• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarost

  Przeczytaj także...
  Fryzura – charakterystyczny sposób uczesania włosów, zwykle zgodny z wymogami panującej mody. Uchodzi za ważny element autoprezentacji. Wąsy – zarost nad górną wargą. Jeden z dwóch pasm włosów składających się na zarost mężczyzny. Pojawia się u chłopców w wieku dojrzewania. U zwierząt to jeden z długich, sztywnych włosów czuciowych (wibrysów) lub wydłużonych wyrostków skórnych po obu stronach pyska.
  Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.
  Część zarostu – wąs – u dorosłego mężczyzny (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)

  Zarostwłosy wyrastające na twarzy mężczyzn i kobiet począwszy od momentu pokwitania aż do śmierci.

  Różnego rodzaju specjalnie wymodelowane brody, wąsy czy baki, klasyfikowane są we fryzjerstwie jako fryzury części twarzowej. Najpierw pojawia się chaotyczne, niewypielęgnowane owłosienie, widoczne, bądź odczuwalne dotykowo od momentu przebicia skóry, czyli w kilkanaście godzin po ogoleniu (odrosty); po około tygodniu włosy zaczynają na siebie nachodzić, tworząc fryzurę części twarzowej.

  Broda – jest to zarost na twarzy występujący głównie u mężczyzn (u kobiet w wyniku choroby lub nadaktywności nadnercza). Znajduje się na dolnej części twarzy. Popularne jest zgalanie brody lub jej części.Przez starożytny Iran należy rozumieć nie terytorium tożsame z dzisiejszym Iranem, ale tzw. Wielki Iran, wyodrębniany ze względu na wspólnotę kulturową i historyczną, a w starożytności przede wszystkim językową. W tej epoce obejmował on oprócz dzisiejszego Iranu także Azję Środkową po Syr-Darię, stepy dzisiejszej południowej Rosji i Ukrainy zamieszkane od VIII/VII wieku p.n.e. przez irańskich koczowników oraz zachodni i środkowy Afganistan łącznie z pakistańską częścią Beludżystanu. Należy jednak tutaj zauważyć że mieszkający na terenie Ukrainy Scytowie i Sarmaci znaleźli się już w V wieku p.n.e. pod silnym wpływem kultury greckiej i zaangażowani w sprawy europejskie zaczęli mieć odrębną od reszty Irańczyków historię.

  Różne postacie zarostu twarzy lub głowy, odróżniające się od owłosienia pozostałych części skóry, są cechą biologiczną, która występuje u niektórych gatunków jako element dymorfizmu płciowego. Nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawiła się w linii rozwojowej człowieka i jakie miała funkcje adaptacyjne. Zakłada się, że mogła ona pozwalać na ukrywanie emocji w wewnątrzpłciowym konkurowaniu lub być wskaźnikiem zdrowia (jakości genów) mężczyzny, a nawet przykładem kosztownego sygnalizowania. Golenie brody z kolei mogło pozwalać na ujawnianie emocji, budowanie zaufania i sygnalizować gotowość do współpracy, ponadto tworzyć wizerunek osoby schludnej oraz ułatwiać działanie w czasie walki. Hipotezy dotyczące funkcji adaptacyjnych brody są jednak krytykowane. W przypadku pierwszej mężczyźni skłaniają się do golenia brody, gdy w populacji jest większy odsetek kobiet. Kobiety preferują wówczas mężczyzn ogolonych. W przypadku drugiej wskazuje się na zbyt mało danych, które mogłyby potwierdzać, że jest wskaźnikiem jakości biologicznej.

  Włos (l.mn. włosy, łac. pili) – nitkowaty, zrogowaciały, wyspecjalizowany twór naskórka, występujący wyłącznie u ssaków, na powierzchni ich skóry, zbudowany z twardej, spoistej keratyny. W entomologii termin włosy (łac. comae, pili, chaetae) lub włoski stosowany jest w odniesieniu do niektórych wytworów oskórka stawonogów, w tym do szczecinek (saetae, setae).Pokwitanie, dojrzewanie płciowe (łac. pubertas) – okres procesu dojrzewania u człowieka, trwający ok. 4-5 lat, w którym następuje rozwój drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych.

