• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zapora przeciwpancerna

  Przeczytaj także...
  Pole minowe – w lądowych działaniach minowych określony obszar, na którym rozstawiono miny. W morskiej wojnie minowej obszar wodny, na którym ustawiono miny według ustalonego schematu albo bez takiego schematu.Słupy przeciwczołgowe - to zapora przeciwpancerna w postaci słupów drewnianych, żelbetowych lub kamiennych. Stosowana do wzmocnienia zapór innych rodzajów i przeszkód naturalnych.
  Zawała – zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami

  Zapora przeciwpancerna (niekiedy nazywana przeciwczołgową) – zapora inżynieryjna przeznaczona do powstrzymywania i niszczenia czołgów i innych wozów bojowych przeciwnika. Obejmuje ona:

  Barykada (fr. barricade) – doraźna fortyfikacja przegradzająca w całości przejazd danym szlakiem komunikacyjnym, zbudowana w miejscu uniemożliwiającym jego bezpośrednie obejście, zbudowana z materiałów dostępnych na miejscu lub zgromadzonym specjalnie w tym celu. Barykada z uwagi na jej charakter musi być broniona przed jej rozebraniem lub sforsowaniem przez przeciwnika.Zapora inżynieryjna - specjalne urządzenie wraz z polami minowymi ustawionymi na dogodnych kierunkach (w dogodnych rejonach) działania przeciwnika w celu zahamowania, powstrzymania i zadania strat jego wojskom. Zapory tego rodzaju są stosowane w ścisłym powiązaniu z naturalnymi przeszkodami i osłaniane ogniem. Zapory inżynieryjne dzielą się na:
 • pola minowe,
 • rowy przeciwpancerne,
 • skarpy i przeciwskarpy,
 • zawały,
 • słupy przeciwczołgowe,
 • jeże stalowe lub żelbetowe,
 • metalowe i żelbetowe smocze zęby,
 • bariery przeciwczołgowe,
 • barykady,
 • zapory wodne.
 • W zimie ponadto stosuje się:

  Bariera przeciwczołgowa - to zapora inżynieryjna budowane na kierunkach prawdopodobnego ruchu czołgów i innych wozów bojowych przeciwnika. Bariery swą konstrukcją są zbliżone do barykad. Rozróżnia się:Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia.
 • oblodzone stoki,
 • wały śnieżne,
 • przeręble.
 • Zapora wodna – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.Rów przeciwpancerny (zwany niekiedy przeciwczołgowym) - to ziemna zapora przeciwpancerna wykonana w terenie ręcznie, mechanicznie lub przy użyciu materiału wybuchowego w terenie równinnym i na stokach o nachyleniu do 15° w celu zatrzymania czołgów, wozów bojowych i środków transportowych przeciwnika. Głębokość rowu nie powinna być mniejsza niż 2 m, szerokość 5-6 m, nachylenie około 45°.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zęby smoka – zwyczajowa nazwa fortyfikacji używanej w czasie II wojny światowej używanej jako bariera przeciwczołgowa. Tworzyły ją żelbetowe bryły, o kształcie ostrosłupa ściętego wysokie na 90–120 cm. "Zęby" były ustawiane w kilku rzędach na wspólnym fundamencie. Budowle te miały spowolnić czołgi przeciwnika na tyle, że stawały się łatwym celem dla oddziałów przeciwpancernych. Budowle te łączone były z innymi przeszkodami, jak np. rowami przeciwczołgowymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.