatu stali landraci. Po przejęciu władzy przez polską administrację w latach 1945–1950 powiatem kierowali starostowie. W latach 1950–1975 na czele powiatu stali przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a następnie naczelnik powiatu. W latach 1975–1998 nie było powiatu raciborskiego, choć w latach 1990–1998 funkcjonował Urząd Rejonowy na czele z kierownikiem. Od 1999 roku na czele powiatu raciborskiego ponownie stoją starostowie. Obecnie jest nim Ryszard Winiarski, pełniący tę funkcję od 2014 roku.

  Heinrich Alexander Robert von Wrochem – radny powiatowy i landrat powiatu raciborskiego. Na stanowisko landrata został powołany w 1840 roku, po tym jak jego bratanek, Gottlob Adam Johann von Wrochem, który poprzednio piastował to stanowisko przeszedł na emeryturę. Heinrich Alexander Robert von Wrochem był czwartym z rzędu i zarazem ostatnim przedstawicielem rodu von Wrochem na stanowisku landrata powiatu raciborskiego.Gottlob Adam Johann von Wrochem (ur. 1765 r., zm. 11 listopada 1840 r.) – właściciel Pszowa i Rydułtów, landrat powiatu raciborskiego, syn Johanna Heinricha von Wrochema. Był trzecim z rzędu przedstawicielem rodu von Wrochem na stanowisku landrata w powiecie raciborskim. Urząd ten piastował w latach 1816–40. W 1840 roku przeszedł na emeryturę i w tym samym roku zmarł. Jego następcą został jego bratanek, Heinrich Alexander Robert von Wrochem.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Zarządcy powiatu
 • 2.1 Landraci (1743–1945)
 • 2.2 Starostowie (1945–1950)
 • 2.3 Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (1950–1973)
 • 2.4 Naczelnicy powiatu (1973–1975)
 • 2.5 Kierownicy Urzędu Rejonowego (1990–1998)
 • 2.6 Starostowie (od 1999)
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia
 • Urząd Rejonowy – urząd rządowej administracji ogólnej działający w Polsce w latach 1990–1998. Terytorialny zasięg działania urzędu obejmował obszar kilku gmin w ramach jednego województwa.Adam Hajduk (ur. 13 listopada 1955 roku w Głubczycach) – polski samorządowiec, w latach 2001–2002 prezydent Raciborza, od 2006 roku starosta powiatu raciborskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Władysław Osuchowski (ur. 22 sierpnia 1937 w Kluwińcach) – polski polityk, samorządowiec, w latach 1982–1990 oraz 2002–2006 prezydent Raciborza.
  Raciborski okręg zamkowy – istniejący od końca XIV wieku do 1743 roku urząd administracji średniego szczebla z siedzibą na zamku w Raciborzu. Obszar okręgu był nieco mniejszy od obszaru dawnej kasztelanii raciborskiej i wynosił około 1040 km, obejmując tereny wokół Raciborza, Rybnika i Żor. Okręg zamkowy podlegał staroście okręgowemu (zamkowemu), który określany był w źródłach jako capitaneus in Ratibor (w źródłach łacińskich), Hauptman zu Ratibor, Kreishauptman zu Ratibor (w źródłach niemieckich), starosta Ratiborsky, heytman Ratiborsky i heytman zamku Ratiborskeho (w źródłach czeskich).
  Powiat raciborski w latach 1743–1817 – dawna pruska jednostka terytorialna średniego szczebla z siedzibą w Raciborzu. Powstała 19 lutego 1743 roku. Przestała istnieć po wprowadzeniu reformy administracyjnej, która weszła w życie 1 stycznia 1818 roku.
  Oskar von Elsner – pochodzący z Zagrodna landrat powiatu raciborskiego i minister w księstwie Schwarzburg-Sondershausen. Funkcję landrata powiatu raciborskiego sprawował od 28 lipca 1851 roku. W związku z nominacją na ministra w księstwie Schwarzburg-Sondershausen 12 maja 1855 roku zrezygnował ze stanowiska landrata.
  Krzysztof Andrzej Bugla (ur. 11 stycznia 1959 roku w Raciborzu) – polski prawnik, samorządowiec, były wiceprezydent Raciborza, starosta powiatu raciborskiego, zastępca burmistrza warszawskiej dzielnicy Targówek, obecnie burmistrz dzielnicy Żoliborz.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Powiat raciborski w latach 1945–1975 – dawny polski powiat z siedzibą w Raciborzu, funkcjonujący w latach 1945–1975. W latach 1945–1950 wchodził w skład województwa śląskiego, a w latach 1950–1975 województwa opolskiego. Był kontynuatorem dawnego niemieckiego powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.