• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządcy Lwowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Wasyl Szpicer (ur. 2 października 1947 w Łukawicy Niżnej) – ukraiński polityk i działacz samorządowy, przewodniczący Rady Miejskiej Lwowa w latach 1991-1994.

  Lista zarządców Lwowa w charakterze formalnym burmistrza, prezydenta bądź mera miasta.

  W pierwszym okresie (do 1772) miasto leżało na terenie Korony w ramach Rzeczypospolitej, w latach 1772-1918 w Królestwie Galicji i Lodomerii (zabór austriacki), w tym jako kraj koronny Austro-Węgier (autonomia galicyjska) 1866-1918, od 1918 do 1945 w II Rzeczypospolitej (w latach 1939-45 pod okupacjami: ZSRR, III Rzeszy i ponownie ZSRR), po II wojnie światowej w Ukraińskiej SSR, a od 1991 na Ukrainie.

  Grzegorz Piotr Hryciuk (ur. 8 września 1965 r.) - polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowsza, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.; nauczyciel akademicki związani z Uniwersytetem Wrocławskim.Michał Warnia Gnoiński (ur. 1805 w Przeorsku, zm. 26 lipca 1885 we Lwowie) – prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867-1869), adwokat, właściciel dóbr.

  Spis treści

 • 1 Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • 2 Monarchia Habsburgów – Zabór austriacki
 • 3 II Rzeczpospolita
 • 4 II wojna światowa
 • 5 Ukraińska SRR
 • 6 Ukraina
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrij Sadowy (ukr. Андрій Іванович Садовий; ur. 19 sierpnia 1968 we Lwowie) — ukraiński inżynier, działacz społeczny i samorządowiec, od 2006 mer (prezydent) Lwowa. W 1987 roku ukończył Technikum Radiotelektroniczne we Lwowie. W latach 1987-1989 służył w Armii Radzieckiej. W 1988 przyjęty do grona kandydatów do członkostwa w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (początki współpracy z ZSRR KGB-FSB).
  Monarchia Habsburgów – nazwa określająca związek państw będących w unii personalnej, którego władca z rodziny Habsburgów był jednocześnie arcyksięciem Austrii, królem Czech, królem Węgier oraz władcą podległych im księstw. Związek istniał w latach 1526–1804. Część państw Monarchii Habsburgów należało do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jako król Czech, władca monarchii był elektorem przy elekcji króla Niemiec (który następnie był intronizowany na Cesarza). Zazwyczaj władca Monarchii był wybierany na Cesarza Narodu Niemieckiego. Monarchia Habsburgów została przekształcona w Cesarstwo Austrii 11 sierpnia 1804, a dwa lata później dwucesarz Franciszek II Habsburg rozwiązał Święte Cesarstwo Rzymskie.
  Stanisław Ostrowski (ur. 29 października 1892 we Lwowie, zm. 22 listopada 1982 w Londynie) – polski lekarz, ostatni polski prezydent Lwowa i trzeci Prezydent RP na Uchodźstwie.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Austro-Węgry (t. Monarchia Austro-Węgierska; niem. Österreich-Ungarn, węg. Osztrák-Magyar Monarchia) – państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.