  W różnych okresach historycznych różnie podchodzono do regulacji związanych z noszeniem zarostu. Zabiegi pielęgnacyjne związane z brodą stosowane były już starożytnych cywilizacjach na terenie Mezopotamii, w Persji i w Egipcie. W Polsce wśród żołnierzy w XVIII wieku brody należało golić. Wąsy jednak przycinano, a miara tego przycięcia („szwarcowania”) regulowana była przez generała.

  Starożytny Egipt (egip. Kemet, Czarna Ziemia) – wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.Emocja (od łac. e movere, w ruchu) – stan znacznego poruszenia umysłu. Słowo to miało w historii wiele znaczeń przed-psychologicznych, i odnosiło się nie do stanu indywidualnego umysłu, ale najpierw do przemieszczania się (ludów, populacji), potem do prawie fizycznej agitacji (np. w przypadku burzy, an Emotion in the air, 1708). We współczesnym znaczeniu tego słowa, emocja implikuje aspekt działaniowy, reakcyjny, i nie jest równoznaczna z pasywnym uczuciem (ang., fr. passion, gr. πάσχω, zob. namiętność). Takie rozumienie emocji zwiazane jest z pracami Williama Jamesa (1890), Roberta Solomona i Antonio Damasio (1995).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • broda
 • wąsy
 • baczki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sorokowski 2009 ↓, s. 223.
  2. Szybowska 2016 ↓, s. 142-143.
  3. Sorokowski 2009 ↓, s. 222-223.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Piotr Sorokowski: Pigmentacja ciała i owłosienie a atrakcyjność fizyczna. W: Biologia atrakcyjności człowieka. Bogusław Pawłowski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. ISBN 978-83-235-0487-0.
 • Antonina Szybowska. Włosy. Kulturowe reprezentacje owłosienia nagiej małpy. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”. 17, 2016. ISSN 2081-397X. 
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Bogusław Pawłowski (ur. 8 czerwca 1962 w Prudniku) – profesor nauk biologicznych, od 2010 roku kierownik Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1986 roku uzyskał tytuł mgr inż. inżynierii biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej, a w 1989 tytuł magistra biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora nauk biologicznych w roku 1996, doktora habilitowanego w 2003 na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł profesora w 2010.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Baczki (baki, bokobrody) – część brody, czyli zarostu twarzy. Za baczki uważa się zarost wyrastający przed uszami. Baczki zwane też są bokobrodami (porastają "boki" twarzy). W Polsce nazywano je kiedyś "pekaesami". Dawna nazwa to faworyty lub bakenbardy.
  Mezopotamia (gr.: Μεσοποταμία Mesopotamia – Międzyrzecze, nazwa przejęta z języka perskiego Miyanrudan i aramejskiego Beth-Nahrain) to starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek: Tygrysu i Eufratu. Na obszarze tym w starożytności rozwijał się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami były różne ludy (Sumerowie, Akadyjczycy, Asyryjczycy, Amoryci, Huryci, Kasyci, Chaldejczycy), kontynuujące jednak wspólne dziedzictwo kulturowe. Powszechnie uważa się, że właśnie na terenach Mezopotamii narodziła się pierwsza cywilizacja.
  Hipoteza upośledzenia, hipoteza handicapu – hipoteza zaproponowana w 1975 roku przez Amotza Zahaviego, która zakłada, że sygnały niosące informacje o wysokiej jakości biologicznej osobnika są wiarygodne dlatego, że w pewien sposób go upośledzają. Koszt takich sygnałów jest bowiem zbyt wysoki dla osobników nieuczciwie informujących o swojej jakości – dodatkowy „balast” powoduje, że tylko osobniki o wysokiej jakości genów mogą przeżyć, ponosząc jednocześnie ten wydatek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.