• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaremba - herb szlachecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Heroldia – urząd, zwykle monarszy, czasem państwowy lub prywatny, zajmujący się administrowaniem tytułami szlacheckimi – gromadzący i sprawdzający informacje o nadaniach tytułów, nobilitacjach, indygenatach, gromadzący wizerunki herbów wraz nazwiskami rodów, którym herby te są przypisane, oraz dbający o poprawność tych herbów. W wielu krajach, zwłaszcza obecnie np. w Wielkiej Brytanii, heroldie zajmują się nie tylko herbami rodowymi, ale i herbami, godłami i flagami korporacji, firm, organizacji i innych osób prawnych.Polskie Siły Zbrojne – zorganizowane formacje wojskowe, utworzone jesienią 1939 poza granicami Polski, na podstawie międzysojuszniczych umów podpisanych przez Wielką Brytanię i Francję. Polskimi Siłami Zbrojnymi dowodził Naczelny Wódz.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Zarembapolski herb szlachecki.

  Opis herbu[ | edytuj kod]

  Herb pochodzi z okresu dynastii Piastów. Najstarsze wyobrażenie godła Zarembów spotykamy na pieczęci Andrzeja, biskupa poznańskiego z roku 1301.

  Kampania włoska w czasie II wojny światowej - walki prowadzone między wojskami aliantów a państwami Osi na terytorium Zjednoczonego Królestwa Włoch. Rozpoczęła się 9 lipca 1943 wraz z lądowaniem aliantów na Sycylii, a zakończyła się 2 maja 1945 wraz z kapitulacją wojsk niemieckich na tym froncie. Podczas kampanii włoskiej zginęło około 110 000 żołnierzy - 60 000 po stronie Aliantów, 50 000 po stronie Niemców; była to najkosztowniejsza kampania w Europie Zachodniej.Bogdan Tymieniecki, właśc. Bohdan Władysław Zaremba-Tymieniecki (ur. 11 maja 1907 w Warszawie, zm. 29 stycznia 1992 w Londynie) – żołnierz Wojska Polskiego oraz Polskich Sił Zbrojnych, autor książki Na imię jej było Lily.

  Źródłem wiadomości o barwach herbu są: Klejnoty Długosza, herbarze Złotego Runa. Identycznie herb przedstawiono na rysunkach w Bershammar Codex i Toison d’Or: w czerwonym polu pod głowicą złotą z półlwem czarnym, takiejże barwy kamienie (romby) stykające się wzajemnie. Zarembę blazonuje Długosz w Klejnotach. Herb zamieszcza wiele herbarzy piętnastowiecznych. Z zestawienia źródeł wynika, że w średniowieczu stosowano dwie odmiany tego herbu. Nie pozwalają one dokładniej określić, jakie rodziny posługiwały się każdą z odmian.

  Konstanty Tymieniecki (Konstanty Tyminiecki) ur. 22 lutego 1767 r. w Ligocie - zm. 17 sierpnia 1814 w Prażmowie) – polski poeta, tłumacz Terencjusza i J. Macphersona, major w powstaniu kościuszkowskim, członek loży wolnomularskiej Świątynia Izis w XVIII wieku i w 1811/1812 roku, radca departamentu kaliskiego od 1807 roku, członek Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk od 1803 roku.Józef Zaremba herbu Zaremba (ur. ok. 1731 w Libidzy, zm. 1774 w Rozprzy) – generał-major wojsk koronnych, generał-adiutant króla, konfederat barski, poseł sieradzki na Sejm Rozbiorowy 1773–1775.

  Występują trzy odmiany herbu:

  1. tarcza cięta w blanki w pas, gdzie w pierwszym złotym polu, półlew wspięty czarny, uzbrojony czerwono, w drugim takimż trzy kamienie barwy pierwszej, 2 i 1. W klejnocie taki sam półlew, sponad korony hełmowej w prawo. Labry zdobiące herb – czarne podbite złotem.
  2. Tarcza dwupolowa w pas, gdzie w pierwszym brunatnym polu, lwa czarnego połowa, o czerwonym uzbrojeniu, w prawo sponad srebrnego blankowanego muru wyskakuje. Mur stanowiący drugie pole, zdobny czterema złotymi kamieniami, gdzie trzy w pas ustawione ponad jednym leżą. Klejnot taki jak w pierwszej odmianie, Labry zaś czarne podbite srebrem.
  3. Odmiana trzecia tym różni się od pierwszej, że górne pole herbu błękitne, labry zaś zdobiące herb – błękitne podbite czernią

  Najwcześniejsze wzmianki[ | edytuj kod]

 • 1301 i 1309 – pieczęć Andrzeja, biskupa poznańskiego
 • 1395 – najstarsza wzmianka o herbie w zapiskach sądowych
 • Najwcześniejsze źródło heraldyczne wymieniające herb to datowane na lata 1464–1480 Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae polskiego historyka Jana Długosza, który wywodzi go z Niemiec. Zapisuje on informacje o herbie wśród 71 najstarszych polskich herbów szlacheckich we fragmencie: „Zaramba medietatem leonis nigri cum ąuator lapidibus distincte et seorsum positis in campo albo defert. Genus Almanicum callidum et ad auariciam procliuum.”.

  Genealogia (z Greki γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza") — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae (potocznie zwane "Clenodia" lub"Klejnotami Długosza") – najstarszy znany lokalny opis herbów polskich napisany przez Jana Długosza.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Koźminek – duża wieś w Polsce (do 1870 r. miasto) położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek przy drodze wojewódzkiej nr 471.
  Bolesław III Krzywousty (ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138) – książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138. Pochodził z dynastii Piastów, był synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, córki króla Czech Wratysława II, oraz ojcem książąt: Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego.
  Jan Suchorzewski herbu Zaremba (ur. 1740 lub 1754 – zm. 1804 lub 1809) – wojski wschowski, poseł gnieźnieński na sejm 1786 i województwa kaliskiego na Sejm Czteroletni w 1788 roku, brygadier bracławskiej brygady kawalerii.
  Harta - wieś w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Dynów. Leży przy drodze powiatowej nr 1426R (501) z Dynowa do Błażowej. Na wschodzie graniczy z Bachórzem i Szklarami, na północy z Dylągówką, na zachodzie z Ulanicą, Futomą i Piątkową a na południu z Dynowem (Trakt Węgierski).
  Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Oręż (uzbrojenie) – w heraldyce zbiorcza nazwa elementów anatomicznych zwierząt herbowych używanych do walki, polowania oraz obrony. Mianem tym określimy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.