• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zapora - wojsko

  Przeczytaj także...
  Zapora graniczna - to zespół elementów służby granicznej w sile od drużyny do kompanii, rozwinięty na określonej rubieży z zadaniem zatrzymania ściganych osób.Barykada (fr. barricade) – doraźna fortyfikacja przegradzająca w całości przejazd danym szlakiem komunikacyjnym, zbudowana w miejscu uniemożliwiającym jego bezpośrednie obejście, zbudowana z materiałów dostępnych na miejscu lub zgromadzonym specjalnie w tym celu. Barykada z uwagi na jej charakter musi być broniona przed jej rozebraniem lub sforsowaniem przez przeciwnika.
  Zapora inżynieryjno-chemiczna - to zapora inżynieryjna skażona trwałymi środkami trującymi lub założona w połączeniu z fugasami chemicznymi.

  Zapora – zespół środków służących do powstrzymania ruchu wojsk nieprzyjaciela, często z zadaniem strat materialnych i osobowych.

  Zapora inżynieryjna - specjalne urządzenie wraz z polami minowymi ustawionymi na dogodnych kierunkach (w dogodnych rejonach) działania przeciwnika w celu zahamowania, powstrzymania i zadania strat jego wojskom. Zapory tego rodzaju są stosowane w ścisłym powiązaniu z naturalnymi przeszkodami i osłaniane ogniem. Zapory inżynieryjne dzielą się na:Zapora balonowa - to zespół balonów zaporowych z systemem lin stalowych wzajemnie powiązanych, ustawianych na określonych wysokościach w celu uniemożliwienia dolotu i wykonania bezpośrednich ataków przez samoloty przeciwnika na ochraniany obiekt lub rejon ze średnich i małych wysokości.

  Zapory można podzielić na:

  Zapora wodna – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
 • zapory balonowe,
 • zapory chemiczne,
 • zapory inżynieryjne,
 • zapory inżynieryjno-chemiczne,
 • zapory wodne,
 • zapory graniczne.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • falanga
 • barykada
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Encyklopedia techniki wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1978.
 • Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1979.
 • Słownik podstawowych terminów wojskowych. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1977.
 • 1000 słów o chemii i broni chemicznej. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1987.
 • 1000 słów o materiałach wybuchowych i wybuchu. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1986.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.