• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zapytanie przestrzenne

  Przeczytaj także...
  Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.Przestrzeń euklidesowa – przestrzeń o geometrii euklidesowej. Jest ona naturalnym elementem modeli świata rzeczywistego (łac. geometria = mierzenie ziemi) i stanowi dobre przybliżenie przestrzeni fizycznych w warunkach makroskopowych, jednak nie nadaje się do opisu rzeczywistości w bardzo małych, atomowych, lub bardzo wielkich, astronomicznych, wielkościach. Jednowymiarowa przestrzeń euklidesowa nazywana jest prostą euklidesową, zaś dwuwymiarowa – płaszczyzną euklidesową. Przestrzenie te nazywa się również przestrzeniami afinicznymi euklidesowymi w odróżnieniu od przestrzeni liniowych euklidesowych, znanych szerzej jako przestrzenie unitarne.
  PostGIS – rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL, dodające możliwość zapisywania danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją OpenGIS Simple Features dla profilu SQL.

  Zapytanie przestrzenne (ang. spatial query) – specjalny typ zapytania bazodanowego obsługiwanego przez geograficzne bazy danych. Zapytania takie różnią się od zapytań SQL kilkoma ważnymi rzeczami. Dwa najważniejsze rzeczy to:

  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.Centroid – punkt związany z obszarem, w szczególności z wielokątem, leżący wewnątrz niego, reprezentujący geometryczne uściślenie intuicyjnego "środka" obszaru.
 • używanie geometrycznych typów danych, takich jak: punkty, linie, wielokąty,
 • zapytania przestrzenne uwzględniają przestrzenne relacje pomiędzy obiektami geometrycznymi (reprezentowanymi przez powyższe geometryczne typy danych).
 • Typy zapytań przestrzennych[]

  Nazwy funkcji różnią się pomiędzy różnymi bazami danych. Poniższa lista zawiera najczęściej używane funkcje wbudowane w PostGIS, która jest darmowym rozszerzeniem do PostgreSQLa. Termin 'obiekt' odnosi się do wspomnianych wcześniej obiektów geometrycznych. Nazwy tych funkcji w PostGIS to:

 • Distance(obiekt, obiekt) - zwraca odległość euklidesową pomiędzy dwoma podanymi obiektami,
 • Equals(obiekt, obiekt) - zwraca wartość 1 (prawdę), jeśli dwa podane obiekty pokrywają się w przestrzeni,
 • Disjoint(obiekt, obiekt) - zwraca wartość 1 (prawdę), jeśli dwa podane obiekty są rozłączne w przestrzeni,
 • Intersects(obiekt, obiekt) - zwraca wartość 1 (prawdę), jeśli dwa podane obiekty posiadają część wspólną,
 • Touches(obiekt, obiekt) - zwraca wartość 1 (prawdę), jeśli dwa podane obiekty dotykają się w przestrzeni. Dotykanie się oznacza, że wnętrza obiektów nie pokrywają się, a same obiekty mają część wspólną,
 • Crosses(obiekt, obiekt) - zwraca wartość 1 (prawdę), jeśli obiekt pierwszy dzieli obiekt drugi na dwie części,
 • Overlaps(obiekt, obiekt) - zwraca wartość 1 (prawdę), jeśli obiekt pierwszy nakłada się na obiekt drugi,
 • Length(obiekt) - zwraca dwuwymiarową długość obiektu, jeśli obiekt jest typu LINESTRING lub MULTILINESTRING,
 • Area(obiekt) - zwraca pole powierzchni obiektu,,
 • Centroid(obiekt) - zwraca centroid obiektu,
 • i wiele innych.
 • Zobacz też[]

 • przestrzenna baza danych
 • Linki zewnętrzne[]

 • Opis operacji na obiektach geometrycznych (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.