• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarośla

  Przeczytaj także...
  Sukcesja ekologiczna, sukcesja biocenoz, sukcesja – jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym. Proces przebiega etapami od stadium początkowego poprzez stadia pośrednie do klimaksu. Stadium klimaksu w danych warunkach klimatyczno-siedliskowych można uznać za stadium stabilne. Jednak i to stadium podlega zmianom, dzieje się tak pod wpływem ciągłych zmian klimatu oraz ewolucji. W naturalnych warunkach Polski zmiany biocenoz klimaksowych zachodzą ok. 10 razy wolniej niż zmiany w biocenozach etapów wcześniejszych.Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia.
  Oszyjek – zewnętrzny pas na obrzeżu lasu, gdzie występują zarośla krzewiaste. Tworzą go bujnie rosnące krzewy, które w otulinie lasu mają zdecydowanie lepsze warunki świetlne niż we wnętrzu lasu. Wiele z nich rośnie tam pod okapem drzew, ale mają wyraźnie rozluźniony pokrój. Oszyjki pełnią ważną funkcję w kształtowaniu się klimatu we wnętrzu lasu. Stanowią bowiem bezpośrednia barierę dla wiatru i uniemożliwiają mieszanie się zimnego i ciepłego powietrza z wnętrza lasu i terenu otwartego. Stanowią również schronienie i bazę pokarmową dla wielu gatunków zwierząt.
  Zarośla

  Zarośla – potoczne określenie krzewiastej formacji roślinnej.

  Formacja roślinna - najbardziej ogólnie ujmowany typ zbiorowiska roślinnego, typowy dla danego regionu świata, o przewadze form roślinnych o tym samym typie wzrostu. Rośliny wchodzące w jego skład mają podobne wymagania w stosunku do gleby, klimatu i czynników abiotycznych. Przykładami formacji roślinnych są: tundra, bór, las liściasty strefy umiarkowanej, las deszczowy, step, sawanna.Zbiorowisko roślinne – jednostka organizacji roślinności tworzona poprzez ekologicznie zorganizowaną wspólnotę życiową różnych gatunków roślin. Zbiorowiska wyróżniane są na podstawie kryterium florystycznego lub ekologicznego.

  W klimacie Polski zarośla występują najczęściej jako naturalne zbiorowiska roślinne na skrajach lasów (tzw. oszyjki lasu), w piętrze subalpejskim w górach lub jako seralne stadium sukcesyjne.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.171 sek.